Detasarea salariatilor pe teritoriul Romaniei – formulare actualizate

Hotararea nr.654/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.337/2017 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.611 din data de 18 iunie 2021 si este in vigoare de la aceeasi data.

Reamintim ca in 13 august 2020, prin Legea nr.172/2020 a fost modificata si completata Legea nr.16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale.

Astfel, legislatia detasarilor transnationale a suferit mai multe modificari notabile. Dintre schimbarile aparute putem aminti redefinirea indemnizatiei specifice detasarii transnationale, definirea expresa a remuneratiei aplicabile pe teritoriul Romaniei si a celei aplicabile pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene.

Conform art.8 din Legea 16/2017 modificata, salariatii detasati de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de conditiile de munca stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative, prin conventii colective sau sentinte arbitrale de generala aplicare, valabile in statul membru, altul decat Romania, sau in Confederatia Elvetiana, pe teritoriul caruia/careia sunt prestate serviciile, cu privire la:

 1. durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic;
 2. durata minima a concediilor anuale platite;
 3. remuneratia aplicabila pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, inclusiv plata orelor suplimentare, cu exceptia contributiilor prevazute de Legea nr. 1/2020;
 4. conditiile pentru punerea la dispozitie a salariatilor, in special de catre agentii de munca temporara;
 5. sanatatea, securitatea si igiena in munca;
 6. masurile de protectie aplicabile conditiilor de munca pentru femeile insarcinate sau pentru cele care au nascut recent, precum si pentru copii si tineri;
 7. egalitatea de tratament dintre barbati si femei, precum si alte dispozitii in materie de nediscriminare.
 8. conditiile privind cazarea salariatilor atunci cand sunt oferite de angajator salariatilor trimisi sa exercite temporar lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu la un alt loc de munca decat locul lor de munca obisnuit;
 9. indemnizatiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa pentru salariatii obligati din ratiuni profesionale sa calatoreasca catre si de la locul lor de munca obisnuit in statul membru pe teritoriul caruia sunt detasati sau in cazul in care acestia sunt trimisi temporar de angajatorul lor de la locul lor de munca obisnuit la un alt loc de munca, in conformitate cu legislatia sau contractul colectiv de munca cu aplicabilitate generala din statul gazda.

Prevederile art. 8 lit. i) se aplica exclusiv cheltuielilor de transport, cazare si masa suportate de salariatii detasati atunci cand acestia sunt obligati sa calatoreasca catre si de la locul lor de munca obisnuit in statul membru pe teritoriul caruia sunt detasati sau in cazul in care acestia sunt trimisi temporar de angajatorul lor de la locul lor de munca obisnuit la un alt loc de munca in conformitate cu legislatia sau contractul colectiv de munca cu aplicabilitate generala din statul gazda.

In situatia in care durata efectiva a detasarii depaseste 12 luni, salariatii detasati de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, cu respectarea principiului egalitatii de tratament, suplimentar fata de conditiile de munca si de incadrare in munca prevazute la art. 8, de toate conditiile de munca si de incadrare in munca aplicabile care sunt stabilite in statul membru pe teritoriul caruia se desfasoara munca prin acte cu putere de lege si acte administrative si/sau prin conventii colective sau sentinte arbitrale care au fost declarate cu aplicare generala, cu exceptia:

 1. a) procedurilor, formalitatilor si conditiilor de incheiere si de incetare a contractului individual de munca, inclusiv clauzelor de neconcurenta;
 2. b) schemelor de pensii ocupationale suplimentare.

Perioada detasarii prevazuta anterior poate fi prelungita pana la 18 luni doar in situatia transmiterii de catre intreprindere a unei notificari motivate la autoritatea competenta pe teritoriul statului membru unde isi desfasoara activitatea salariatii detasati, in conditiile legislatiei statului respectiv.

Astfel, ca urmare a acestor modificari la Legea 16/2017, HG nr. 654/2021, care a intrat in vigoare pe 18 iunie, prevede ca daca detasarea depaseste 12 luni, dar nu mai mult de 18, firmele pot sa aplice pentru un regim derogatoriu – sa trimita o notificare (Anexa nr.2 de mai jos) inspectiei teritoriale a muncii si sa ceara sa li se aplice regula drepturilor extinse dupa ce trece perioada respectiva (dar nu mai mult de 18 luni).

