Informatii de declarat prin fisierul standard de control fiscal (1)

Ordinul ANAF 1783/2021 privind natura informatiilor pe care contribuabilul/platitorul trebuie sa le declare prin fisierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura si conditiile de transmitere, precum si termenele de transmitere si data/datele de la care categoriile de contribuabili/platitori sunt obligate sa transmita fisierul standard de control fiscal a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.1073 din data de 9 noiembrie 2021, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2022.

1.   Natura informatiilor pe care contribuabilul/platitorul trebuie sa le declare prin fisierul standard de control fiscal

Fisierul standard de control fiscal (SAF-T), prevazut la art.591 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta un standard international utilizat pentru transferul electronic de date din evidenta contabila si fiscala, de la contribuabili/platitori catre autoritatile fiscale si auditori.

Acest standard a fost conceput de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) in anul 2005, ulterior fiind extins cu informatii suplimentare, versiunea actualizata la data aprobarii prezentului ordin fiind versiunea OECD SAF-T 2.0, care a stat la baza definirii fisierului standard de control pentru Romania.

Astfel, SAF-T permite organelor fiscale accesul la date din evidenta contabila si fiscala ale contribuabililor/platitorilor, stocate si prelucrate in mediu electronic, intr-un format usor de citit pentru testarea substantiala a controalelor si datelor sistemului, folosind software de audit proprietar, ca parte a unei metodologii care asigura eficacitate si productivitate crescuta in controlul fiscal asistat de computer.

SAF-T este un fisier in format electronic, de tip XML, continand date extrase automat din sistemele informatice ale contribuabililor/platitorilor, exportate si stocate intr-un format standardizat.

2.   Sectiunile si subsectiunile raportabile prin SAF-T, definind structura SAF-T obligatorie pentru Romania, pe baza recomandarilor OCDE versiunea 2.0:

Nr. Sectiune Subsectiune Detalii
1 Header (Antet) Contine informatii generale despre fisier, inclusiv numele software-ului care l-a produs; compania in numele careia este depus SAF-T.
2 MasterFiles (Fisierele Master) Contine date preluate din Registrul-jurnal, furnizori, clienti, produse, stocuri, active etc.
GeneralLedgerAccounts (Conturi contabile Registrul-jurnal) Contine informatii despre conturile contabile din Registrul-jurnal precum descriere, tip, data, sold initial debitor/creditor, sold final debitor/creditor etc. In aceasta subsectiune se raporteaza atat contul analitic folosit de catre contribuabil/platitor pentru inregistrarea tranzactiilor in sistemul contabil conform planului de conturi aplicabil conform legislatiei romanesti (AccountID), cat si contul contabil pe baza standardului utilizat in principal de catre contribuabil/platitor in ERP-ul intern (StandardAccountID, fiind un camp optional). Informatiile cu privire la soldurile debitoare, respectiv creditoare se raporteaza alternativ, ca sume pozitive pentru elementul relevant.
Taxonomies (Taxonomii)

Nu se raporteaza.

Contine detalii cu privire la taxonomii care se aplica conturilor din Registrul-jurnal. Aceasta subsectiune nu este raportabila in Declaratia informativa D406.
Customers (Clienti) Contine informatii despre clienti, precum detaliile de identificare (denumire, adresa, cod de inregistrare fiscala), contul analitic in care este inregistrat soldul clientului respectiv, soldul initial debitor/creditor, sold final debitor/creditor etc.
Suppliers (Furnizori) Contine informatii despre furnizori, precum detaliile de identificare (denumire, adresa, cod de inregistrare fiscala), contul analitic in care este inregistrat soldul furnizorului respectiv, sold initial creditor/debitor, sold final creditor/debitor etc.
Tax Table (Tabela taxe) Contine informatii specifice despre taxe.

In functie de tipul de taxa (de exemplu, TVA), contribuabilul/platitorul va selecta codurile de taxa din nomenclatorul Coduri de taxa TVA pentru operatiuni, asociate operatiunilor incluse in fisierul SAF-T.

