Optiunea pentru plata CAS si CASS

1.    CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE (CAS)

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si venituri din drepturi de proprietate intelectuala (cu exceptia veniturilor din exploatarea de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, remuneratiei reprezentand dreptul de suita, remuneratiei compensatorii pentru copia privata) din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, care au estimat pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este sub plafonul minim de 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice –Capitolul II.Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate”, au posibilitatea sa opteze pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul curent.

Potrivit OpANAF 14/2021, incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice, respectiv pana la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia, se efectueaza prin cumularea urmatoarelor venituri care se estimeaza a se realiza in anul curent:

  • veniturile nete si/sau a normelor anuale de venit din activitati independente;
  • venitului brut realizat in baza contractelor de activitate sportiva;
  • precum si a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuala.

Conform art.135¹ alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin salariu de baza minim brut pe tara se intelege salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin Hotarare a Guvernului sau prin alte acte normative.

Potrivit HG nr.4/2021, in anul 2021, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este de 2.300 lei lunar.

Cota de contributie de asigurari sociale (CAS) datorata bugetului asigurarilor sociale de stat este de 25%.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia.

Persoanele fizice pot efectua plati reprezentand CAS datorata, oricand pana la implinirea termenului de plata.

Baza anuala de calcul a CAS, in cazul persoanelor care opteaza pentru plata acesteia, o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al Declaratiei unice.

Astfel, persoanele fizice care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale isi aleg o valoare, reprezentand baza de calcul al contributiei de asigurari sociale, cel putin egala cu 12 salarii de baza minime brute pe tara, care constituie “venitul ales”.

Contributia datorata se evidentiaza in Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate /Sectiunea a 2-a “Date privind contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate estimate”/ Subsectiunea 1 “Date privind contributia de asigurari sociale estimata”.

2.    CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE (CASS)

Potrivit reglementarilor legale, persoanele fizice care pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) sunt:

  1. persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate (art.155 lit.b-h), sub nivelul plafonului minim de 12 salarii minime brute pe tara.

Veniturile prevazute la art.155 lit. b)-h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuale, venituri din asocierea cu o persoana juridica, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, venituri din investitii, venituri din alte surse.

Aceste persoane datoreaza CASS dupa cum urmeaza:

–    daca depun Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II pana la implinirea termenului legal de depunere, respectiv pana la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia, la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la termenul legal prevazut pentru depunerea declaratiei; sau

–    daca depun Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II dupa implinirea termenului legal de depunere, la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data de 25 mai a anului curent, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, inclusiv luna in care se depune declaratia, respectiv 25 mai a anului urmator.

Persoanele fizice care au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe tara, in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, datoreaza CASS la nivelul a 12 salarii minime pe tara si au obligatia depunerii Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii CASS.

Mentionam ca termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate in acest caz este pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza CASS.

  1. persoanele fizice care nu realizeaza venituri din: salarii si asimilate salariilor, activitati independente, drepturi de proprietate intelectuale, din asocierea cu o persoana juridica, din cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, investitii, alte surse si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate8 de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate;
  2. persoanele fizice care realizeaza venituri de natura celor mentionate la lit. b, pentru care nu se datoreaza CASS.

Persoanele fizice mentionate la lit. b) si c) datoreaza CASS, pentru 12 luni, la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare la data depunerii Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate, indiferent de data depunerii acesteia.

De asemenea, persoanele fizice mentionate la lit. b) sau c), care au optat pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate si incep in cursul anului fiscal sa realizeze venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din asocierea cu o persoana juridica, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, venituri din investitii, venituri din alte surse, depun Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, daca veniturile realizate sunt cel putin egale cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. In acest caz, contributia datorata prin exercitarea optiunii pentru anul in care au fost realizate veniturile este luata in calcul la stabilirea contributiei anuale.9.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate in aceste cazuri este pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui in care au depus declaratia.

Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate (CASS) è 10 %.

CASS datorata se evidentiaza in Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate /Sectiunea 2 “Date privind contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate estimate” subsectiunea 2 “Date privind contributia de asigurari sociale de sanatate estimata”.

Important! Persoanele care incep sa realizeze venituri (venituri din salarii si asimilate salariilor; venituri din activitati independente; venituri din drepturi de proprietate intelectuale; venituri din asocierea cu o persoana juridica; venituri din cedarea folosintei bunurilor; venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;venituri din investitii) sau se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei, depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, “Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice” – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate si isi recalculeaza obligatia de plata reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru anul in curs.

Contribuabilii isi pot indeplini obligatiile de plata reprezentand contributii sociale obligatorii astfel:

– prin virament bancar;

– on-line, cu cardul, prin intermediul platformei Ghiseul.ro care este interconectata cu serviciul Spatiul Privat Virtual;

– cu card bancar, la casieriile Trezoreriei Statului pe raza carora isi au domiciliul fiscal.

– in numerar, in conturile deschise la Trezoreria Statului pe raza caruia acestia isi au domiciliul fiscal;

– prin mandat postal la subunitatile postale ale C.N. Posta Romana S.A.;

Pe website-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sunt publicate conturile IBAN si pot fi vizualizate accesand urmatorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Con_IBAN_pf.htm

Baza legala:

  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • OpANAF nr.14/2021 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 212 “Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice;
  • HG 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

www.anaf