Procedura de inregistrare pentru utilizarea unor regimurile speciale TVA (1)

In Monitorul Oficial nr.853 din data de 7 septembrie 2021 a fost publicat Ordinul ANAF nr.1387/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in vederea utilizarii unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care presteaza servicii catre persoane neimpozabile sau efectueaza vanzari de bunuri la distanta, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 si art. 315²  din Codul fiscal, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare, precum si pentru modificarea unor prevederi procedurale.

Initiatorii actului normativ mentioneaza ca, prin OUG nr.59/2021 au fost aduse modificari si completari Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin acest document s-au transpus in legislatia nationala prevederile art. 2 si 3 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/EC si a Directivei 2009/132/CE in ceea ce priveste anumite obligatii privind taxa pe valoarea adaugata pentru prestarile de servicii si vanzarile de bunuri la distanta si a Directivei (UE) 2019/1995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste dispozitiile referitoare la vanzarile de bunuri la distanta si anumite livrari interne de bunuri, astfel cum au fost modificate prin Decizia (UE) 2020/1109 a Consiliului din 20 iulie 2020 de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 si (UE) 2019/1995 in ceea ce priveste datele de transpunere si aplicare, ca raspuns la pandemia de COVID-19.

Prin OUG 59/2021 au fost modificate si completate si prevederile art.314 din Codul fiscal referitoare la ”Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana” si ale art.315 din Codul fiscal privind ”Regimul special pentru vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta, pentru livrarile de bunuri interne efectuate de interfetele electronice care faciliteaza aceste livrari si pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite in Uniunea Europeana, dar nu in statul membru de consum”.

Prin modificarile mentionate, sunt vizate urmatoarele aspecte:

 • extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si de televiziune prestate de persoane impozabile nestabilite in UE catre persoane neimpozabile din UE (regimul Mini One Stop Shop Non-UE) si pentru alte prestari de servicii;
 • extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si de televiziune prestate de persoane impozabile stabilite in Comunitate, dar nu in statul membru de consum (regimul Mini One Stop Shop UE), pentru vanzari intracomunitare de bunuri la distanta, pentru livrarile de bunuri interne efectuate de interfetele electronice care faciliteaza aceste livrari si pentru alte prestari de servicii;
 • modificarea perioadei de declarare (de depunere a declaratiei speciale de TVA) si plata a TVA in cadrul regimului UE si regimului non-UE, noul termen fiind pana la sfarsitul urmatoarei luni de dupa incheierea fiecarui trimestru calendaristic;
 • schimbarea modalitatii de efectuare a modificarilor declaratiei speciale de TVA in cadrul tuturor regimurilor speciale, in sensul ca modificarile se vor include intr-o declaratie ulterioara in termen de trei ani de la data la care trebuia depusa declaratia initiala;
 • introducerea regimului special pentru vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, in loturi cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro (regimul de import).

Procedura de inregistrare a persoanelor impozabile, in vederea utilizarii regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor anterioare ale art. 314 si art. 315 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare a fost aprobata prin OPANAF nr.3737/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest context, a fost necesara adaptarea Procedurii de inregistrare in vederea utilizarii unuia dintre cele trei regimuri speciale pentru persoanele impozabile care presteaza servicii catre persoane neimpozabile sau efectueaza vanzari de bunuri la distanta, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art.314, art.315 si art.315² din Codul fiscal, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare.

Totodata – mentioneaza ANAF – intrucat prin dispozitiile art.2 alin.(5) din OPANAF nr.3775/2015 pentru aprobarea unor competente speciale ale organului fiscal central, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost stabilita, pentru Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti, competenta speciala pentru administrarea regimurilor speciale pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau de televiziune, pentru persoanele impozabile care aleg Romania ca stat membru de inregistrare (regimul Mini One Stop Shop UE si regimul Mini One Stop Shop Non- UE), a fost necesara modificarea si acestor dispozitii legale, pentru extinderea competentei de administrare a regimurilor speciale, extinse prin noile dispozitii legale.

In plus, prin OUG nr.59/2021, au fost completate situatiile in care persoanele impozabile nestabilite in Romania si neinregistrate in scopuri de TVA in Romania trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, prevazute la art.316 alin.(6) din Codul fiscal, cu situatia in care persoanele efectueaza vanzari intracomunitare de bunuri la distanta, care au locul de incepere a expedierii sau transportului bunurilor in Romania si pentru care opteaza sa utilizeze regimul special prevazut la art. 315 (regimul special UE).

