Prospecte de emisiune aferente lunii noiembrie 2022

In Monitorul Oficial cu numarul 1046 din data de 28 octombrie 2022 s-a publicat Ordinul MF nr.3958 din 27 octombrie 2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2022.

In vederea finantarii deficitului bugetului de stat, refinantarii si rambursarii anticipate a datoriei publice in luna noiembrie 2022 se aproba prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark, in valoare nominala totala de 4.200 milioane lei, la care se poate adauga suma de 585 milioane lei din alocarile sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.

Directia generala de trezorerie si datorie publica va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA nr.1:PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna noiembrie 2022

In vederea finantarii deficitului bugetului de stat, refinantarii si rambursarii anticipate a datoriei publice in luna noiembrie 2022, Ministerul Finantelor anunta lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Metoda de vanzare este licitatia si va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si juridice.

Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.

In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 6.1 la Norma Bancii Nationale a Romaniei nr.1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.8/2022 privind operatiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de catre Ministerul Finantelor pe piata titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei.

Numarul de transe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restrictionat.

Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari.

In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5.1 la Norma Bancii Nationale a Romaniei nr.1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.8/2022 privind operatiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de catre Ministerul Finantelor pe piata titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecarei emisiuni anuntate. Oferta necompetitiva depusa de dealerul primar in contul unui singur client nu va putea depasi valoarea calculata prin aplicarea ponderii anterior mentionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.