Dare in plata imobil catre asociatul unic (speta)

Situatie:

O societate ABC SRL ofera asociatului unic o constructie plus terenul aferent. in valoare de 220.000 lei.

Conform raportului de evaluare, constructia este evaluata la 200.000 lei (fara TVA). Mentionam ca acea constructie a fost receptionata in anul 2013. Valoarea din contul 455 este de 220.000 lei.

Se poate utiliza procedura de dare in plata? Cum se intocmeste factura de vanzare dpdv al TVA?

Care este monografia contabila in aceasta situatie?

 

Solutie: Un aspect important de care societatea trebuie sa tina cont este faptul ca tranzactia trebuie sa se realizeze la valoarea de piata intrucat se desfasoara intre persoane afiliate.

Din punct de vedere contabil, conform pct.56 din OMFP nr.1802/2014, principiul necompensarii releva ca orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

Toate creantele si datoriile trebuie inregistrate distinct in contabilitate, pe baza de documente justificative.

Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabilizarea creantelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuielilor corespunzatoare.

Prin urmare, datoria fata de societate a fost deja contabilizata odata cu imprumutul primit.

Vanzarea imobilului se contabilizeaza distinct si se inregistreaza venit din vanzarea imobilului, in baza contractului incheiat la notar si a facturii:

461 “Debitori diversi” = 7583 „Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital ” la valoare de piata (200.000 lei)

Conform art.53 din Codul fiscal, venitul astfel obtinut este venit impozabil,

Din punct de vedere al TVA, livrarile de constructii vechi sunt scutite de tva fara drept de deducere, conform art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal.

In conditiile  in care societatea da in plata un imobil vechi a carui cedare este, in principiu, scutita de tva fara drept de deducere, se genereaza obligatia ajustarii tva deduse la achizitia sau constructia imobilului.

Conform art. 305 din Codul fiscal, ajustarea tva in cazul bunurilor de capital se efectueaza pe o perioada de 20 de ani calculata incepand cu 01 ianuarie a anului in care ati efectuat receptia.

Potrivit art. 305 alin. (2) din Codul fiscal, taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, in conditiile in care nu se aplica regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine, se ajusteaza pe o perioada de 20 de ani, pentru constructia sau achizitia unui bun imobil, precum si pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil/partii de bun imobil dupa transformare sau modernizare.

Daca imobilul a fost receptionat in anul 2013, au trecut 8 ani din perioada de ajustare, iar societatea trebuie sa ajustati tva pentru perioada de ajustare ramasa:

635 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” = 4426 „TVA deductibila” tva dedusa la momentul constructiei x 12/20

Conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal, orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 292 alin. (2) lit. e) si f), in conditiile stabilite prin normele metodologice.

Confirm pct. 57 alin. (1) si (3) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, in sensul art. 292 alin. (3) din Codul fiscal si fara sa contravina prevederilor art. 332 din Codul fiscal, orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea oricareia dintre operatiunile scutite de taxa prevazute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, in ceea ce priveste un bun imobil sau o parte a acestuia.

Optiunea se notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentele norme metodologice si se va exercita de la data inscrisa in notificare.

O copie de pe notificare se transmite clientului.

Mentionam ca depunerea cu intarziere a notificarii nu anuleaza dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare si nici dreptul de deducere exercitat de beneficiar in conditiile art. 297 – 301 din Codul fiscal.

Prin urmare, in conditiile in care societatea opteaza pentru regimul de taxare (pentru a evita ajustarea de TVA) este obligatoriu sa depuna notificare pentru taxarea operatiunii de livrare de imobile vechi (fiind in principiu scutita de tva). In mod normal, la momentul deciziei de livrare in regim de taxare (anterior sau simultan cu data livrarii), trebuie depusa si notificare, insa, depunerea cu intarziere a notificarii nu anuleaza dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare si nici dreptul de deducere exercitat de beneficiar.

Astfel, in conditiile in care livrarea imobilului este taxabila prin efectul legii sau prin optiune, factura va fi intocmita cu tva:

461 „Debitori diversi”= 7583 „Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital ” valoare de piata 200.000 lei

461 „Debitori diversi” = 4427  „TVA colectata”

Scoaterea din evidenta a imobilului:

% = 212 „Constructii”

2812 „Amortizarea constructiilor” valoare amortizata

6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital” valoare neamortizata

Compensarea sumelor se inregistreaza:

4551 „Actionari/Asociati – conturi curente” = 461 „Debitori diversi”

Diferenta intre suma facturata mai mare si valoarea imprumutului mai mica va fi achitata de asociat.

Baza legala:

– Ordinul MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidat

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).