Indemnizatie primita pe perioada starii de urgenta/alerta – OUG 32

Inafara de eventualele alte venituri independente obtinute anul trecut, persoanele fizice autorizate, cei care obtin venituri din drepturi de autor, avocatii si alti profesionisti trebuie sa plateasca anul acesta, prin declaratia unica, impozit si contributii pentru ajutorul financiar dat de stat pe perioada starii de alerta si de urgenta anul trecut (indemnizatii acordate pe perioada pandemiei).

Avem, o data, o indemnizatie lunara pentru suspendarea temporara a activitatii, in valoare de 75% din castigul salarial mediu brut pe 2020 (5.429 de lei), primita in baza OUG nr.30/2020 (in starea de urgenta).

Iar a doua indemnizatie lunara pentru reducerea timpului de lucru determinata de starea de alerta/urgenta, in valoare de 41,5% din castigul salarial mediu brut pe 2020, acordata conform OUG nr.132/2020.

Precizam ca sumele au fost acordate de stat ca valori brute, motiv pentru care acum trebuie achitat la stat impozitul de 10% si CAS-ul de 25%, precum si CASS-ul de 10% (fiecare se calculeaza ca procent din valoarea bruta primita de la stat).

In aceasta tematica vom analiza indemnizatia lunara pentru reducerea timpului de lucru determinata de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in cota de 41,5% din castigul salarial mediu brut (5.429 lei) pe anul 2020, care se acorda pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta/alerta/asediu, conform art. 3 din OUG nr. 132/2020:

Beneficiari (care declara indemnizatia in declaratia unica) è profesionistii (toti cei care exploateaza o intreprindere, respectiv care exercita sistematic o activitate organizata ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ) – de exemplu PFA, Intreprindere individuala, persoane care desfasoara profesii libere, care au beneficiat de indemnizatia pentru intreruperea activitatii prevazuta la art.XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020.

Tratamentul fiscal al indemnizatiei:

Beneficiarii datoreaza:

Obligatia Cum se calculeaza
Impozit pe venit 10% x (valoare bruta a indemnizatiei – CAS – CASS)
Contributia de asigurari sociale (CAS) 25% x valoarea bruta a indemnizatiei sau suma datorata in sistemul propriu de pensii potrivit reglementarilor specifice
Contributia    de sanatate (CASS): asigurari sociale de 10% x valoarea bruta a indemnizatiei

Declararea indemnizatiei se face prin Declaratia Unica (formular 212 aprobat prin Ordin ANAF nr.14/2021).

Reamintim faptul ca Ordinul ANAF nr.14/2021 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 212 ”Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice” a fost publicat in Monitorul Oficial nr.33 din data de 12 ianuarie 2021.

Distinct fata de veniturile obtinute ca profesionist, calculul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii se efectueaza separat fata de veniturile realizate din desfasurarea activitatii

Rubrici de completat:

Capitolul I. Date privind impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate pentru anul 2020, Sectiunea I.6.Date privind indemnizatia prevazuta la art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020 si Sectiunea I.7 Sumarul obligatiilor privind impozitul pe venitul realizat si contributiile sociale datorate, stabilite prin declaratia curenta

Atentie! Tabelul din Sectiunea I.6 se completeaza pentru fiecare luna pentru care s-a incasat indemnizatia.

Termenul de plata al impozitului si contributiilor sociale è pana la termenul de depunere a Declaratiei unice, respectiv, pentru veniturile anului 2020, 25 mai 2021.

Avand in vedere ca aceste indemnizati nu constituie venituri din desfasurarea activitatii:

  • nu se iau in calcul la verificarea incadrarii in:
  • plafonul de 100.000 euro venit brut anual, prevazut pentru cei care platesc impozit la norma de venit, a carui depasire determina impozitarea, incepand cu anul urmator, in sistem real;
  • plafoanele de 12 salarii minime brute pe tara, in functie de care se determina obligatiile privind contributiile sociale (CAS, CASS).
  • nu fac obiectul acordarii bonificatiei stabilite prin legea anuala a bugetului de stat,
  • beneficiarii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizatiilor respective, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
  • nu le sunt aplicabile scutirile prevazute de Codul fiscal la art.60.

Baza legala:

  • 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • XIX din OUG nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
  • Ordin ANAF nr.14/2021, pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 212 “Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.