Telemunca sau contract de munca la domiciliu (speta)

Situatie:

O societate ABC SRL care presteaza servicii IT au o mare parte din angajati in regim telemunca, cu domiciliul in alte orase. Acestia vin periodic la sediul societatii.

Periodic, cel putin odata pe luna, sunt chemati la sediul societatii. Se poate considera delegatie deplasarea salariatilor de la domiciliul lor la sediul societatii situate in alta localitate decat domiciliu salariatilor Se pot deconta cheltuielile de cazare efectuate in localitatea unde are sediul societatea?

Solutie: Potrivit art.5 alin.(2) din Legea 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, in cazul activitatii de telemunca, contractul individual de munca contine, in afara elementelor prevazute la art.17 alin.(3) din Legea nr.53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele:

 1. precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;
 2. perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator;
 3. Abrogata prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr.36/2021 incepand cu 06.05.2021.

( locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti – inainte de abrogare)

 1. programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
 2. modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;
 3. responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu prevederile art. 7 si 8;
 4. obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de telemunca al materialelor pe care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;
 5. obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 6. masurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat de restul angajatilor si care asigura acestuia posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat;
 7. conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.

Astfel cum se prevede la lit. b) de mai sus in contractul individual cu clauza de telemunca/act aditional trebuie sa se mentioneze perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator.

Altfel spus, trebuie mentionat zilele in care salariatul lucreaza la sediul social sau la alt loc de munca organizat de angajator.

In zilele in care salariatul presteaza activitate la sediul social asa cum sunt mentionate in contractul individual de munca, salariatul nu este delegat intrucat se deplaseaza la locul de munca prevazut in contractul individual de munca.

In aceste conditii angajatorul nu are obligatia sa suporte contravaloarea transportului si a cazarii intrucat salariatul nu este delegat. De asemenea, salariatul nu are dreptul la diurna.

In conditiile in care angajatorul suporta aceste cheltuieli vor reprezenta venituri salariale pentru salariat impozitate cu impozit pe venit si contributii sociale.

Prin exceptie, in baza art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal contravaloarea transportului la si de la locul de munca va fi inclusa in cheltuieli sociale si nu va reprezenta venit salarial daca a fost prevazut in contractul individual sau colectiv de munca ori in regulamentul intern ca angajatorul suporta contravaloarea transportului si acesta este suportat potrivit clauzelor contractului de munca/regulamentului intern.

Reamintim faptul ca potrivit art.43 din Codul muncii, delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.

In conditiile in care locul in care salariatul este trimis temporar sa presteze activitate nu este locul sau de munca unde in mod obisnuit presteaza activitate si nu este inscris in contractul individual de munca, se poate dispune de angajator delegarea. In aceasta perioada de delegare, daca localitatea unde este trimis salariatul este la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care acesta isi are locul de munca, salariatul are dreptul sa beneficieze de diurna, transport si cazare.

Potrivit art.2 lit. a) din Legea 81/2018 privind activitatea de telemunca, telemunca  reprezinta forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Prin urmare, daca salariatii presteaza activitate din alt loc de munca decat unul organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor (cum este si cazul situatiei expuse), activitatea este prestata in regim de telemunca.

Astfel, acest tip de munca nu poate fi incadrat ca munca la domiciliu si nu nici este la alegerea angajatorului sa incadreze o activitate in regim de telemunca sau contract de munca la domiciliu.

Munca la domiciliu a fost reglementata in Codul Muncii pentru prima oara in 2003, insa in lipsa digitalizarii, aceasta avea un caracter mult mai putin complex decat acum. Categoriile profesionale care puteau lucra la domiciliu erau acelea care nu depindeau de tehnologie si nu utilizau tehnologia informatiei pentru a-si desfasura activitatea

Prin urmare, in situatia expusa, munca salariatului mentionat, nu poate fi prestata in baza unui contract de munca la domiciliu ci doar in baza unui contract cu clauza de telemunca.

Baza legala:

 • Legea 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca;
 • Codul Muncii din 2003 (Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE, cu modificarile si completarile ulterioare.