Asa cum am mentionat si mai sus, in cazul detasarilor de peste un an, Legea nr.172/2020 stabileste ca intreprinderea utilizatoare trebuie sa acorde lucratorilor detasati toate conditiile de munca si de incadrare in munca aplicabile acestora potrivit legislatiei nationale si contractelor colective de munca si impune acestor intreprinderi sa nu intervina asupra conditiilor de incheiere/ incetare contractuala, inclusiv in materia clauzelor de neconcurenta.

Mentionam ca prin HG nr.654 a fost introdusa, printre altele, procedura pentru notificarile descrise mai sus. Astfel, acum apar in norme atat prevederile legale necesare, cat si modelul-cadru de notificare.

Potrivit noilor dispozitii, notificarea trimisa la inspectoratul teritorial de munca trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

 • institutia destinatara (Inspectoratul Teritorial de Munca);
 • identitatea intreprinderii;
 • masura cu caracter transnational corespunzatoare situatiei de detasare;
 • datele reprezentantului legal in tara noastra;
 • motivele invocate pentru aplicarea amanarii;
 • datele de identificare ale salariatului/ salariatilor pentru care se solicita amanarea;
 • durata, respectiv data de incepere si data de incheiere a perioadei pentru care se solicita amanarea;
 • adresa/ adresele locului de munca.

Notificarea se poate intocmi si transmite in format letric, prin depunere directa, sau transmitere prin servicii postale sau curierat.

De asemenea, se poate transmite si in format electronic, prin e-mail, sau prin completarea online a unui formular, ce va fi accesibil in urmatoarea perioada pe o platforma unica gestionata de Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca.

Potrivit Legii nr.172/2020, notificarea trebuie depusa cel tarziu cu o zi inaintea implinirii celor 12 luni.

Subliniem faptul ca notificarea nu e obligatorie pentru firmele care detaseaza. Practic, daca detasarea a depasit 12 luni, autoritatile vor considera ca se aplica regimul drepturilor extinse pentru detasati. Daca detasarea dura sub 18 luni, firma are posibilitatea sa ceara aplicarea acestui regim derogatoriu daca trimite notificarea la Inspectia Muncii.

Pe langa modelul notificarii privind prelungirea detasarii, a fost completat modelul declaratiei de detasare, in sensul precizarii tipului de detasare transnationala declarat.

Mentionam ca Hotararea nr.654/2021 prevede anumite detalii referitoare la tipul de detasare:

 1. detasarea unui salariat pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;
 2. detasarea unui salariat la o unitate sau la o intreprindere care apartine grupului de intreprinderi, situata pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;
 3. punerea la dispozitie a unui salariat, de catre un agent de munca temporara, la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara.

Declaratia privind detasarea transnationala a salariatilor, al carei model este prevazut in anexa nr.1, trebuie transmisa Inspectoratului Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala urmeaza sa se desfasoare activitatea, cel tarziu in ziua anterioara detasarii salariatului pe teritoriul respectivului stat membru.

ANEXA nr. 1:DECLARATIE privind detasarea transnationala a salariatilor

(- Anexa nr. 1 la Normele metodologice)

1.Institutia destinatara*) ………………………………………………………………………………

2.Intreprinderea care detaseaza salariati pe teritoriul Romaniei:

2.1.Denumire ……………………………………………………………………………………

2.2.Sediu**)

……………………………………………………………………………………………….

2.3.Numarul de inmatriculare***)

………………………………………………………………………………….

2.4.[ ] Reprezentant legal in Romania [ ] Salariat desemnat ca persoana de legatura cu organele de control din Romania

2.4.1.Numele si prenumele

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.4.2.Adresa de domiciliu

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Beneficiarul prestarii de servicii/Unitatea sau intreprinderea situata pe teritoriul Romaniei/Intreprinderea utilizatoare:

3.1.Denumire ……………………………………………………………………………………

3.2.Sediul social ……………………………………………………………………………………………….

3.3.Sediul secundar (sucursala/punct de lucru) ****)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.Informatii privind detasarea:

4.1.Data de la care incepe detasarea …………………………………………………………………………

4.2.Scopul detasarii*****)

……………………………………………………………………………………………….

4.3.Durata anticipata a detasarii ……………………………………………………………………………………………….

