Modificari privind TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2023

Reamintim ca, in Monitorul Oficial (Partea I) nr.716 din data de 15 iulie 2022 a fost publicata Ordonanta Guvernului (OG) nr.16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale.

Astfel, va prezentam principalele noutati cu privire la TVA, in vigoare de la 1 ianuarie 2023:

Cota de TVA 9% – modificari:

 • Incepand cu data de 01.01.2023 se exclud de la cota de TVA de 9% bauturile alcoolice si bauturilor nealcoolice (cu adaos de zahar) care se incadreaza la codurile NC 2202 10 00 si 2202 99.

Bauturile nealcoolice care se incadreaza la codul NC 2202 10 00 si 2202 99:

 • 22021000 – Ape, inclusiv ape minerale si ape gazeificate, care contin zahar sau alti indulcitori sau aromatizate;
 • 22029911 – Bauturi pe baza de soia cu un continut de proteine de minimum 2,8 % din greutate;
 • 22029915 – Bauturi pe baza de soia cu un continut de proteine mai mic de 2,8 % din greutate; bauturi pe baza de fructe cu coaja lemnoasa de la capitolul 08, cereale de la capitolul 10 sau seminte de la capitolul 12;
 • 22029919 – Altele,;
 • 22029991 – Sub 0,2 % din greutate;
 • 22029995 – De minimum 0,2 % dar sub 2 %;
 • 22029999 – De minimum 2 %;

Bauturile nealcoolice care contin adaos de zahar sau alti indulcitori sau aromatizate; (art. 291 alin.(2) lit.e din Codul fiscal).

Cota redusa de 9% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:

“e) livrarea urmatoarelor bunuri: alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzatoare acestor bunuri;”

 

Important!

Cota de TVA de 5% ramane neschimbata pentru persoanele fizice care au incheiat acte juridice intre vii care au ca obiect plata in avans pentru achizitia de locuinte cu cota redusa de TVA de 5%, anterior datei de 1 ianuarie 2023. (art. III din O.G.16/2022)

La articolul 291, dupa alineatul (32) se introduc trei noi alineate, alin. (33) – (35), cu urmatorul cuprins:

„(33) Prevederile alin. (2) lit. l) se aplica pana la data de 31 decembrie 2031 inclusiv.

(35) Se organizeaza «Registrul achizitiilor de locuinte cu cota redusa de TVA de 5%, incepand cu 1 ianuarie 2023», in format electronic, pe baza informatiilor din actele juridice intre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuintele 1 ianuarie 2023 prevazute la alin. (3) lit. c) pct. 3, autentificate incepand cu data de 1 ianuarie 2023. Procedura privind organizarea «Registrului achizitiilor de locuinte cu cota redusa de TVA de 5%, incepand cu 1 ianuarie 2023» se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu consultarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania. Notarii publici au obligatia:

 1. sa verifice indeplinirea conditiei referitoare la achizitia unei singure locuinte a carei valoare nu depaseste suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusa de TVA de 5%, prin consultarea «Registrului achizitiilor de locuinte cu cota redusa de TVA de 5%, incepand cu 1 ianuarie 2023», inainte de autentificarea actelor juridice intre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata in avans pentru achizitia unei astfel de locuinte si, in situatia in care constata ca nu este indeplinita aceasta conditie, sa le autentifice doar daca livrarea se efectueaza cu cota standard de TVA;
 2. sa completeze «Registrul achizitiilor de locuinte cu cota redusa de TVA de 5%, incepand cu 1 ianuarie 2023» la data autentificarii actelor juridice intre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuintele prevazute la alin. (3) lit. c) pct. 3;
 3. sa inscrie in actele juridice intre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata in avans pentru achizitia unei locuinte prevazute la alin. (3) lit. c) pct. 3 mentiuni cu privire la respectarea obligatiilor prevazute la lit. a) si, dupa caz, la lit. b);
 4. sa inscrie in actele juridice intre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata in avans pentru locuintele prevazute la alin. (3) lit. c) pct. 3 cota de TVA aplicata, indiferent daca TVA se aplica la pret sau este inclusa in pret.”

 

 • Tot cu aceeasi data se va aplica o cota de 9% TVA (in loc de 5%), pentru cazarea in sectorul hotelier, servicii restaurant, catering.

 

 • Cu o cota de 9% se vor taxa si ingrasamintele chimice si pesticidele chimice de tipul celor utilizate in mod normal in agricultura, care se vor reglementa prin ordin comun MF/MADR (prevederea este valabila pana la 31 decembrie 2031).

 

Cota de TVA 5% – modificari:

Cota de 5% se aplica pentru livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de persoane fizice in mod individual sau in comun cu alta persoana fizica/alte persoane fizice. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mentionam ca anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul livrarii pot fi locuite ca atare. Orice persoana fizica poate achizitiona, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, in mod individual sau in comun cu alta persoana fizica/alte persoane fizice, o singura locuinta a carei valoare nu depaseste suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusa de 5%;

 

Precizare:

Pana la data de 31.12.2022, numarul locuintelor cu o valoare mai mica de 450.000 de lei, care se pot achizitiona de o persoana fizica, cu o cota de 5% TVA este nelimitat, limita la o singura locuinta fiind impusa doar pentru achizitia cu o cota de TVA de 5% a locuintelor cu valoare intre 450.000 lei si 700.000 lei.

 

Prin derogare de la prevederile de mai sus, in anul 2023, cota redusa de TVA de 5% se aplica si pentru:

 1. livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de persoane fizice, daca au incheiat pana la 1 ianuarie 2023 acte juridice intre vii care au ca obiect plata in avans pentru achizitionarea de astfel de locuinte;
 2. livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depaseste suma de 600.000 lei, dar nu depaseste suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de persoane fizice in mod individual sau in comun cu alta persoana fizica/alte persoane fizice, daca au incheiat pana la 1 ianuarie 2023 acte juridice intre vii care au ca obiect plata in avans pentru achizitionarea unei astfel de locuinte.

 

 • Cota de TVA de 5% pentru lemnele de foc, sub forma de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se incadreaza la codurile NC 4401 11 00 si 4401 12 00 livrate persoanelor fizice si persoanelor juridice se va aplica pana la 31 decembrie 2029.

 

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OG 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale;
 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).