UOMTable (Tabela unitatilor de masura – UOM) Contine detalii cu privire la unitatile de masura, pentru situatiile in care este necesara conversia stocurilor intre diverse unitati de masura, conform nomenclatorului Unitati de masura, care face parte integranta din schema SAF-T.
AnalysisTypeTable (Tabel tipuri analiza) Contine detalii cu privire la structura centrelor de cost implementata de contribuabilul/platitorul care depune fisierul SAF-T.
MovementTypeTable (Tabela tipuri miscari) Contine tipurile de miscare si subtipurile de miscare asociate miscarilor privind stocurile, definite prin nomenclatorul Codificare miscari de produse in stocuri, care face parte integranta din schema SAF-T.
Products (Produse) Contine informatii cu privire la produse (bunuri sau servicii), precum cod produs, indicator, grupa, descriere, unitate de masura, incadrare tarifara (cod NC), metoda de evaluare (FIFO, LIFO, CMP) etc.
PhysicalStock (Stocuri) Contine detalii cu privire la stocuri, precum ID-ul depozitului unde se gasesc bunurile, codul de identificare al produsului, detalii despre proprietarul stocurilor, codul de incadrare tarifara (codul NC), detalii privind cantitatea la inceput si la final de perioada de raportare, valoarea stocului la inceput si la final de perioada de raportare etc.
Owners (Proprietari) Contine detalii cu privire la proprietarii stocurilor.
Assets (Active) Contine detalii cu privire la active, precum ID-ul unic de inventar al activului, contul analitic in care este inregistrat activul, descrierea activului, furnizorul activului, data achizitiei si data punerii in functiune, precum si informatii contabile cu privire la evaluarea activului (de exemplu, costurile totale de achizitie/productie la inceputul si finalul perioadei selectate pentru raportare, valoarea costului cu capitalizarile, perioada de viata a activului in ani/luni, valori contabile asociate transferurilor de active/iesirilor de active, metoda de amortizare, valoarea amortizarii din perioada selectata, reevaluari etc.).
3 GeneralLedgerEntries (Inregistrari contabile – Registrul-jurnal) Contine informatii despre inregistrarile contabile efectuate in perioada de raportare asa cum sunt inregistrate in sistemul contabil al contribuabilului/platitor.

Se vor raporta inregistrarile contabile, la nivel de tranzactie, incluzand conturile contabile analitice stabilite conform planului de conturi romanesc (AccountID).

4 SourceDocuments (Documente-sursa) Contine informatii despre documentele-sursa, precum facturi de vanzare si cumparare, plati, documente pentru miscarea stocurilor, documente pentru tranzactii cu active etc.
Sales Invoices (Facturi de vanzare) Contine informatii despre facturile de vanzari, precum numarul de intrari/facturi, total debit, total credit, informatii despre client, data facturii, termen de plata, liniile din factura, indicatorul privind autofacturarea, codul de taxa etc.
Purchase Invoices (Facturi de achizitie) Contine informatii despre facturile de cumparare, precum numarul de intrari/facturi, total debit, total credit, informatii despre furnizor, data facturii, termen de plata, liniile din factura, indicatorul privind autofacturarea, codul de taxa etc.
Payments (Plati) Contine detalii despre plati, precum perioada, ID-ul tranzactiei, data tranzactiei, descriere, liniile de plati etc.
Movement of Goods (Miscari de bunuri) Contine detalii cu privire la miscarea bunurilor, precum numarul total de miscari in perioada selectata, total cantitate primita, total cantitate iesita, referinta unica a fiecarei miscari de bunuri si data fiecarei miscari de bunuri, data postarii fiecarei miscari de bunuri, tipul miscarii de bunuri (conform nomenclatorului Codificare miscari de produse in stocuri), document de referinta, detalii la nivel de linie per tip de miscare etc.
Asset Transactions (Tranzactii cu active) Contine detalii despre tranzactiile cu active, precum numarul de miscari in perioada selectata, identificatorul unic al tranzactiei si al activului, descrierea tranzactiei, furnizorul, cost de achizitie, valoarea contabila a tranzactiei cu activul etc.

NOTA:

– Sectiunea “Taxonomies” (Taxonomii) nu va trebui raportata in D406.

Baza legala:

  • Ordinul ANAF 1783/2021 privind natura informatiilor pe care contribuabilul/platitorul trebuie sa le declare prin fisierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura si conditiile de transmitere, precum si termenele de transmitere si data/datele de la care categoriile de contribuabili/platitori sunt obligate sa transmita fisierul standard de control fiscal;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • anaf.ro