4.4.Masura cu caracter transnational corespunzatoare situatiei de detasare:

[ ] a) detasarea unui salariat pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;

[ ] b) detasarea unui salariat la o unitate sau la o intreprindere care apartine grupului de intreprinderi, situata pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;

[ ] c) punerea la dispozitie a unui salariat, de catre un agent de munca temporara, la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara

5.Intreprinderea mentionata la pct. 2 va detasa urmatorii salariati:

Nr. crt. Numele si prenumele Functia/Meseria Data nasterii Codul numeric personal Cetatenia******)

_______

*) Se completeaza denumirea inspectoratului teritorial de munca destinatar in a carui raza urmeaza sa se desfasoare activitatea salariatilor detasati.

**) Se completeaza cu adresa completa a sediului intreprinderii (strada, numar, localitate, stat).

***) Se completeaza codul unic de inregistrare sau un alt numar de identificare a intreprinderii.

****) Se completeaza cu adresa completa a sediului secundar/locului de munca organizat (strada, numar, localitate).

*****) Se completeaza cu obiectul contractului incheiat intre intreprinderea prestatoare stabilita pe teritoriul altui stat membru sau al Confederatiei Elvetiene si beneficiarul prestarii de servicii/unitatea sau intreprinderea din cadrul grupului de intreprinderi situata pe teritoriul Romaniei/intreprinderea utilizatoare.

******) Pentru salariatii care nu au cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat membru al Spatiului Economic European se va completa obligatoriu pct. II.

Declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala in vigoare, ca urmatorii salariati care nu au cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat membru al Spatiului Economic European si care sunt detasati in baza dispozitiilor Legii nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, cu modificarile si completarile ulterioare, indeplinesc conditiile legale de munca din ……………………………………………………………………….. *).

Nr. crt. Numele si prenumele Functia/Meseria Data nasterii Codul numeric personal Cetatenia

_______

*) Se va completa cu statul membru al Uniunii Europene sau statul membru al Spatiului Economic European pe teritoriul caruia intreprinderea mentionata la pct. I subpct. 2 isi are stabilit sediul.

Denumirea societatii ……………………………………………………………………………………

Numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicitului ……………………………………………………………………… Data ……………………….

Semnatura ……………………………………………………..

Stampila

Instructiuni de completare

Formularul trebuie sa fie completat cu litere de tipar, utilizandu-se numai spatiile punctate. Toate rubricile sunt obligatorii.

 

ANEXA nr. 2:NOTIFICARE privind prelungirea detasarii, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr.16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

(- Anexa nr. 2 la Normele metodologice)

1.Institutia destinatara* ……………………………………………………………………………………

2.Intreprinderea care detaseaza salariati pe teritoriul Romaniei:

2.1.Denumire ……………………………………………………………………………………

2.2.Sediu** ……………………………………………………………………………………

2.3.Numarul de inmatriculare*** …………………………………………………………………………

2.4.[ ] Reprezentant legal in Romania

[ ] Salariat desemnat ca persoana de legatura cu organele de control din Romania

2.4.1.Numele si prenumele ……………………………………………………………………………………

2.4.2.Adresa de domiciliu ……………………………………………………………………………………

3.Motivele invocate pentru aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, cu modificarile si completarile ulterioare (Lege):

4.Informatii privind detasarea:

4.1.Durata si datele de incepere si de incheiere a perioadei pentru care se solicita aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din Lege ………………………………………………………………………

4.2.Datele de identificare ale salariatului/salariatilor detasat/detasati pentru care se solicita aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din Lege

4.3.Adresa/Adresele locului de munca**** ………………………………………………………………..

4.4.Masura cu caracter transnational corespunzatoare situatiei de detasare:

[ ] a) detasarea unui salariat pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;

[ ] b) detasarea unui salariat la o unitate sau la o intreprindere care apartine grupului de intreprinderi, situata pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;

[ ] c) punerea la dispozitie a unui salariat, de catre un agent de munca temporara, la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara.

_______

* Se completeaza denumirea inspectoratului teritorial de munca destinatar in a carui raza urmeaza sa se desfasoare activitatea salariatilor detasati.

** Se completeaza cu adresa completa a sediului intreprinderii (strada, numar, localitate, stat).

*** Se completeaza codul unic de inregistrare sau un alt numar de identificare a intreprinderii.

**** Se completeaza cu adresa completa a sediului secundar/locului de munca organizat (strada, numar, localitate).

Baza legala:

 • HG 654/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.337/2017;
 • Legea 172/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale.