Aprobarea subcriteriilor de risc in cazul inspectiilor fiscale

Ordinul ANAF nr.2017/2022 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevazute de art.7 alin.(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.1112 din data de 17 noiembrie 2022.

Reamintim faptul ca, potrivit art.7 alin.(7) din Codul de procedura fiscala (CPF), criteriile generale in functie de care se stabileste clasa/subclasa de risc fiscal sunt urmatoarele:

 1. criterii cu privire la inregistrarea fiscala;

 2. criterii cu privire la depunerea declaratiilor fiscale;

 3. criterii cu privire la nivelul de declarare;

 4. criterii cu privire la realizarea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si catre alti creditori.

Conform alin.(8), dezvoltarea claselor principale de risc in subclase de risc si dezvoltarea criteriilor generale in subcriterii, precum si procedurile de stabilire a subclaselor si subcriteriilor se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

 

Astfel, Ordinul ANAF 2017/2022, recent publicat, aproba tocmai aceste subcriterii de risc dezvoltate din cele patru criterii generale stabilite de CPF.

Potrivit noului act normativ, dezvoltarea subcriteriilor de risc se realizeaza prin raportare la riscurile de neconformare in ceea ce priveste indeplinirea de catre contribuabil/platitor a obligatiilor prevazute de legislatia fiscala, asociate celor patru criterii generale.

 Riscurile de neconformare sunt riscuri care privesc inregistrarea fiscala, depunerea declaratiilor fiscale, nivelul de declarare si realizarea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si catre alti creditori.

Riscurile privind inregistrarea fiscala vizeaza aspecte legate de neconformarea contribuabililor, indiferent de forma juridica, din perspectiva respectarii obligatiilor de inregistrare fiscala.

Riscurile privind depunerea declaratiilor fiscale vizeaza aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva respectarii obligatiilor de depunere, cu date complete si la termen, a declaratiilor fiscale.

Riscurile privind nivelul de declarare vizeaza aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva corectitudinii, coerentei, concordantei cotei si cuantumului impozitelor, taxelor si contributiilor declarate in declaratiile fiscale si in alte formulare prevazute de lege depuse de contribuabili.

Riscurile privind realizarea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si catre alti creditori vizeaza aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva indeplinirii obligatiilor de plata fata de bugetul general consolidat si fata de terti, precum si aspecte legate de solvabilitatea si bonitatea acestora.

 

SUBCRITERIILE DE RISC FISCAL:

 

a)   pentru criteriul cu privire la inregistrarea fiscala:

 1. subcriteriul privind neinregistrarea in scopuri de TVA;

 2. subcriteriul privind neinregistrarea ca platitor de impozit pe profit;

 3. subcriteriul privind neinregistrarea ca platitor de impozit specific;

 4. subcriteriul privind neinregistrarea ca platitor de impozit pe venitul microintreprinderilor;

 5. subcriteriul privind neinregistrarea ca platitor de accize;

 6. subcriteriul privind neinregistrarea ca platitor de impozit pe impozitul pe venit, precum si al contributiilor sociale obligatorii;

 7. subcriteriul privind neinregistrarea fiscala in cazul desfasurarii de activitati, obtinerii de venituri si altor situatii prevazute de lege pentru care exista obligativitatea de inregistrare fiscala;

 8. subcriteriul privind riscurile asociate actionarilor/asociatilor/administratorilor/altor persoane, din perspectiva inregistrarii fiscale;

 

b)   pentru criteriul cu privire la depunerea declaratiilor fiscale:

 1. subcriteriul privind depunerea cu intarziere a declaratiilor fiscale;

 2. subcriteriul privind nedepunerea declaratiilor fiscale;

 3. subcriteriul privind depunerea eronata a declaratiilor fiscale;

 4. subcriteriul privind riscurile asociate actionarilor/ asociatilor/administratorilor/altor persoane, din perspectiva depunerii declaratiilor fiscale;

 

c)   pentru criteriul cu privire la nivelul de declarare:

 1. subcriteriul privind incoerenta datelor din declaratiile fiscale fata de datele din alte formulare prevazute de lege, depuse de contribuabil;

 2. subcriteriul privind neconcordanta datelor din declaratiile fiscale si din alte formulare prevazute de lege depuse de contribuabil, in comparatie cu datele si informatiile transmise de terti;

 3. subcriteriul privind declararea incorecta a cotei si cuantumului impozitelor, taxelor si contributiilor de catre contribuabil;

 4. subcriteriul privind reducerea profitabilitatii;

 5. subcriteriul privind riscurile asociate actionarilor/asociatilor/administratorilor/altor persoane, din perspectiva nivelului de declarare;

 

d)   pentru criteriul cu privire la realizarea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si catre alti creditori:

 1. subcriteriul privind plata cu intarziere a obligatiilor fiscale;

 2. subcriteriul privind neachitarea obligatiilor fiscale;

 3. subcriteriul privind insolvabilitatea;

 4. subcriteriul privind riscurile asociate actionarilor/asociatilor/administratorilor/altor persoane, din perspectiva realizarii obligatiilor de plata.

 

Baza legala:

 • Ordinul ANAF 2017/2022 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevazute de art.7 alin (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.