Avantaje acordate salariatilor – abonament la sala de fitness (speta)

Situatie: O societate ABC SRL, platitoare de TVA, ofera angajatilor abonamente la o sala de fitness. Se deduce TVA aferent facturii primite de la sala de fitness? Care este tratamentul fiscal al acestor cheltuieli?

Solutie: Potrivit art.76 alin.(3) din Codul fiscal, avantajele, in bani sau in natura, primite in legatura cu o activitate mentionata la alin.(1) si (2), precum si cele primite de la terti ca urmare a unei relatii contractuale intre parti, cu exceptia celor prevazute la alin.(4), includ, insa nu sunt limitate la:

“b) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un pret mai mic decat pretul pietei;”

Prin urmare, accesul la sala de fitness asigurat gratuit de catre angajator reprezinta avantaj in natura.

Conform art.25 alin. (2) din Codul fiscal, cheltuielile cu salariile si cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu exceptia celor reglementate la alin. (3) si (4).

Astfel, avantajul din situatia expusa este definit la titlul IV al Codului fiscal si nu face parte din categoria celor reglementate la alin. (3) si (4) din art. 25.

Prin urmare, chletuiala angajatorului cu accesul salariatilor la sala de fitness este deductibila integral la calculul profitului impozabil.

Mentionam ca, in cazul in care un venit acordat salariatului se incadreaza la cheltuiala sociala conform art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, din punct de vedere al impozitului pe profit cheltuiala angajatorului este deductibila in limita de 5%  prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b) din Codul fiscal.

Art.25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal stabileste ca sunt deductibile in limita cotei de 5% cheltuielile sociale.

Astfel, conform art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, cheltuielile sociale sunt deductibile, in limita unei cote de pana la 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Intra sub incidenta acestei limite urmatoarele:

1.ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;

2.cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor unitati aflate in administrarea contribuabililor, precum: crese, gradinite, scoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti si altele asemenea;

3.cheltuielile reprezentand: cadouri in bani sau in natura, inclusiv tichete cadou oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariatii proprii si membrii lor de familie, precum si contributia la fondurile de interventie ale asociatiilor profesionale ale minerilor;

4.alte cheltuieli cu caracter social efectuate in baza contractului colectiv de munca sau a unui regulament intern;

Prin urmare, ceea ce nu se impoziteaza la salariat cu impozit pe venit in baza art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal trebuie sa se incadreze in limita cotei de 5%.

Art.76 alin. (4) lit. a) prevede astfel:

(4)Urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit:

a)ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere/adoptie, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern.

Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, cu exceptia indemnizatiilor de vacanta acordate potrivit legii.

In cazul cadourilor in bani si/sau in natura, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depaseste 150 lei:

(i)cadouri oferite angajatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase;

(ii)cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii)cadouri oferite angajatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca, regulamentul intern, sau primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, este neimpozabila, in masura in care valoarea totala a acestora nu depaseste intr-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate;

Astfel, in situatia in care se acorda avantaje salariatilor, acestea reprezinta venituri impozabile la salariat si deductibile integral pentru angajator.

Din punct de vedere al TVA, societatea nu are drept de deducere pentru TVA aferenta serviciilor (acces sala fitnes) achizitionate in favoarea salariarilor, nefiind efectuate in scopul activitatii sale economice, pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere a TVA.

In conditiile in care la achizitie societatea deduce TVA, acordarea serviciilor salariatilor este asimilata unei prestari de servicii efectuate cu plata in conformitate cu prevederile art.271 alin. (4) din Codul fiscal. In acest caz, conform art. 286 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata o constituie suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabila pentru aceste prestari de servicii.

Pentru aceasta prestare catre sine societatea va emite o autofactura in conformitate cu prevederile art. 319 alin. (8) din Codul fiscal.

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).