Cod special de TVA pentru prestari de servicii intracomunitare (speta)

Situatie: O societate ABC SRL, microintreprindere neplatitoare de TVA (din Romania) presteaza servicii IT pentru o societate impozabila din Franta.

Societatea din Romania trebuie sa se inregistreze ca platitoare de TVA sau sa-si ia cod special de TVA?

 

Solutie: O societate neplatitoare de TVA din Romania are obligatia de a solicita codul special de taxa inainte de prestarea de servicii IT catre o persoana impozabila din Franta.

Precizam ca desi societatea din Romania nu este platitoare de TVA, are calitatea de persoana impozabila, conform art. 269 alin. (1) si (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, operatiunea este impozabila in Franta deoarece locul prestarii serviciilor este considerat a fi la beneficiar, in baza art. 278 alin. (2) din Codul fiscal:

„Art.278. (2) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.”

Societatea din Franta este si persoana obligata la plata taxei, conform echivalentului din legislatia din Franta, al art.307 alin.(2) din Codul fiscal:

„Art.307, alin.(2) Taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 278 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 266 alin. (2), chiar daca este inregistrata in Romania conform art. 316 alin. (4) sau (6).”

Prin urmare, societatea din Romania, persoana impozabila neplatitoare de TVA, va solicita un cod special de taxa inainte de prestarea serviciilor intracomunitare prin depunerea formularului 010„ Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica ”.

Reamintim faptul ca, incepand cu luna martie 2022, inregistrarea conform prevederilor art. 317 nu se mai mai  efectueaza prin  formularul cod 091 reglementat prin OpANAF. nr.631/09.02.2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata deoarece acest act normativ a fost abrogat prin OpANAF nr.1699/25.10.2021 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal care a intrat in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in MOF nr.1056 din 4 noiembrie 2021.

Societatea va fi inregistrata in scopuri de TVA in baza art. 317 alin.(1) pct.b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal si va primi un cod special de taxa, utilizat doar pentru tranzactiile intracomunitare:

„Art.317, alin.(1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol:

  1. b) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu este deja inregistrata conform lit. a), c) sau d) ori a alin. (2), daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 307 alin. (2), inainte de prestarea serviciului;”

Ulterior, in conditiile in care se va obtine in viitor cod de inregistrare normala pentru TVA, in baza art. 316 din Codul fiscal, va trebui anulat codul special de taxa.

Societatea din Romania va emite factura de prestari servicii IT fara TVA, in conditiile in care  beneficiarului transmite un cod de taxa, valid pentru VIES.

Prestarea intracomunitara de servicii se va reflecta in jurnalul de vanzari al societatii.

In plus, societatea va trebui sa depuna formularul D390 VIES „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” reglementat de Ordinul nr.705/2020 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei (exigibilitatea taxei intervine de regula la data emiterii facturii fiscale).

Prestarea de servicii se va declara pentru partenerul din Franta cu atribut „P- PRESTARI INTRACOMUNITARE DE SERVICII”.

Baza legala:

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).