Tichetele de creșă

Biletele de valoare sub forma tichetelor de cresa se acorda de catre societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutiile din sectorul bugetar, unitatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza personal pe baza de contract individual de munca in conditiile reglementate de Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa.

Valoarea sumei lunare acordate sub forma de tichete de cresa, prevazuta la art. 7 din Legea 193/2006 poate fi indexata semestrial cu indicele inflatiei comunicat de Institutul National de Statistica.

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 845 din data de 20 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 2208/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2014.

Pentru semestrul II al anului 2014, incepand cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 440 lei. Tichetele de cresa se emit de catre unitatile cu activitate specializata in domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite in continuare unitati emitente.

Tichetele de cresa se acorda la cerere, unuia dintre parinti sau, optional, tutorelui, celui caruia i s-au incredintat copii spre crestere si educare ori in plasament familial, pe baza livretului de familie. Tichetele de cresa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar si, potrivit prezentei legi, pentru celelalte categorii de angajatori, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, angajatilor care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.

Valoarea tichetelor de cresa se cumuleaza cu alocatia de stat pentru copii acordata conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, si cu stimulentul care se acorda la reluarea activitatii in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile ulterioare. Angajatorul distribuie salariatilor tichete de cresa lunar.

Tichetele de cresa pot fi utilizate in relatia cu cresele cu care unitatile emitente au contractat prestarea serviciilor respective si numai pentru achitarea taxelor la cresa unde este inscris copilul salariatului. Sumele corespunzatoare tichetelor de cresa acordate de angajator, in limitele valorii nominale se incadreaza in categoria cheltuielilor sociale deductibile limitate, in conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lasă un răspuns