Informatii declarate prin SAF-T

In Monitorul Oficial nr.1073 din data de 9 noiembrie 2021 s-a publicat Ordinul ANAF nr.1783 privind natura informatiilor pe care contribuabilul/platitorul trebuie sa le declare prin fisierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura si conditiile de transmitere, precum si termenele de transmitere si data/datele de la care categoriile de contribuabili/platitori sunt obligate sa transmita fisierul standard de control fiscal.

Prevederile documentului vor intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2022.

Potrivit actului normativ, fisierul standard de control fiscal (SAF-T), prevazut la art. 591 alin. (1) Codul de procedura fiscala reprezinta un standard international utilizat pentru transferul electronic de date din evidenta contabila si fiscala, de la contribuabili/platitori catre autoritatile fiscale si auditori.

SAF-T permite organelor fiscale accesul la date din evidenta contabila si fiscala ale contribuabililor/platitorilor, stocate si prelucrate in mediu electronic, intr-un format usor de citit pentru testarea substantiala a controalelor si datelor sistemului, folosind software de audit proprietar, ca parte a unei metodologii care asigura eficacitate si productivitate crescuta in controlul fiscal asistat de computer.

Obligatia de transmitere a SAF-T prin intermediul Declaratiei informative D406 devine efectiva pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

 • pentru contribuabilii incadrati in categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au facut parte din aceasta categorie si in anul 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezinta data de referinta pentru mari contribuabili;
 • pentru contribuabilii incadrati in categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au facut parte din aceasta categorie in anul 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 iulie 2022, care reprezinta data de referinta pentru noii mari contribuabili;
 • pentru contribuabilii incadrati in categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezinta data de referinta pentru contribuabilii mijlocii;
 • pentru contribuabilii incadrati in categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezinta data de referinta pentru contribuabilii mici;
 • pentru contribuabilii nou-inregistrati/incadrati dupa data de referinta pentru fiecare categorie in parte, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data efectiva a inregistrarii, prima depunere a Declaratiei informative D406 urmand sa se faca in ultima zi a lunii care urmeaza perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinta pentru categoria in care au fost inregistrati/incadrati.

Contribuabilii care au fost incadrati intr-o categorie care avea obligatia depunerii Declaratiei informative D406, conform datelor de referinta, iar ulterior sunt incadrati intr-o categorie pentru care nu s-a implinit data de referinta pentru depunerea declaratiei continua sa raporteze fisierul standard de control prin depunerea de Declaratii informative D406.

Potrivit Ordinului 1783, urmatoarele categorii de contribuabili au obligatia de depunere a fisierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declaratiei informative D406:

 • regiile autonome;
 • institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
 • societatile pe actiuni (S.A.);
 • societatile in comandita pe actiuni (SCA);
 • societatile in comandita simpla (SCS);
 • societatile in nume colectiv (SNC);
 • societatile cu raspundere limitata (S.R.L.);
 • societatile/companiile nationale;
 • organizatiile cooperatiste mestesugaresti (OC1);
 • organizatiile cooperatiste de consum (OC2);
 • organizatiile cooperatiste de credit (OC3);
 • unitatile fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate;
 • persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania;
 • persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania;
 • asociatiile cu scop patrimonial;
 • asociatiile/persoanele fara scop patrimonial;
 • organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil;
 • societatile nerezidente care au in Romania un cod de inregistrare in scopuri de TVA (contribuabilii inregistrati prin inregistrare directa, contribuabilii inregistrati prin reprezentant fiscal, sediile fixe);
 • alte persoane juridice, care nu se regasesc mentionate in mod expres la pct. 4.

Urmatoarele categorii de contribuabili nu au obligatia de depunere a fisierului standard de control fiscal (SAF-T):

 • persoanele fizice autorizate (PFA);
 • intreprinderile individuale (II);
 • intreprinderile familiale (IF);
 • persoanele fizice care desfasoara activitati cu scop lucrativ (PFL);
 • asociatiile familiale (ASF);
 • societatile profesionale de avocati cu raspundere limitata (SPAR) si cabinetele individuale de avocat;
 • societatile profesionale notariale si birourile individuale notariale;
 • cabinetele medicale individuale (CMI);
 • societatile profesionale practicieni in insolventa (SPI);
 • intreprinderile profesionale unipersonale cu raspundere limitata (URL);
 • institutiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finantare sau de categoria de contribuabili la care sunt incadrate;

autoritatile administrative, indiferent de sursa lor de finantare

Lasă un răspuns