Noile Reguli De Tva Pentru Comertul Electronic (Oug 59/2021)

Ordonanta de urgenta a Guvernului (OUG) nr.59/2021 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 630 din data de 28 iunie 2021.

Astfel, actul normativ implementeaza in Romania, pachetul comunitar aferent TVA in epoca e-commerce (comertul electronic), reguli aplicabile de la 01 iulie 2021.

La baza acestui document a stat necesitatea adoptarii, pana la data de 30 iunie 2021, a actului cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a prevederilor art. 2 si 3 din Directiva (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/EC si a Directivei 2009/132/CE in ceea ce priveste anumite obligatii privind TVA pentru prestarile de servicii si vanzarile de bunuri la distanta, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Directivei (UE) 2019/1.995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste dispozitiile referitoare la vanzarile de bunuri la distanta si anumite livrari interne de bunuri.

Drept urmare, noile reguli care vor intra in vigoare la 1 iulie vor avea ca scop principal simplificarea procedurii de declarare si plata a TVA, combaterea fraudelor in domeniul TVA si, implicit, reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri care, in cele din urma, vor facilita comertul transfrontalier.

Cele mai importante modificari (pe scurt):

 • clarificarea definitiei vanzarii de bunuri la distanta, astfel incat sa reiasa faptul ca se aplica si atunci cand bunurile sunt transportate sau expediate in contul furnizorului, inclusiv atunci cand furnizorul intervine in mod indirect in transportul sau expedierea bunurilor;
 • se introduce conceptul de „vanzare la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte” (regim special de TVA pentru importuri);
 • desemnarea interfetelor electronice (de exemplu: o platforma, un portal sau alte mijloace similare) care faciliteaza vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte in loturi cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro, precum si livrarea de bunuri in Comunitate de catre o persoana impozabila nestabilita in Comunitate catre o persoana neimpozabila, drept persoane impozabile care au primit si au livrat ele insele bunurile respective;
 • inserarea unei reguli noi potrivit careia exigibilitatea TVA intervine in momentul in care plata a fost acceptata, aplicabila in cazul in care interfetele electronice sunt considerate persoane impozabile care faciliteaza vanzarea de bunuri la distanta;
 • introducerea unei scutiri de TVA pentru livrarea catre interfata, atunci cand aceasta este considerata persoana impozabila care faciliteaza livrarea de bunuri in Comunitate de la o persoana impozabila nestabilita in Comunitate catre o persoana neimpozabila;
 • atribuirea transportului bunurilor pentru livrarea efectuata de interfata electronica, in situatia in care se considera ca interfata este persoana impozabila care a primit si a livrat bunuri din punct de vedere al TVA;
 • locul livrarii in cazul vanzarilor intracomunitare de bunuri la distanta va fi considerat locul in care se afla bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor catre client;
 • introducerea de prevederi referitoare la locul livrarii in cazul vanzarilor la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, respectiv:
 • atunci cand bunurile sunt importate intr-un alt stat membru decat cel in care se incheie transportul bunurilor catre client, locul este considerat a fi unde se afla bunurile in momentul in care se incheie transportul acestora catre client;
 • atunci cand bunurile sunt importate in statul membru in care se incheie transportul bunurilor catre client, locul este considerat a fi statul membru respectiv, cu conditia ca TVA pentru aceste bunuri sa fie declarata in cadrul regimului special de import;
 • stabilirea locului livrarii in statul de stabilire a furnizorului pentru vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta efectuate de persoane impozabile stabilite in Comunitate, dar nu in statul membru de consum, pana la depasirea plafonului de 10.000 de euro/an (plafon care include vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta, si prestarile de servicii de telecomunicatii, radiodifuziune si televiziune si serviciile furnizate pe cale electronica; valoarea in lei – 46.337 lei); plafonul era pana acum de 35.000 de euro (valoarea in lei:118.000 lei);
 • introducerea unei scutiri de TVA pentru importul de bunuri, aplicabila numai atunci cand se foloseste regimul special de import, si cand, cel tarziu in momentul prezentarii declaratiei de import, codul individual de inregistrare in scopuri de TVA pentru aplicarea regimului special, al furnizorului sau al intermediarului care actioneaza in contul sau, a fost furnizat biroului vamal competent din statul membru de import;
 • extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si de televiziune prestate de persoane impozabile nestabilite in UE catre persoane neimpozabile din UE si pentru alte prestari de servicii (regim special de TVA – nonUE);
 • extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si de televiziune prestate de persoane impozabile stabilite in Comunitate, dar nu in statul membru de consum, pentru vanzari intracomunitare de bunuri la distanta, pentru livrarile de bunuri interne efectuate de interfetele electronice care faciliteaza aceste livrari si pentru alte prestari de servicii (regim special de TVA – UE);
 • schimbarea perioadei de declarare si plata a TVA in cadrul regimului UE si regimului nonUE, noul termen fiind pana la sfarsitul urmatoarei luni de dupa incheierea fiecarui trimestru calendaristic;
 • schimbarea modalitatii de efectuare a modificarilor declaratiei speciale de TVA in cadrul tuturor regimurilor speciale, in sensul ca modificarile se vor include intr-o declaratie ulterioara in termen de trei ani de la data la care trebuia depusa declaratia initiala;
 • adaptarea continutului declaratiei de TVA utilizate in regimurile UE si nonUE astfel incat aceasta sa reflecte si informatiile privind vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta;
 • eliminarea obligatiei persoanelor impozabile care aplica regimul UE de a emite facturi pentru vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta;
 • introducerea obligatiei pentru interfetele electronice care faciliteaza vanzarea de bunuri la distanta si prestari de servicii de a tine registre de evidenta a operatiunilor efectuate, in format electronic; registrele vor trebui pastrate pentru o perioada de zece ani de la sfarsitul anului in care s-a efectuat operatiunea;
 • introducerea regimului special pentru vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, in loturi cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro, cu exceptia bunurilor accizabile, deoarece accizele fac parte din baza de impozitare a TVA la import;
 • corelarea regimului de import cu eliminarea scutirii de TVA pentru importurile de bunuri a caror valoare nu depaseste 10 euro;
 • introducerea unui mecanism special pentru declararea si plata TVA la import aplicabil atunci cand nu se utilizeaza regimul de import.