Inregistrarea in scopuri de TVA prin optiune

Conform prevederilor de la art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 297 alin. (4) lit. b) si d), trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:

 1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 310 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;
 2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 310 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Mentionam ca procedura de inregistrare este prevazuta in Anexa la OPANAF 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Procedura se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), a persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 297 alin. (4) lit. b) si d) din Codul fiscal, care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata la organul fiscal competent in urmatoarele situatii:

 1. inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, daca declara fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
 2. daca in cursul unui an calendaristic ating sau depasesc plafonul de scutire;
 3. daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

 

Conform prevederilor de la pct.3 din aceasta procedura, persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent, dupa caz:

 1. cererea de inregistrare in scopuri de TVA (Formular 098), in cazul persoanelor impozabile care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului. In aceasta situatie, cererea de inregistrare in scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului;
 2. declaratia de inregistrare fiscala, in cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse inmatricularii la registrul comertului. In aceasta situatie, declaratia de inregistrare fiscala se depune cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA se face prin completarea rubricii „Date privind vectorul fiscal”, sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata” din declaratie.

Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit dispozitiilor art.316 alin.(1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaratia de mentiuni, avand completata rubrica „Date privind vectorul fiscal”, sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata”.

Cererea/Declaratia prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire, ori prin intermediul internetului, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa caz.

 

Mentionam ca, potrivit Instructiunilor de completare a D700, aprobate prin OPANAF 1699/2021, in cazul in care inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile conform art. 316 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Codul fiscal), se solicita, ulterior inregistrarii fiscale, se depune Formularul 700.

 

La SECTIUNEA B – Date privind inregistrarea in scopuri de TVA si vectorul fiscal privind TVA, se mentioneaza procedura de completare, astfel ca la rd. 1.1 se estimeaza cifra de afaceri ce urmeaza a fi realizata si se completeaza cu X situatia corespunzatoare la momentul inregistrarii in scopuri de TVA.

 

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul ANAF nr.1699/2021 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal;
 • Ordinul ANAF 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).