Procedura privind exercitarea optiunii de utilizare a facturii electronice, de catre nerezidenti

Ordinul ANAF nr.1831 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea optiunii de utilizare, de catre operatorii economici nerezidenti, a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, precum si a modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (083) ”Optiune privind utilizarea, de catre operatorii economici nerezidenti, a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura” a fost publicat in Monitorul Oficial nr.1096 din data de 17 noiembrie 2021.

Conform actului normativ, operatorii economici nerezidenti pot opta, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea (denumita in continuare ordonanta de urgenta), pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica RO eFactura.

Operatorii economici nerezidenti isi exercita optiunea pentru utilizarea sistemului pentru relatii comerciale B2B cu operatori economici si/sau pentru relatii B2G cu autoritati contractante/entitati contractante prin depunerea formularului (083) “Optiune privind utilizarea, de catre operatorii economici nerezidenti, a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura”.

Formularul (083) se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Dupa depunerea formularului (083), avand bifata sectiunea IV. Optiune privind utilizarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, pentru relatii comerciale B2B, organul fiscal competent, respectiv Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti atribuie operatorului economic nerezident un numar de evidenta, utilizat numai in cadrul sistemului national privind factura electronica RO e-Factura.

Numarul de evidenta are structura codului de inregistrare fiscala/numarului de identificare fiscala. Numarul de evidenta nu reprezinta cod de identificare fiscala, in sensul titlului IV “Inregistrarea fiscala” din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Organul fiscal comunica operatorului economic nerezident numarul de evidenta atribuit la adresa de e-mail inscrisa in formularul (083).

Operatorul economic nerezident care a optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura in relatii comerciale B2B este inscris in Registrul RO e-Factura, organizat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare exercitarii optiunii.

Precizam ca procedurile pentru inscrierea/radierea operatorilor economici nerezidenti in/din Registrul RO eFactura, precum si procedura aplicabila in cazul renuntarii la optiunea pentru utilizarea sistemului sunt cele prevazute de reglementarile referitoare la organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura.

Identificarea operatorilor economici nerezidenti in Registrul RO e-Factura se face utilizand numarul de evidenta atribuit de autoritatile fiscale.

Operatorii economici nerezidenti care au optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura in relatia B2G sunt inscrisi intr-o evidenta speciala, care cuprinde: numarul de evidenta atribuit , datele de identificare si data la care a fost exercitata optiunea de utilizare a acestui sistem.

Formularul (083) “Optiune privind utilizarea, de catre operatorii economici nerezidenti, a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura”:

Formularul (083) “Optiune privind utilizarea, de catre operatorii economici nerezidenti, a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura” se completeaza si se depune de catre operatorii economici nerezidenti care opteaza pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica RO eFactura in relatia comerciala cu alt operator economic (relatie comerciala B2B) sau in relatia cu autoritati contractante, respectiv entitati contractante (relatie B2G), in conditiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea (denumita in continuare ordonanta de urgenta).

Prin operatori economici nerezidenti se intelege orice entitate care desfasoara o activitate economica constand in executarea de lucrari, livrarea de bunuri/produse si/sau prestarea de servicii, neinregistrata fiscal in Romania.

Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Centrul National pentru Informatii Financiare si se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Asa cum am precizat mai sus, ca urmare a depunerii formularului (083) avand bifata sectiunea IV “Optiune privind utilizarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura” pentru relatii comerciale B2B, organul fiscal atribuie un numar de evidenta, pe care il comunica la adresa de e-mail inscrisa in formular.

Daca din relatiile comerciale derulate cu alti operatori economici sau autoritati contractante/entitati contractante operatorul economic nerezident dobandeste calitatea de subiect al unui raport juridic fiscal, respectiv dobandeste drepturi si obligatii in legatura cu creantele fiscale, acesta trebuie sa solicite inregistrarea fiscala, prin depunerea declaratiei de inregistrare fiscala, in conditiile prevazute de titlul IV “Inregistrarea fiscala” din Codul de procedura fiscala.

Model formular (083):

Baza legala:

  • Ordinul ANAF 1831/2021 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea optiunii de utilizare, de catre operatorii economici nerezidenti, a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, precum si a modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (083) ”Optiune privind utilizarea, de catre operatorii economici nerezidenti, a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura”;
  • OUG 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea;
  • OG 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.