Procedura ANAF de recuperare a contributiilor de la PF beneficiare de indemnizatii de sprijin

In Monitorul Oficial, Partea I nr.1039 din data de 1 noiembrie 2021, a fost publicat Ordinul ANAF nr.1608 privind modificarea si completarea OpANAF nr.2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Astfel, potrivit documentului, contributia de asigurari sociale (CAS) si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) aferente veniturilor obtinute din indemnizatiile de pandemie acordate PFA-urilor si altor profesionisti pentru intreruperea sau reducerea activitatii se stabilesc, mai nou, din oficiu, de catre autoritati, daca beneficiarii acestora nu le-au declarat la timp prin intermediul declaratiei unice (formularul 212).

Conform Ordinului ANAF nr.1.608/2021, in scopul taxarii veniturilor obtinute din indemnizatiile acordate sub forma unor ajutoare de stat, pe fondul intreruperii sau reducerii activitatii din cauza pandemiei si a masurilor impuse de autoritati, ANAF a modificat procedura privind stabilirea din oficiu a CAS si CASS pe veniturile persoanelor fizice in sensul taxarii din oficiu inclusiv a veniturilor obtinute din indemnizatiile de pandemie.

1.   Procedura de stabilire din oficiu a CAS pentru indemnizatia prevazuta la art.XV alin.(1) si (4) din OUG nr.30/2020 se aplica persoanelor fizice care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

 1. au beneficiat de indemnizatia prevazuta la art. XV alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2020 (indemnizatia de sprijin de 75% din castigul salarial mediu brut pe economie, pentru profesionisti –PFA, II, IF si persoane fizice care obtin venituri din drepturi de autor);
 2. nu au declarat contributia de asigurari sociale datorata pentru indemnizatiile incasate.

Identificarea contribuabililor prevazuti la lit. a) se face pe baza informatiilor transmise de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

Pe baza informatiilor primite, organul fiscal central competent intocmeste lista contribuabililor care au realizat venituri din indemnizatiile prevazute la art. XV alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.

Lista trebuie sa contina urmatoarele informatii:

 1. a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/numar de identificare fiscala, nume si prenume, domiciliu fiscal);
 2. b) indemnizatia sociala incasata;
 3. c) categoria din care face parte beneficiarul indemnizatiei;
 4. d) lunile pentru care a incasat indemnizatia;
 5. e) cod CAEN al activitatii principale (unde este cazul).

Conform noilor dispozitii, din lista mentionata se elimina:

 1. contribuabilii care au depus declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si au declarat contributia de asigurari sociale datorata pentru indemnizatie, la sectiunea corespunzatoare de la capitolul I sectiunea 5;
 2. persoanele fizice care nu datoreaza contributii de asigurari sociale in Romania in anul de impunere, potrivit legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
 3. persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii.

Pentru persoanele fizice inscrise in Lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative privind contributia de asigurari sociale, rezultata in urma eliminarilor, compartimentul de specialitate parcurge etapele de notificare si audiere.

Pentru contribuabilii mentionati anterior, se estimeaza baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale la nivelul indemnizatiei brute incasate si se intocmeste «Referatul privind estimarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cazul stabilirii din oficiu a obligatiilor de plata pentru indemnizatiile prevazute la art. XV alin. (1), (11) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020.

Baza lunara de calcul se stabileste la nivelul indemnizatiei brute lunare incasate, comunicata de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

Contributia de asigurari sociale datorata se stabileste prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 138 din Codul fiscal (25%) asupra bazei lunare de calcul mentionate anterior.

Pentru stabilirea obligatiei totale de plata reprezentand contributia de asigurari sociale se insumeaza obligatiile lunare stabilite de organul fiscal.

Pe baza datelor din Referatul privind estimarea bazei de calcul, organul fiscal competent emite «Decizia privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile prevazute la art.XV alin.(1), (11) si (4) din OUG nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare, precum si la art.3 din OUG nr.132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare».

2.   Procedura de stabilire din oficiu a CAS privind indemnizatia prevazuta la art.3 din OUG nr.132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare:

Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

 1. au beneficiat de indemnizatia prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 (profesionistii – PFA, II si IF si pesoanele fizice care au beneficiar de indemnizatia de sprijin de 41,5% din din castigul salarial mediu brut pe economie);
 2. nu au declarat contributia de asigurari sociale datorata pentru indemnizatiile incasate.

Identificarea contribuabililor prevazuti anterior se face pe baza informatiilor transmise de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

Pe baza acestor informatii, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care au realizat venituri din indemnizatiile prevazute la art.3 din OUG nr.132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista trebuie sa contina urmatoarele informatii:

 1. datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/numar de identificare fiscala, nume si prenume, domiciliu fiscal);
 2. indemnizatia sociala incasata;
 3. categoria din care face parte beneficiarul indemnizatiei;
 4. lunile pentru care a incasat indemnizatia;
 5. cod CAEN al activitatii principale (unde este cazul).

