Consumatorul vulnerabil de energie – aspecte importante

Incepand cu data de 1 noiembrie 2021 se va aplica Legea 226/2021 care stabileste noi masuri de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Acest lucru inseamna ca persoanele cu venituri mai mici vor primi ajutor financiar din partea statului pentru incalzirea locuintei pe timpul iernii, dar si un ajutor suplimentar pentru consumul de energie.

Hotararea Guvernului (HG) nr.1073 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 968 din data de 11 octombrie 2021, cu aplicabilitate de la 1 noiembrie 2021.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2021 vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

▪ sunt stabilite documentele ce trebuie prezentate de solicitantii de ajutor pentru incalzirea locuintei si/sau de supliment pentru energie, cetateni romani si straini sau apatrizi, respectiv cererea si declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, bunurile mobile si imobile detinute, sistemul de incalzire utilizat;

▪ actualizarea formularului de cerere si declaratie pe propria raspundere, conform prevederilor Legii 226/2021;

▪ procedurile specifice de stabilire a nivelului consumului individual de energie termica/gaze naturale/energie electrica in cazul beneficiarilor de ajutor pentru incalzire;

▪ stabilirea documentelor emise de furnizori si de asociatiile de proprietari/locatari care vor sta la baza calculului ajutorului efectiv de care beneficiaza familia ori persoana singura si elaborarea modelelor acestor documente;

▪ stabilirea formulelor de calcul pe baza carora furnizorii de energie termica calculeaza ajutorul efectiv de care beneficiaza familia ori persoana singura;

▪ stabilirea documentelor de plata pe baza carora agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene deconteaza sumele cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei si vireaza sumele aferente in conturile deschise de furnizori.

Conform Legii nr.226/2021, principalele masuri de sprijin in scopul prevenirii si combaterii saraciei energetice reglementate de actul normativ sunt acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si a ajutoarelor pentru consumul de energie pentru acoperirea unei parti din consumul energetic al gospodariei pe tot parcursul anului.

Prin urmare, actul normativ prevede acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat, pentru incalzirea cu gaze naturale, cu energie electrica si pentru incalzirea cu combustibili solizi si/sau petrolieri, pe perioada sezonului rece, precum si acordarea unui supliment pentru energie pe tot parcursul anului.

Precizam ca legea stabileste limita maxima a veniturilor pana la care o persoana sau familie poate beneficia de ajutoare pentru incalzire si supliment pentru energie, precum si cuantumul ajutoarelor, respectiv prin compensare procentuala aplicata unei valori de referinta diferentiata in functie de sistemul de incalzire.

Compensarea procentuala este de 100% pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri si de minimum 10% pentru cei ale caror venituri se afla la limita maxima.

Consumatorul vulnerabil de energie este, conform Legii 226/2021, persoana singura/familia care, din motive de sanatate, varsta, venituri insuficiente sau izolare fata de sursele de energie, necesita masuri de protectie sociala si servicii suplimentare pentru a-si asigura cel putin nevoile energetice minimale.

Consumatorii vulnerabili se incadreaza in urmatoarele categorii:

 1. consumatori vulnerabili din motive de venit;
 2. consumatori vulnerabili din motive de varsta;
 3. consumatori vulnerabili din motive de sanatate;
 4. consumatori vulnerabili izolati.

In categoria consumatorilor vulnerabili din motive de venit se incadreaza familia sau persoana singura al carei venit mediu net lunar pe membru de familie ori al persoanei singure este de cel mult 1.386 de lei/persoana, in cazul familiei, si de 2.053 de lei, in cazul persoanei singure.

In categoria consumatorilor vulnerabili din motive de varsta se incadreaza persoanele prevazute mai sus si care au implinit varsta standard de pensionare prevazuta de legislatia privind sistemul public de pensii. In Romania varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 61 de ani pentru femei.

