Schema de ajutor de stat pentru IMM-uri – investitii productive

Ordinul MIPE nr.1290 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investitii productive a fost publicdat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.1111 din data de 22 noiembrie 2021.

Potrivit documentului, intreprinderile mici si mijlocii (IMM) care au un deficit sau nu dispun de lichiditati vor putea accesa curand granturi de maximum un milion de euro. Ajutorul de stat, care este disponibil prin Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020, va fi accesibil pentru investitii productive in domenii precum constructii, comert, HoReCa, transporturi sau sanatate.

Este important de precizat faptul ca schema se desfasoara pana la 31 decembrie 2021, insa aceasta ar putea sa fie prelungita ulterior pana la 30 iunie 2022.

Bugetul total alocat este echivalentul in lei al sumei de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro REACT-EU FEDR prin POC 2014-2020 si 58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat.

Cursul de schimb euro/leu folosit in prezenta schema este cursul INFOREURO valabil in luna octombrie 2021.

Ajutorul de stat urmeaza sa fie acordat sub forma de granturi pentru realizarea de investitii, iar valoarea maxima per beneficiar va fi de un milion de euro (echivalent in lei).

Mai exact, beneficiarii vor putea fi microintreprinderi, intreprinderi mici sau intreprinderi mijlocii care activeaza in domenii precum constructii, comert cu ridicata sau cu amanuntul, transporturi si depozitare, HoReCa, sanatate si asistenta sociala.

Beneficiarii masurii sunt IMM-urile care indeplinesc criteriile de eligibilitate de mai jos:

 • nu se aflau in dificultate la data de 31 decembrie 2019;
 • nu exista impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate si recuperate integral;
 • nu sunt supusi concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolventa sau faliment;
 • sunt infiintati pana la data de 31 decembrie 2018;
 • au inregistrat profit operational din activitatea curenta, respectiv din activitatea de exploatare in unul 2019;
 • se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, adica sa asigure desfasurarea activitatii pentru o perioada de minimum trei ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului.

Intensitatea ajutorului de stat din cheltuielile eligibile este de:

– 95% pentru microintreprinderi;

– 90% pentru intreprinderi mici;

– 85% pentru intreprinderi mijlocii.

Banii dati de stat vor putea fi folositi, in esenta, pentru:

 • cheltuieli cu realizarea/achizitia de constructii;
 • cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenului;
 • cheltuieli cu racordarea utilitatilor necesare obiectivului;
 • cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
 • cheltuieli pentru achizitia de instalatii, utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software;
 • active necorporale;
 • mijloace de transport electrice sau hibride2 (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, incarcatoare, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala);
 • cheltuieli de consultanta pentru pregatirea si implementarea proiectului in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului;
 • cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului.

Numarul estimat de beneficiari este de maximum 4.000.

Mentionam ca nu vor fi sprijinite in cadrul masurilor descrise in prezenta schema de ajutor de stat urmatoarele sectoare/tipuri de ajutoare:

 • activitati legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
 • activitati de jocuri de noroc si pariuri.

Ajutorul acordat intreprinderilor active in prelucrarea si comercializarea produselor agricole este conditionat de a nu fi transmis partial sau integral producatorilor primari si nu este fixat pe baza pretului sau a cantitatii produselor achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de catre intreprinderile in cauza.

In cazul in care o intreprindere este activa in mai multe sectoare carora li se aplica sume maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, pentru fiecare dintre aceste activitati, ca plafonul relevant este respectat si ca suma maxima posibila nu este depasita in total.

Beneficiarii finali sunt IMM-urile din Romania active in urmatoarele sectoare eligibile:

 • clasa C – Industria prelucratoare (fara codurile 11 fabricare bauturi, 12 fabricare tutun si 254 fabricarea armamentului si munitiei);
 • clasa F – Constructii;
 • clasa G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea autovehiculelor si motocicletelor;
 • clasa H – Transport si depozitare;
 • clasa I – Hoteluri si restaurante;
 • clasa M – Activitati profesionale, stiintifice si tehnice;
 • clasa N – Activitati de servicii administrative si de activitati de servicii-suport;
 • clasa P – Invatamant;
 • clasa Q – Sanatate si asistenta sociala;
 • clasa R – Activitati de spectacole, culturale si recreative;
 • clasa S – Alte activitati de servicii.

Inscrierile se vor face prin platforma MySMIS, acolo unde se va depune o cerere de finantare impreuna cu documentatia necesara:

 • documentatia tehnica si plan de afaceri in format simplificat, care vor include proiectiile financiare care vin in sprijinul justificarii rentabilitatii investitiei;
 • declaratia pe propria raspundere a beneficiarului privind faptul ca nu se afla in dificultate la 31.12.2019; ca nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile mentionate la pct. 6.6; ca nu exista impotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate;
 • declaratie privind cumulul ajutoarelor de stat obtinute;
 • declaratia pe propria raspundere a beneficiarului privind faptul ca:

(i)nu este rezident in scopuri fiscale sau nu este incorporat in temeiul legilor din jurisdictiile care figureaza pe lista UE a jurisdictiilor necooperante;

(ii)nu este controlat, direct sau indirect, de catre actionarii din jurisdictiile care apartin de lista UE a jurisdictiilor necooperante, in functie de proprietarul beneficiar, astfel cum este definita in art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849;

(iii)nu controleaza, direct sau indirect, filialele sau unitatile permanente proprii din jurisdictiile care figureaza pe lista UE a jurisdictiilor necooperante; si

(iv)nu imparte dreptul de proprietate cu intreprinderile din jurisdictiile care figureaza pe lista UE a jurisdictiilor necooperante;

 • declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM;
 • declaratie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente structurale;
 • consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Procesul de evaluare si selectie consta in parcurgerea urmatoarelor etape:

 • etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantului si a proiectului;
 • etapa de evaluare tehnica si financiara a propunerii de proiect, in conformitate cu criteriile de la pct. 6.3;
 • etapa de selectie a propunerilor de proiect care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil, in conformitate cu procedura de evaluare si selectie;
 • etapa de contractare a proiectelor.

Firmele selectate vor semna contractele de finantare pana la 31 decembrie 2021.

Perioada de inscriere, beneficiarii selectati si alte detalii legate de ajutorul de stat vor putea fi urmarite pe site-ul MIPE.

Baza legala:

Ordinul MIPE 1290/2021 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investitii productive;