Asistenta fiscala acordata contribuabililor – reguli noi

Ordinul Ministerului Finantelor (MF) nr.1233 pentru aprobarea Procedurii de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor, acordate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si de coordonare metodologica a activitatii de aplicare unitara a legislatiei fiscale si procedural fiscale desfasurate de structurile de asistenta contribuabili, precum si in domeniul tehnologiei informatiei s-a publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr. 998 din data de 19 octombrie 2021.

Mentionam ca incepand cu data intrarii in vigoare a actului normativ mentionat, orice alta dispozitie contrara privind indrumarea si asistenta contribuabililor acordate de catre organul fiscal central isi inceteaza aplicabilitatea.

Solicitarile contribuabililor/platitorilor inregistrate anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin se solutioneaza potrivit procedurii aplicabile la data inregistrarii.

Contribuabil/platitor reprezinta orice persoana care adreseaza cereri de indrumare si asistenta conform prezentei proceduri.

Mentionam ca pana acum, orice contribuabil putea transmite o cerere de solutionare a unei problematici fiscale direct catre Ministerul Finantelor (MF), fara a consulta gradual celelate structuri de indrumare si asistenta a contribuabililor, precum si catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), aceasta relationare cu cele doua institutii fiind facuta in baza a doua proceduri distinct reglementate.

Concret, potrivit Ordinului MF 1.233/2021, sunt vizate armonizarea procedurilor de indrumare si asistenta a contribuabililor, acordate de catre ANAF si MF, si coordonarea metodologica a activitatii de aplicare unitara a legislatiei fiscale si procedural-fiscale desfasurate de structurile de asistenta pentru contribuabili, precum si in domeniul tehnologiei informatiei.

Conform regulilor vechi, MF emitea puncte de vedere consolidate privind modul de solutionare a cererilor referitoare la aspecte fiscale, transmise de catre contribuabili. Apoi, MF trimitea aceste puncte de vedere Directiei generale de asistenta pentru contribuabili din cadrul ANAF, care are rolul de coordonare si indrumare a organelor fiscale teritoriale pentru aplicarea unitara a legislatiei fiscale.

Practic, se asigura, in acest fel, o abordare unitara a cererilor contribuabililor privind solutionarea problematicilor fiscale si, totodata, se limiteaza posibilitatea emiterii si transmiterii de puncte de vedere sau opinii diferite la solicitari similare.

Pentru instituirea unui canal unic de comunicare a modului de solutionare a cererilor adresate de contribuabili fie organului fiscal central, fie MF, prin noul ordin s-au stabilit urmatoarele:

  • sfera activitatii de indrumare si asistenta a contribuabililor de catre organul fiscal central;
  • categoriile de informatii pe care organul fiscal central nu e obligat sa le ofere contribuabililor (precum informatii care nu intra in sfera sa de competenta, informatii a caror furnizare este interzisa etc.);
  • structurile din cadrul organului fiscal central care acorda indrumare si asistenta contribuabililor (Directia generala de asistenta pentru contribuabili, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directiile generale regionale ale finantelor publice si structurile subordonate ale acestora din urma);
  • modalitatile prin care organul fiscal central acorda indrumare si asistenta contribuabililor la cererea acestora: fie direct la sediul unitatii fiscale, fie in scris, prin e-mail, telefon sau prin Spatiul Privat Virtual;
  • structura careia contribuabilii trebuie sa adreseze cererile pentru ca acestea sa nu fie considerate ca fiind depuse eronat (de exemplu, coordonarea structurilor din cadrul MF si ANAF privind indrumarea si asistenta contribuabililor din domeniul tehnologiei informatiei e realizata, ca in prezent, de catre Centrul National pentru Informatii Financiare);
  • procedura de consultare graduala a structurilor de indrumare si asistenta ale organului fiscal central in cazul in care contribuabilii considera ca raspunsurile primite nu clarifica aspectele semnalate;
  • procedura de solutionare, de catre MF, a cererilor adresate direct de contribuabili, fara a se adresa, in prealabil, organului fiscal central;
  • procedura de solutionare, de catre MF, a cererilor adresate de organul fiscal central;
  • obligatia organului fiscal central sau a MF, dupa caz, de a instiinta contribuabilii asupra modului de solutionare a cererilor depuse de acestia.

Mecanismul nou de solutionare a cererilor de asistenta are drept scop imbunatatirea legislatiei fiscale si asigurarea stabilitatii si predictibilitatii normelor legale incidente in domeniu, precum si simplificarea regulilor fiscale, aspecte menite sa creasca gradul de conformare a contribuabililor.