In vederea solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA, persoanele impozabile aflate in situatiile prevazute la art.316 alin.(6) utilizeaza formularul (015) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania”, al carui model a fost aprobat prin OPANAF nr.3725/2017 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest sens, a fost necesara modificarea instructiunilor de completare ale acestui formular (aprobate prin anexa nr.2 la ordin), pentru cuprinderea si a noii situatii prevazute la art.316 alin.(6) lit.c), introduse in Codul fiscal.

Procedura din 2021 de inregistrare in vederea utilizarii unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care presteaza servicii catre persoane neimpozabile sau efectueaza vanzari de bunuri la distanta, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 si art. 315^2 din Codul fiscal, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare:

Persoanele impozabile nestabilite in Uniunea Europeana pot utiliza, in conditiile prevazute la art.314 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), un regim special pentru toate serviciile prestate catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Uniunea Europeana, regim denumit in continuare regim non-UE.

Persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania sau, in cazul in care nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dispun de un sediu fix in Romania pot utiliza, in conditiile prevazute la art. 315 din Codul fiscal, un regim special denumit in continuare regim UE, in urmatoarele cazuri:

 1. efectueaza vanzari intracomunitare de bunuri la distanta;
 2. presteaza servicii catre o persoana neimpozabila, atunci cand persoana impozabila nu este stabilita in statul membru de consum.

Persoanele impozabile care nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana si nici nu dispun de un sediu fix in Romania, dar efectueaza vanzari intracomunitare de bunuri la distanta care au locul de incepere a expedierii sau transportului bunurilor in Romania pot utiliza regimul UE in conditiile prevazute la art. 315 din Codul fiscal. In cazul in care exista mai multe state membre, intre care si Romania, din care incepe expedierea sau transportul bunurilor si Romania este aleasa ca stat de inregistrare, persoanele impozabile sunt tinute sa respecte respectiva alegere in anul calendaristic in cauza si in urmatorii 2 ani calendaristici.

Regimul UE poate fi utilizat si de catre persoanele impozabile care nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dar dispun de mai multe sedii fixe in Uniunea Europeana, in cazul in care au un sediu fix in Romania si aleg Romania ca stat membru de inregistrare. Persoanele impozabile sunt tinute sa respecte respectiva decizie in anul calendaristic in cauza si in urmatorii 2 ani calendaristici.

Regimul UE poate fi utilizat si de persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania sau, in cazul in care nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dispun de un sediu fix in Romania si care faciliteaza livrarea de bunuri in conformitate cu art. 270 alin. (16) din Codul fiscal – prin interfete electronice.

Mentionam ca regimul UE nu se poate utiliza de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, care si-au stabilit sediul activitatii economice sau un sediu fix in Romania, pentru serviciile care au locul prestarii in Romania.

Indeplinirea obligatiilor fiscale rezultate din prestarea acestor servicii se realizeaza potrivit regulilor generale aplicabile in materie de TVA, fara utilizarea regimului special.

Persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania sau, in cazul in care nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dispun de un sediu fix in Romania pot utiliza, in mod direct sau prin desemnarea unui intermediar, in conditiile prevazute la art. 3152 din Codul fiscal, un regim special pentru vanzarile la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, denumit in continuare regim de import.

Persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Uniunea Europeana pot utiliza regimul de import prin desemnarea unui intermediar sau in mod direct, daca sunt stabilite intr-o tara terta cu care Uniunea a incheiat un acord de asistenta reciproca al carui domeniu de aplicare este similar celui al Directivei 2010/24/UE a Consiliului si al Regulamentului (UE) nr.904/2010 si efectueaza vanzari de bunuri la distanta din respectiva tara terta, in conditiile prevazute la art. 3152 din Codul fiscal.

Persoana impozabila desemnata intermediar este inregistrata in Romania, potrivit art. 3152 alin.(12) din Codul fiscal, pentru utilizarea regimului de import daca are sediul activitatii economice in Romania sau, in cazul in care are sediul activitatii economice in afara Uniunii Europene, dispune de un sediu fix in Romania.

Regimul de import poate fi utilizat si de catre persoanele impozabile care nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dar dispun de mai multe sedii fixe in Uniunea Europeana, in cazul in care au un sediu fix in Romania si aleg Romania ca stat membru de inregistrare. Persoanele impozabile sunt tinute sa respecte respectiva alegere in anul calendaristic in cauza si in urmatorii 2 ani calendaristici.

