Achizitie licenta anuala din SUA – tratament fiscal (speta)

Situatie: O societate ABC SRL achizitioneaza din S.U.A., o licenta anuala pentru conexiune VNC (Virtual Network Computing) – furnizata prin internet (user si parola).

Ce obligatii declarative decurg din inregistrarea acestei facturi? Trebuie sa platesc taxe suplimentare in Romania?

 

Solutie:

Pentru inceput, mentionam ca Virtual Network Computing (VNC) este utilizat pe computere pentru a vizualiza și controla alte echipamente de la distanță printr-o conexiune de rețea.

Furnizarea de programe informatice software standard pe discheta sau pe un alt purtator de date, insotita de licenta obisnuita care interzice copierea si distribuirea acestora si care permite doar instalarea lor, constituie livrare de bunuri conform art. 270 din Codul fiscal.

Conform pct. 28 alin.(11) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, in sensul art. 271 din Codul fiscal, sunt considerate prestari de servicii urmatoarele:

  1. furnizarea de programe informatice software standard prin internet sau prin orice alta retea electronica si care este in principal automatizata, necesitand interventie umana minima, fiind un serviciu furnizat pe cale electronica, conform art. 266 alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal;
  2. furnizarea de licente in cadrul unui contract de licenta privind programele informatice software, care permite clientului instalarea programului software pe diverse statii de lucru, impreuna cu furnizarea de programe software standard pe discheta sau pe un alt purtator de date, conform art. 271 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal;
  3. furnizarea de programe informatice software personalizate, chiar si in cazul in care programul software este furnizat pe discheta sau pe un alt purtator de date.

Programul software personalizat reprezinta orice program software creat sau adaptat nevoilor specifice ale clientilor, conform cerintelor exprimate de acestia.

Mentionam ca in functie de modalitatea in care este prezentat software (pe discheta, prin internet sau orice alta retea electronic) achizitia poate fi tratata ca achizitie de bunuri sau prestari servicii.

Avand in vedere ca achizitia licentei presupune utilizator si parola, vom considera operatiunea achizitie de servicii.

Potrivit pct.15 alin. (7) din Normele metodologice ale Codului fiscal, serviciile prevazute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de prestatori stabiliti in afara Uniunii Europene catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliti pe teritoriul Romaniei, urmeaza aceleasi reguli ca si serviciile intracomunitare in ceea ce priveste determinarea locului prestarii si celelalte obligatii impuse de prezentul titlu, dar nu implica obligatii referitoare la declararea in declaratia recapitulativa, conform prevederilor art. 325 din Codul fiscal, indiferent daca sunt taxabile sau daca beneficiaza de scutire de taxa, si nici obligatii referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA specifice serviciilor intracomunitare prevazute la art. 316 si 317 din Codul fiscal.

In conditiile in care operatiunea este o prestare de servicii, conform prevederilor de mai sus, atunci locul prestarii de servicii este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice conform regulii generale de la art.278 alin.(2) din Codul fiscal, iar persoana impozabila va fi obligata la plata taxei potrivit prevederilor art.307 alin.(2), prin taxare inversa potrivit prevederilor art.326 alin.(2) din Codul fiscal.

Achizitia de servicii se declara in D300 la randurile 7 si 22. Operatiunea nu face obiectul formularului 390 deoarece prestatorul nu este o persoana impozabila din UE.

In conditiile in care societatea ABC este persoana obligata la plata taxei, inseamna ca operatiunea este taxabila in Romania, deci se declara in 394 exceptate fiind doar facturile cu taxare inversa care se declara in 390).

In cartusul F al declaratiei 394 se declara operatiunile desfasurate cu persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene.

Referitor la impozitul pe nerezidenti, daca potrivit contractului incheiat intre parti, societatea din Romania beneficiaza doar de dreptul de utilizare a acestui soft, nu se datoreaza impozit pentru veniturile platite nerezidentilor.

Retinerea la sursa a impozitului pe venituri persoane juridice nerezidente nu se efectueaza in situatia in care are loc achizitia unui software, operatiune care nu este de natura redeventelor.

Nu se considera redeventa platile pentru achizitiile de software destinate exclusiv operarii respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia.

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).