Masuri de protectie sociala a angajatilor – somaj tehnic

In data de 04.10.2021 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 945 Ordonanta de Urgenta nr. 111 din 2 octombrie 2021, pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Incepand cu data de 04.10.2021 si pana la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, salariatii beneficiaza de o indemnizatie de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (nu mai mult de 4.035 lei).

Masura se aplica urmatoarelor categorii de salariati:

–      salariatii angajatorilor pe perioada intreruperii temporare a activitatii, total sau partial, in contextul cresterii incidentei raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si al masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc;

–      salariatii angajatorilor a caror activitate a fost suspendata ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de directiile de sananate publica, cu exceptia salariatilor aflati in concediu medical si care primesc indemnizatia de asigurari sociale aferent;

In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca din care cel putin un contract este activ si din care obtine venituri la nivelul indemnizatiei de somaj tehnic, acesta nu beneficiaza de indemnizatie.

In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate ca urmare a situatiilor descrise mai jus, acesta beneficiaza de indemnizatia de somaj tehnic aferenta contractului individual de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

In situatia in care bugetul angajatorului destinat platii cheltuielilor de personal permite, indemnizatia de somaj tehnic poate fi suplimentata de angajator.

Salariatii care vor beneficia de indemnizatia de somaj tehnic nu pot beneficia in acelasi timp si de alte facilitati fiscale.

Indemnizatia de somaj tehnic este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii (CAS, CASS) dar nu se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca (CAM).

Masura NU se aplica salariatilor urmatorilor angajatori:

–      institutii si autoritati publice;

–      angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau asupra carora sunt impuse restrictii din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

In vederea decontarii sumelor, angajatorii vor solicita indemnizatia pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotita de documentul care atesta intreruperea temporara a activitatii, total sau partial (vom reveni cu detalii dupa publicarea normelor metodologice).

Cererea si documentele justificative se depun lunar, pana in ultima zi a lunii urmatoare celei pentru care se solicita indemnizatia.

In situatia in care se depaseste acest termen, indemnizatia aferenta lunii respective nu se mai acorda.