Ajutor de stat pentru sprijinirea producatorilor de alimente de baza

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.1106 din 16 noiembrie 2022 s-a publicat Ordonanta de urgenta (OUG) nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morarit, a uleiurilor si grasimilor, a produselor lactate si a preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

Documentul recent aprobat instituie o schema de ajutor de stat sub forma de grant acordat operatorilor din industria de procesare a cerealelor si de fabricare a uleiurilor pentru obtinerea de faina de grau, malai si ulei de floarea-soarelui, operatorilor din industria de fabricare a produselor lactate in scopul prelucrarii si procesarii laptelui crud materie prima si operatorilor din industria fabricarii preparatelor pentru hrana animalelor de ferma in scopul obtinerii de furaje combinate.

Schema de ajutor de stat sub forma de grant se acorda in vederea compensarii partiale a cresterii costurilor de transport, depozitare si procesare, suportate de operatorii economici din industriile de procesare a cerealelor si de fabricare a uleiurilor, de fabricare a produselor lactate, de fabricare a preparatelor pentru hrana animalelor de ferma, precum si in vederea compensarii partiale a cresterii costurilor suportate de acestia cu privire la constituirea stocurilor de materie prima de grau, porumb, orz, floarea-soarelui, soia si rapita, lapte crud materie prima.

Grantul reprezinta suma maxima care se acorda per operator din industria de procesare a cerealelor si de fabricare a uleiurilor pentru asigurarea unor cantitati minime de faina de grau, malai si ulei de floarea-soarelui, per operator din industria de fabricare a produselor lactate pentru asigurarea unei cantitati minime de lapte de consum si produse lactate, precum si per operator din industria fabricarii preparatelor pentru hrana animalelor de ferma pentru asigurarea unor cantitati minime de furaje combinate.

Este important de precizat faptul ca schema se aplica pana la data de 30 iunie 2023 inclusiv, pe intreg teritoriul Romaniei, si se cumuleaza cu orice alte scheme de sprijin finantate de la bugetul de stat pe sectiunea 2.1 – Ajutoare limitate pct.41 lit.a) din Comunicarea Comisiei Europene (2022/C131/01), cu respectarea pragului maxim de 500.000 euro/beneficiar.

Conform art.108 alin.(3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, schema de ajutor de stat se notifica Comisiei Europene.

 

Plata ajutorului de stat mentionat de prezenta schema se efectueaza pana la data de 30 iunie 2023 inclusiv.

 

Potrivit actului normativ, beneficiarii schemei de ajutor sunt operatorii economici care desfasoara activitati incadrate in urmatoarele clase:

 1. cod CAEN 1061- Fabricarea produselor de morarit;
 2. cod CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor;
 3. cod CAEN 1051 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor;
 4. cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma.

 

Pentru a fi eligibili la acordarea grantului, beneficiarii prevazuti anterior trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 1. sa solicite ajutorul de stat prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
 2. sa constituie stocuri necesare procesarii, respectiv stocuri de grau in perioada 15 august 2022 – 1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de porumb in perioada 1 septembrie 2022 – 1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de floarea-soarelui in perioada 15 august 2022 -1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de lapte crud materie prima in perioada 15 august 2022 – 1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de materii prime pentru furaje combinate, respectiv grau si/sau orz si/sau porumb si/sau soia si/sau rapita, in perioada 15 august 2022 -1 noiembrie 2022 inclusiv;
 3. sa detina autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu, emisa de autoritatea de mediu competenta, sau autorizatie sanitar-veterinara/certificat de inregistrare emisa/emis de autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor, dupa caz, sau in lipsa acestora sa declare pe propria raspundere datele referitoare la capacitatea operationala de macinis/procesare a unitatii;
 4. sa prezinte un raport lunar de productie din anul 2022;
 5. sa detina certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, certificat constatator, cu mentiunea codului/codurilor CAEN prevazut(e) mai sus:
 6. sa prezinte facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor si emise in perioadele prevazute la lit. b), cu mentionarea cantitatii;
 7. sa nu se afle in reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidentelor Oficiului National al Registrului Comertului, la data depunerii solicitarii pentru ajutor.

 

Valoarea maxima a grantului care se acorda per beneficiar este de 500.000 euro.

Grantul financiar se acorda in lei, la cursul valutar de schimb euro/leu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei la data de 1 august 2022, respectiv de 4,9287 lei/euro.

 

Resursele financiare totale necesare implementarii schemei reprezinta 985.740.000 lei, echivalent in euro al sumei de 200.000,00 mii euro, care se distribuie astfel:

 1. 000,00 mii euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1061 – Fabricarea produselor de morarit, in vederea obtinerii de faina de grau;
 2. 000,00 mii euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1061 – Fabricarea produselor de morarit, in vederea obtinerii de malai;
 3. 730,00 mii euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor, in vederea obtinerii uleiului comestibil de floarea-soarelui;
 4. 270,00 mii euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1051 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor;
 5. 000,00 mii euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma, in vederea obtinerii de furaje combinate.

 

Mentionam ca resursele financiare totale prevazute anterior se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2023.

In situatia in care valoarea totala a solicitarilor la nivel de cod CAEN depaseste resursele financiare alocate per cod CAEN, suma cuvenita fiecarui beneficiar se reduce proportional.

Toate documentele depuse in vederea solicitarii ajutorului de stat acordat potrivit prezentei ordonante de urgenta se pastreaza la DAJ (Directiile de Agricultura Judetene), respectiv a municipiului Bucuresti, pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.

Toate documentele care atesta ajutorul de stat cuvenit se pastreaza de catre beneficiarii ajutorului de stat pe o perioada de 10 ani fiscali de la data incasarii sumei cuvenite.

Textul prezentei scheme si informatiile aferente fiecarui beneficiar al carui sprijin financiar depaseste valoarea de 10.000 euro se publica pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la adresa www.madr.ro si pe site-urile DAJ, respectiv a municipiului Bucuresti.

 

Baza legala:

Ordonanta de urgenta (OUG) nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morarit, a uleiurilor si grasimilor, a produselor lactate si a preparatelor pentru hrana animalelor de ferma.