In situatia in care intermediarii nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dar dispun de mai multe sedii fixe in Uniunea Europeana, in cazul in care au un sediu fix in Romania si aleg Romania ca stat membru de inregistrare, trebuie sa respecte respectiva alegere in anul calendaristic in cauza si in urmatorii 2 ani calendaristici.

Procedura mentionata anterior se aplica pentru indeplinirea obligatiilor de inregistrare si de declarare a taxei pe valoarea adaugata de catre persoanele impozabile care opteaza sa utilizeze regimurile speciale prevazute anterior si care aleg Romania ca stat membru de inregistrare pentru toate operatiunile supuse regimului respectiv.

Competenta pentru administrarea regimurilor speciale prevazute la pct.1, 2 si 3, utilizate de catre persoanele impozabile care aleg Romania ca stat membru de inregistrare, revine Administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti, denumita in continuare organ fiscal competent.

Organul fiscal competent gestioneaza activitatea de inregistrare si de declarare cu ajutorul sistemului informatic pus la dispozitie de Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor.

Prevederi privind inregistrarea in vederea utilizarii unuia dintre regimurile speciale prevazute la art. 314, art. 315 si art. 3152 din Codul fiscal:

Inregistrarea in vederea utilizarii regimului:

Persoana impozabila care opteaza pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale de la pct. 1, 2 si 3, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare, trebuie sa depuna in format electronic o declaratie de incepere a activitatii la organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile art. 314 alin. (3), art. 315 alin. (3) si art. 3152 alin. (6) din Codul fiscal. Declaratia de incepere a activitatii se depune si de intermediarul care actioneaza in contul persoanei impozabile/persoanelor impozabile care opteaza pentru utilizarea regimului de import de la pct. 3.

Persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana care opteaza pentru utilizarea regimului non-UE sau a regimului UE si alege Romania ca stat membru de inregistrare trebuie sa depuna si o declaratie prin care se confirma ca persoana nu si-a stabilit sediul activitatii economice pe teritoriul Uniunii Europene si nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia.

Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania si care si-a stabilit sediul activitatii economice sau un sediu fix in Romania care opteaza pentru utilizarea regimului UE sau a regimului de import ori un intermediar care actioneaza in contul persoanei impozabile care opteaza pentru utilizarea regimului de import cu stat de inregistrare Romania, care are sedii fixe si in alte state membre, inscrie in declaratia de incepere a activitatii si datele de identificare ale tuturor sediilor fixe din alte state membre.

Pentru utilizarea regimului non-UE, declaratia de incepere a activitatii trebuie sa contina informatiile mentionate la art. 314 alin. (3) din Codul fiscal, iar pentru utilizarea regimului de import declaratiile de incepere a activitatii trebuie sa contina informatiile mentionate la art. 3152 alin. (7), (8) sau (9) din Codul fiscal, dupa caz.

Declaratia se completeaza si se depune, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor, de catre orice persoana impozabila care intentioneaza sa utilizeze unul dintre regimurile speciale, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare.

Certificatul utilizat pentru semnarea declaratiei de incepere a activitatii trebuie inregistrat pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit prevederilor in vigoare privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si contribuabili.

Persoana impozabila sau intermediarul (pentru regimul de import) este inregistrata pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale, daca indeplineste urmatoarele conditii cumulative:

 1. nu este deja inregistrata pentru utilizarea acelui regim special intr-un alt stat membru;
 2. nu se afla in perioada in care i s-a interzis sa utilizeze regimurile speciale (perioada de carantina definita la sectiunea a 2-a lit. D).

Persoana impozabila care opteaza pentru utilizarea regimului UE, precum si intermediarul care opteaza pentru aplicarea regimului de import in numele unei persoane impozabile sunt inregistrate pentru utilizarea acestui regim daca indeplinesc conditiile prevazute la alin.(1), daca sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania si daca si-au stabilit sediul activitatii economice in Romania sau, daca nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, au totusi un sediu fix in Romania.

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul ANAF 1387/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in vederea utilizarii unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care presteaza servicii catre persoane neimpozabile sau efectueaza vanzari de bunuri la distanta, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 si art. 315^2 din Codul fiscal, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare, precum si pentru modificarea unor prevederi procedurale;
 • Ordonanta de urgenta (OUG) nr.59/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.