Regim fiscal in cazul unei livrari intracomunitare de deseuri (speta)

Situatie: ABC SRL, o firma inregistrata in scopuri de TVA in Romania, intentioneaza sa vanda deseuri din plastic catre o alta firma inregistrata in scopuri de TVA in Italia.

Care este tratamentul fiscal in aceasta situatie? Cine colecteaza taxa de mediu?

Solutie:

Potrivit prevederilor de la art.294 alin.2 lit.a) din Codul fiscal livrarea intracomunitara de bunuri este scutita de TVA, insa pentru justificarea scutirii de TVA societatea din RO va trebui sa detina documentele precizate la art.45a din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/1912 al Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 in ceea ce priveste anumite scutiri pentru operatiunile intracomunitare, denumit in continuare Regulamentul 282/2011, sau cele prevazute la art. 10 alin. 11 din OMFP 103/2016, respectiv:

1.documente de transport, precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trasura semnata, un conosament, documentul specific de transport aerian de marfuri (Air Waybill); si

2.unul dintre urmatoarele documente: o polita de asigurare corespunzatoare expedierii sau transportului bunurilor, documente bancare care sa ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor, documentele oficiale eliberate de o autoritate publica, precum un notariat, care sa ateste sosirea bunurilor in statul membru de destinatie, un document care atesta primirea bunurilor, emis de catre un depozitar din statul membru de destinatie, altul decat cumparatorul bunurilor, o declaratie scrisa din partea cumparatorului, care atesta ca bunurile respective au fost expediate sau transportate in statul membru de destinatie si care cuprinde: data emiterii, numele si adresa cumparatorului, precum si cantitatea si natura bunurilor, data si locul de sosire a bunurilor, identificarea persoanei care accepta bunurile in numele cumparatorului.

Obligatii referitoare la taxa de mediu:

Conform art.9 alin. (1) lit. a) din OUG. nr.196/2005, veniturile fondului de mediu se constituie din: (…) o contributie de 2% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor, obtinute de catre detinatorul deseurilor, persoana fizica sau juridica. Sumele se retin la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;

Mentionam ca in Metodologia de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificata de OMMAP nr. 2413/2016 se precizeaza la art. 5 si 6, ca obligatia de a calcula, de a retine, de a declara si de a vira la Fondul pentru mediu aceasta contributie, revine operatorilor economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor .

Astfel rezulta ca obligatia de a calcula, de a retine, de a declara si de a vira la Fondul pentru mediu aceasta contributia nu se declara de catre societatea care vinde deseurile, ci de catre operatorul economic care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor.

Daca societatea nu este autorizata pentru operatiuni de colectare si/sau valorificarea a deseurilor si, mai mult, deseurile vor parasi Romania, colectorul de deseuri care le achizitioneaza va aplica legislatia din tara sa.

Astfel, avand in vedere mentiunile anterioare, societatea ABC SRL nu are nicio obligatie fata de Fondul de mediu din Romania.

Baza legala:

  • Ordonanta de urgenta (OUG) 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;
    • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
    • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).