Din lista mentionata anterior se elimina:

 1. contribuabilii care au depus declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si au declarat contributia de asigurari sociale datorata pentru indemnizatie, la sectiunea corespunzatoare de la capitolul I sectiunea 6;
 2. persoanele fizice care nu datoreaza contributii de asigurari sociale in Romania in anul de impunere, potrivit legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
 3. persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii.

Pentru persoanele fizice inscrise in Lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative privind contributia de asigurari sociale, rezultata in urma eliminarilor, compartimentul de specialitate parcurge etapele cu privire la notificarea, audierea contribuabililor, estimarea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale, stabilirea obligatiei totale de plata, emiterea si comunicarea deciziei de impunere.

3.   Procedura de stabilire din oficiu a CASS privind indemnizatia prevazuta la art. XV alin. (1), (11) si (4) din OUG nr.30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare

Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

 1. au beneficiat de indemnizatia prevazuta la art. XV alin. (1), (11) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare (alti profesionisti-PFA, II, IF, avocati si persoane fizice care obtin venituri din drepturi de autor si care au beneficiat de indemnizatia de sprijin de 75% din castigul salarial mediu brut pe economie).
 2. nu au declarat contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru indemnizatiile incasate.

Identificarea contribuabililor se face pe baza informatiilor transmise de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

Pe baza informatiilor colectate, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care au realizat venituri din indemnizatiile prevazute la art. XV alin. (1), (11) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare.

Lista trebuie sa contina urmatoarele informatii:

 1. datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/numar de identificare fiscala, nume si prenume, domiciliu fiscal);
 2. indemnizatia sociala incasata;
 3. categoria din care face parte beneficiarul indemnizatiei;
 4. lunile pentru care a incasat indemnizatia;
 5. cod CAEN al activitatii principale (unde este cazul).

Din lista mentionata se elimina:

 1. contribuabilii care au depus declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si au declarat contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru indemnizatie, la sectiunea corespunzatoare de la capitolul I sectiunea 5;
 2. persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate in anul de impunere, respectiv care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boalamaternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei.

Pentru persoanele fizice inscrise in Lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative privind contributia de asigurari sociale de sanatate, rezultata in urma eliminarilor, compartimentul de specialitate parcurge etapele de notificare si audiere.

Pentru contribuabilii din lista rezultata in urma parcurgerii etapelor prevazute se estimeaza baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate la nivelul indemnizatiei brute incasate si se intocmeste «Referatul privind estimarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cazul stabilirii din oficiu a obligatiilor de plata pentru indemnizatiile prevazute la art. XV alin. (1), (11) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare, precum si la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare», prevazut in anexa nr. 8 la ordin.

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se stabileste pe baza informatiilor transmise de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata se stabileste prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art.156 din Codul fiscal (10%) asupra bazei lunare de calcul prevazute anterior.

Pentru stabilirea obligatiei totale de plata reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate se insumeaza obligatiile lunare stabilite de organul fiscal.

 1. Pe baza datelor din referatul mentionat anterior, organul fiscal competent emite «Decizia privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile prevazute la art. XV alin. (1), (11) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare, precum si la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare». Modelul si continutul deciziei de impunere sunt prevazute in anexa nr. 9 la ordin.

4.   Procedura de stabilire din oficiu a CASS privind indemnizatia prevazuta la art.3 din OUG nr.132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare:

Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

 1. au beneficiat de indemnizatia prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare (alti profesionisti-PFA, II, IF si persoane fizice care obtin venituri din drepturi de autor si care au beneficiat de indemnizatia de sprijin de 41,5% din castigul salarial mediu brut pe economie)
 2. nu au declarat contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru indemnizatiile incasate.

Identificarea contribuabililor prevazuti la lit. a) se face pe baza informatiilor transmise de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

Pe baza informatiilor colectate, compartimentul de specialitate intocmeste lista contribuabililor care au realizat venituri din indemnizatiile prevazute la art.3 din OUG nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista mentionata trebuie sa contina urmatoarele informatii:

 1. datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/numar de identificare fiscala, nume si prenume, domiciliu fiscal);
 2. indemnizatia sociala incasata;
 3. categoria din care face parte beneficiarul indemnizatiei;
 4. lunile pentru care a incasat indemnizatia;
 5. codul CAEN al activitatii principale (unde este cazul).

Din lista se elimina:

 1. contribuabilii care au depus declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si au declarat contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru indemnizatie, la sectiunea corespunzatoare de la capitolul I sectiunea 6;
 2. persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate in anul de impunere, respectiv care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala/maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei.

Pentru persoanele fizice inscrise in Lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative privind contributia de asigurari sociale de sanatate, rezultata in urma eliminarilor prevazute, compartimentul de specialitate parcurge etapele prevazute cu privire la notificarea, audierea contribuabililor, estimarea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate, stabilirea obligatiei totale de plata, emiterea si comunicarea deciziei de impunere.

Precizam ca, in situatia in care, in termen de 60 de zile de la data comunicarii Deciziei privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile prevazute la art. XV alin. (1), (11) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare, precum si la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilul isi indeplineste obligatiile declarative, decizia se anuleaza.

Baza legala:

 • Ordinul ANAF 1608/2021 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare;
 • OUG 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 • OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.