Obligatii fiscale privind vanzarea de deseuri – taxa de mediu (speta)

Situatie: In cazul unei societati ABC SRL, platitoare de TVA, care este regimul TVA al vanzarii de deseuri de metal, plastic, hartie catre colectorii de deseuri? Se plateste taxa de mediu de  2%? Unde se declara aceste tranzactii in D300 si D394?

Solutie:

Conform OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, art.9, veniturile Fondului pentru mediu se constituie din o contributie de 2% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor, obtinute de catre detinatorul deseurilor, persoana fizica sau juridica.

Sumele se retin la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;

*) Veniturile la Fondul pentru mediu, constand in contributia de 2% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor, obtinute de catre detinatorul deseurilor, persoana fizica sau juridica (de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, obtinute de catre generatorul deseurilor, persoana fizica sau juridica), reglementata de art. 9 alin. (1) lit. a) din OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, nu constituie obligatie fiscala in sensul art. 2 alin.(1) lit. e) si art.9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare.

Astfel, in situatia vanzarii deseurilor, persoanele juridice care intocmesc factura, au doar obligatia evidentierii distincte a contributiei de 2% .

Consideram ca valoarea facturii aferente deseurilor vandute nu trebuie micsorata cu cei 2% deoarece obligatia calcularii, retinerii, declararii si virarii contributiei de 2% la Fondul pentru mediu revine societatii colectoare.

 In plus, trebuie retinut faptul ca, desi taxa de mediu este evidentiata distinct pe factura, intra in baza de impozitare a TVA.

Subliniem faptul ca obligatia platii acestei contributii intervine o singura data si numai in cazul vanzarii deseurilor catre persoane ce au calitate de colector/valorificator .

Astfel, contributia din veniturile realizate din vanzarea deseurilor se retine prin stopaj la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor, care au obligatia sa o declare si sa o vireze la Fondul pentru mediu pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea.

Vanzarea deseurilor catre unitatea colectoare/valorificatoare, cu evidentierea distincta in factura a cotei de 2% reprezentand Fondul pentru mediu se inregistreaza:

4111 Clienti        =         703 Venituri din vanzarea produselor reziduale

Incasarea facturii, mai putin a cotei de 2% din veniturile realizate de unitatea detinatoare de deseuri reprezentand suma necesara constituirii Fondului pentru mediu, potrivit legii. Diferenta dintre valoarea totala a facturii si cota retinuta prin stopaj la sursa de catre unitatea colectoare se inregistreaza la cheltuieli:

 %       =     4111  “Clienti”                                          Total factura

5121   „Conturi la banci in lei”              Valoarea facturii emise, mai putin cota de 2%

652  „Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator”                     Cota de 2%

Codul fiscal prevede in mod expres ca pe facturile emise pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii acoperite de taxarea inversa furnizorii/prestatorii nu inscriu taxa colectata aferenta. Beneficiarii sunt cei ce determina TVA, taxa fiind evidentiata in decont ca taxa colectata si taxa deductibila.

In conditiile in care atat furnizorul cat si beneficiarul sunt persoane inscrise in scop de TVA, atunci cel care vinde deseurile va factura fara TVA, urmand ca beneficiarul sa efectueze taxare inversa (art.331 din Codul fiscal) pentru urmatoarele tipuri de deseuri:

  • deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
  • reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusa si reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor;
  • deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla.

In cazul celorlalte categorii de deseuri precum si in vanzarile catre persoane fizice/neplatitorilor de TVA se va aplica regimul normal de taxare.

Precizam ca in decontul de TVA (cod 300), vanzarea deseurilor feroase in regim de taxare inversa se declara la rd.13.

In D394 se declara asadar in cartusul C alocat facturilor emise catre persoane inregistrate in scopuri de TVA (partener tip 1), cu simbolul V pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care se aplica taxarea inversa.

Vanzarile catre neplatitori de tva se declara  la rd 9 D300 ,D394 sectiunea D.

Baza legala

  • Ordonanta de urgenta (OUG) nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).