In categoria consumatorilor vulnerabili din motive de sanatate se incadreaza persoanele care, fie necesita aparate electrice pentru mentinerea in viata sau pentru mentinerea starii de sanatate, fie prezinta probleme de sanatate care impiedica sau restrictioneaza mobilitatea si/sau deplasarea acestora ori necesita modalitati de informare si comunicare adaptate nevoilor specifice, in conditiile prevazute de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In categoria consumatorilor vulnerabili izolati se incadreaza familiile si persoanele singure ale caror locuinte se afla in zone izolate sau in asezari informale potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele pe baza carora se realizeaza incadrarea in categoria consumatorilor vulnerabili s-au stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi (HG 1073/2021).

Ajutorul pentru incalzirea locuintei – conditii de acordare si cuantum:

Ajutorul pentru incalzirea locuintei, denumit in continuare ajutor pentru incalzire, se acorda pentru un singur sistem utilizat pentru incalzirea locuintei, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singura, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului.

In functie de sistemul de incalzire utilizat in locuinta, categoriile de ajutoare pentru incalzire sunt:

 1. ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica;
 2. ajutor pentru gaze naturale;
 3. ajutor pentru energie electrica;
 4. ajutor pentru combustibili solizi si/sau petrolieri.

Ajutorul pentru incalzire se acorda numai familiilor si/sau persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei acordate in baza contractelor de munca sau a legislatiei specifice ramurilor economice.

Cuantumul ajutoarelor pentru incalzire (incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, ajutor pentru gaze naturale, ajutor pentru energie electrica) este egal cu:

 • contravaloarea energiei termice furnizate in sistem centralizat, a cantitatii de gaze naturale si/sau a energiei electrice consumate lunar, daca valoarea consumului este mai mica decat valoarea ajutorului pentru incalzire calculata conform prevederilor art.7 alin. (1);
 • valoarea ajutorului pentru incalzire calculata conform prevederilor art.7 alin.(1), daca valoarea consumului este mai mare decat cuantumul ajutorului pentru incalzire acordat potrivit dispozitiilor art.7.

Contravaloarea ajutorului pentru incalzire prevazut anterior se evidentiaza in facturile emise de furnizori.

Pentru stabilirea consumului inregistrat efectiv in fiecare luna din perioada sezonului rece, stabilirea cantitatii de energie electrica/gaze naturale consumata se face lunar, pe baza indicatiilor contoarelor.

Contravaloarea ajutorului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri se plateste titularului.

Ajutorul se acorda in functie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, dupa caz, iar suma aferenta pentru compensarea procentuala se suporta din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

 1. in proportie de 100% din valoarea de referinta, dar nu mai mult decat consumul facturat, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pana la 200 lei;
 2. in proportie de 90%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 200,1 lei si 320 lei;
 3. in proportie de 80%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 320,1 lei si 440 lei;
 4. in proportie de 70%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 440,1 lei si 560 lei;
 5. in proportie de 60%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 560,1 lei si 680 lei;
 6. in proportie de 50%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 680,1 lei si 920 lei;
 7. in proportie de 40%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 920,1 lei si 1.040 lei;
 8. in proportie de 30%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1.040,1 lei si 1.160 lei;
 9. in proportie de 20%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1.160,1 lei si 1.280 lei;
 10. in proportie de 10%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre 1.280,1 lei si 1.386 lei;
 11. in proportie de 10%, in situatia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins intre 1.280,1 lei si 2.053 lei.

Venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru incalzire este de 1.386 lei/persoana, in cazul familiei, si de 2.053 lei, in cazul persoanei singure.

Valoarea de referinta, in functie de sistemul de incalzire utilizat, se actualizeaza prin hotarare a Guvernului si nu poate fi mai mica de:

 1. 250 lei/luna, pentru gaze naturale;
 2. 500 lei/luna, pentru energie electrica;
 3. 320 lei/luna, pentru combustibili solizi si/sau petrolieri.

Baza legala:

 • Legea nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
 • Norme Metodologice din 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
 • Hotararea Guvernului (HG) 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie.