Preturi de transfer

CERE OFERTA  Preturi transfer! office@teaha.ro 021-407.49.00

Prețuri de transfer în București și Romania

Asiguram consultanta si pregatirea dosarului de preturi de transfer.

Dosarul prețurilor de transfer este documentul prin care fiecare contribuabil care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate trebuie să justifice cuantumul prețurilor tranzacțiilor respective și să demonstreze respectarea ”prețului pieței”. Pe baza informațiilor furnizate prin dosar, inspectorul fiscal ia decizia de a accepta sau de a ajusta prețurile de transfer practicate de contribuabil.

Dosarul pentru preturi de transfer este obligatoriu sa se intocmeasca si sa se depuna anual la autoritati de catre unii mari contribuabili. Contribuabilii mici si mijlocii intocmesc acest dosar de preturi de transfer doar la cererea echipelor de inspectie fiscala, cand tranzactiile cu entitati afiliate depasesc anumite plafoane.

Analiza de  preturi de transfer presupune prin natura activitatii examinarea unor tranzactii transfrontaliere astfel incat abordarea tranzactiilor de catre o retea de profesionisti reunind cunostinte si experienta locala in fiecare din statele participante la tranzactiile transfrontaliere este solutia optima. Participarea unei retele de profesionisti implica atat crearea unui cadru cooperativ de analiza, cat si considerarea implicatiilor si reglementarilor locale din fiecare din statele participante la tranzactie.

FII PRIMUL CARE ÎȘI CUNOAȘTE RISCURILE ÎN INTERVALUL VALORII DE PIAŢĂ

Dacă vorbim despre impozitul pe profit, TVA sau despre variatele forme de impozit pe venit ale persoanelor afiliate (fie ele juridice sau fizice, naţionale sau internaţionale), atunci vorbim cu siguranţă de preţurile de transfer şi de Serviciul preţuri de transfer al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (“ANAF”).

O învăţătură antică spune că “omul plănuieşte și Dumnezeu zâmbeşte”. Dacă ar fi să adaptăm acest aforism la realităţile practicilor fiscale de zi cu zi, în special de transfer pricing, putem spune că “managerul plănuieşte și ANAF zâmbeşte”.

Nu întâmplător plasăm aici această parafrază, ci pentru că tot mai des observăm dispute aferente preţurilor de transfer între managementul ambițios al companiilor afiliate și inspectorii fiscali reticenți ca urmare a abordărilor diferite dintre aceștia dar si a lipsei documentelor justificative pentru tranzacțiile derulate cu persoanele afiliate

Analiza de  preturi de transfer presupune prin natura activitatii examinarea unor tranzactii transfrontaliere. Cooperarea cu parteneri nostri internationali in analiza proiectelor de preturi de transfer si spetelor internationale privind preturi de transfer, restructurari de afaceri si litigii fiscale ne ofera un plus de experienta, o perspectiva matura, precum si posibilitatea de a aborda cu succes orice tip de tranzactii pornind de la clienti care activeaza in industrii larg reprezentate (productie/distributie) si ajungand la tranzactii ce necesita cunostinte specializate (sectorul asigurarilor, bancar, energiei, etc.).

Experienta Teaha Management Consulting in proiecte de preturi de transfer se caracterizeaza printr-un numar impresionat de proiecte realizate, din care majoritatea vizeaza proiecte care au fost examinate de catre autoritatea fiscala din Romania si au fost acceptate fara a se stabili ajustari ale impozitului pe profit. Abordarea noastra se concentreaza pe minimizarea efectelor adverse si pe controlul procesului de prezentare a documentatiei privind dosarul preturilor de transfer, prin oferirea de asistenta pentru documentatia intocmita. Astfel, ne asiguram ca documentatia intocmita va fi examinata intr-un mod corect, argumentand si completand daca este necesar analiza noastra.

Câteva exemple sunt:

 • contracte de servicii intra-grup interpretate de inspectorii fiscali ca exporturi de profituri sau tranzacții artificiale;
 • deductibilitatea cheltuielilor refuzată de inspectorii fiscali;
 • nerespectarea structurii elementelor de cost conform OMFP3055/2009 la calculul costului și la facturarea către grup și persoanele afíliate;
 • planuri severe ale controller-ilor de creștere a marjelor de vânzare, dar la polul opus – stricta evaluare a marjelor de profit de către inspectorii fiscali;
 • subcontractările de servicii între SPV-uri, considerate de ANAF ca fiind o clară diminuare de profituri, dar fără a acorda atenția cuvenită practicilor specifice din domeniul construcțiilor precum și repartizarea funcțiilor, riscurilor și activelor transferate între afiliați, etc.

Lista de exemple este lungă, iar procesele la Curtea de Apel contencios administrativ prețuri de transfer devin din ce în ce mai voluminoase şi numeroase.

Ţinând cont de toate acestea, vă asigurăm că puteţi mereu să cuantificaţi şi – mai important – să vă reduceţi riscurile fiscale semnificative prin serviciile noastre de optimizare fiscală. 

Şi pentru că în preţurile de transfer doar acest aspect contează: SĂ AVEŢI O ZI PROFITABILĂ!

Iată pe scurt oferta noastră:

PERIOADA AUDITURILOR A REINCEPUT.

Revizuiţi continuu tranzacţiile cu persoanele afiliate cu scopul de a reduce riscul de audit!

 

Oricum am privi lucrurile, din perspectiva contabilității (OMFP 3055/2009, IAS sau IFRS), ori a auditului (normele ISA) ori a fiscalității (codul fiscal) ajungem la un singur subiect: documentarea relațiilor cu părțile afiliate, prețurile de transfer în strictă conformitatea cu:

 1. Ordinul Președintelui ANAF 222/2008;
 2. Codul fiscal și implicit, Ghidul OECD privind prețurile de transfer pentru companii multinaționale și administrații fiscale (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010);
 3. Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C176/1 din 28 iulie 2006;
 4. Modelul de Convenție OECD în legatură cu impozitele pe venit și capital (Model Tax Convention on Income and CapitalInternational & EU tax law , tax treaties).

 

Conform normelor ISA: nu auditorul documentează relațiile de afiliere. Însă auditorul își cuantifică riscurile în funcție de relațiile cu părțile afiliate. Lipsa informațiilor despre termenii și condițiile dintre persoanele afiliate îl pune deseori în dificultate pe auditor, de a va emite opinia de audit așteptată.

 

OMFP 3055/2009 reglementează în cadrul Secțiunii 11, obligativitatea efectuării CONTROLULUI  INTERN.

 

Prin control intern se înțelege ansamblul formelor de control exercitate la nivelul întreprinderii, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor în mod eficient și eficace. Controlul include: verificarea structurilor organizatorice, metodele și procedurile urmate de fiecare departamentelor, fluxul documentelor ce trebuie să ajungă în contabilitate.

Conform normelor de audit ISA – auditorul trebuie să verifice existența și funcționarea controlului intern cu scopul de a-și cuantifica riscurile ce pot influența situațiile financiare în mod semnificativ.

DIAGNOSTIC FINANCIAR-CONTABIL vs. DIAGNOSTIC FISCAL (format A1 sau A0) Pentru prima oara în România, puteți primi de la o companie de consultanță RADIOGRAFIA COMPANIEI DVS. (A1 sau A0)

 

TEAHA MANAGEMENT CONSULTING este deținătorul acelorași baze de date precum ANAF în vederea identificării, cuantificării și diminuării riscurilor financiar – contabile-fiscale.  Serviciile noastre cuprind:

 • Elaborarea de diagnostice financiar-contabile în baza rapoartelor extrase direct din bazele de date ORBISAMADEUSROYALTYSTAT,RECOM cuprinzând ratinguri financiare, compararea indicatorilor de profitabilitateindicatori de piață, de segmente de afaceri/industrii,identificarea valorii de piață/preț de piață/arm’s length value la tot pasul.
 • Elaborarea de diagnostice fiscale ca urmare a verificării tuturor declarațiilor fiscale, analiza impozitelorși identificarea oportunităților fiscale.
DOSARUL PRETURILOR DE TRANSFER

Întocmirea și actualizarea dosarului prețurilor de transfer pentru subsidiarele din România. Dosarele se redactează în limba română și suplimentar în limbile germană și engleză – pentru head office.

 

Experții noștri vă stau la dispoziție pentru a vă consulta în legătură cu noile modificări în materia de prețuri de transfer.

 

Prin noile reglementări OG8/2013 se stabileşte că, atunci când se modificăbaza impozabilă urmare a unei ajustări a preţurilor de transfer, se va recalcula şi TVA-ul aferent.
Avantajul întocmirii unui dosar de prețuri de transfer în avans este acela că inspectorii fiscali vor trebui să combată documentația realizată de Dvs. cu argumente solide, să o justifice, astfel limitând riscul de a estima cu ușurințăprețul de transfer fără analiza detaliată a tranzacției intra-grup.

 

 

Studiile de comparabilitate realizate de noi sunt specifice si adaptate companiei și situației companiei Dvs.

ACTE ADMINISTRATIVE FISCALE Consultanță competentă în vederea analizei, conceperii, negocierii soluțiilor individuale fiscale și a acordurilor de preț în avans (tax rulings) cu autoritățile fiscale. De asemenea vă stam la dispozitie pentru consultanță în vederea, soluţionarea disputelor privind dubla impunere aferentă preţurilor de transfer sub prevederile Convenţiei de arbitraj – (Convention 90/436/EEC on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises).
ANALIZA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR INTRAGRUP Înainte de a lăsa la latitudinea contabilului caracterul de deductibilitate al cheltuielilor intra-grup, întrebați-ne pe noi!

Aprox. 90% dintre contabili NU SE OBOSESC să procure documente justificative pentru serviciile intra-grup și ca urmare le recunosc în contabilitate ca și cheltuieli nedeductibile.  Vă oferim sprijin și răspunsuri pentru fiecare document contabil și fiscal în parte.
CONSULTANTA IN DOMENIUL TRATATELOR DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI
A VENITULUI SI CAPITALURILOR
ASPECTE FISCALE INTERNATIONALE: consultanță privind convențiile de evitare a dublei impuneri și directiva TVA (DIRECTIVA 2006/112/CE A CONSILIULUI din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata).

1. Ce sunt prețurile de transfer

Prețurile de transfer sunt prețurile la care tranzacționează între ele persoanele afiliate.

Aceste tranzacții între persoane afiliate includ, fără a fi limitate la:

 • achiziții și vânzări de bunuri și servicii
 • dobânzi și garanții bancare și comerciale
 • plăți cu titlu de redevență
 • refacturări

2. Cui se aplică prețurile de transfer și pentru ce tipuri de tranzacții

Ordinul 442/2016 prevede ca, începând cu ianuarie 2016 (tranzacții derulate în anul 2016), marii contribuabili (stabiliți prin Ordin al președintelui ANAF) care desfășoară tranzacții peste pragul de semnificație au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer până la termenul de depunere a declarațiilor de impozit pe profit.

3. Dată Intocmitre dosar de prețuri de transfer

Dosarul de prețuri de transfer se intocmeste până la 25 martie în cazul în care anul financiar-fiscal este echivalent cu cel calendaristic sau la o altă dată în funcție de exercițiul financiar stabilit, în cazul societăților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de cel calendaristic.

4. Pragurile de semnificație pentru dosarul prețurilor de transfer

Dosarul de prețuri de transfer devine obligatoriu pentru marii contribuabili dacă pragul de semnificație (exclusiv TVA) este de:

 • 200.000 euro în cazul dobânzilor înregistrate cu serviciile financiare
 • 250.000 euro în cazul prestării de servicii
 • 350.000 în cazul achizițiilor/vânzărilor de bunuri corporale sau necorporale

Cursul de schimb aplicat este cel comunicat de Banca Națională a României în ultima zi a anului.

5. Pragurile de semnificație inferioare pentru dosarul prețurilor de transfer

Pentru contribuabilii mari, mijlocii și mici cu tranzacții intra-grup inferioare pragurilor menționate mai sus (dar mai mari decât 50.000 euro în cazul dobânzilor, 50.000 euro în cazul serviciilor și 100.000 euro în cazul tranzacțiilor de bunuri), dosarul prețurilor de transfer poate fi solicitat în cadrul unei inspecții fiscale.

În acest caz, dosarul trebuie pus la dispoziția autorităților fiscale între 30 și 60 de zile, contribuabilii având posibilitatea de prelungire a termenului cu cel mult 30 de zile.

Pentru contribuabilii cu tranzacții intra-grup sub pragurile de la paragraful 2, documentarea principiului valorii de piață se va realiza în cadrul inspecțiilor fiscale, conform regulilor în vigoare.

6. Ce conține dosarul prețurilor de transfer

Un dosar de prețuri de transfer include 3 secțiuni mari:

 • partea descriptivă a grupului și a societății analizate. Prezintă descrierea grupului și a societății analizate, elaborează o matrice care include toate entitățile și fluxurile grupului, istoricul, structură juridică și alte informații;
 • analiza funcțională și identificarea activităților cu valoare adăugată și a fluxului creator de valoare din cadrul grupului. Se bazează pe discuții cu persoane-cheie din departamentele societății pentru a identifica activitățile realizate în cadrul societății și grupului.
 • analiza economică și documentarea rezonabilității prețurilor de transfer prin metoda comparării prețurilor, metoda cost plus, metoda prețului de revânzare, metoda marjei nete, metoda împărțirii profitului. Necesită un break down al contului de profit și pierdere pentru a identifica marja de profit pe fiecare tip de activitate/tranzacție cu persoane afiliate.

7. Unde se depune dosarul de prețuri de transfer

Dosarul de prețuri de transfer nu trebuie depus la ANAF!

Acesta trebuie prezentat în termen de 10 zile de la solicitarea scrisă a organului de inspecție fiscală (atât în cadrul, cât și în afara unei acțiuni de inspecție fiscală) începând cu data de 25 martie (pentru cotribuabili mari care depășesc pragurile de materialitate) și în termen de 60 de zile cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile (numai în cazul unei acțiuni de inspecție fiscală) pentru celelalte categorii de contribuabili care depășesc pragurile de materialitate.

8. Care este legislația aplicabilă

Legislația prețurilor de transfer are în centru ideea de impozitare a profitului la nivelul societății/statului unde este obținut. Implementarea ei la nivel internațional și la nivelul României reglementează transferurile trans-frontaliere, asigură o bază impozabilă corectă și previne transferul artificial al profiturilor în jurisdicții fiscale în care există anumite interese ale acționarilor (rată de impozitare redusă, țară de rezidență, etc.).

Această ramură a legislației fiscale este rezultatul activității Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care a emis o serie de recomandări preluate de legislațiile locale ale statelor membre, cât și de statele ne-membre OCDE (printre care se numără și România).

Principiul de bază al recomandărilor poartă denumirea ”arm’s length” – principiul ”lungimii de braț” – care stipulează că prețurile practicate între afiliați trebuie să fie încheiate la un preț de piață sau un preț convenit între persoane independente pentru tranzacții similare și în condiții de piață liberă.

Recomandările OCDE au fost preluate cu titlu de lege în diferite jurisdicții ale lumii și au rezultat în obligativitatea pregătirii dosarului de prețuri de transfer.

Citeste si Audit, Payroll & HR
Citeste si  DeBeizz Magazin Unica revista de business romano-germana din Romania

Teaha Management Consulting – audit financiar, contabilitate, consultanta financiar fiscala, evaluari financiare, preturi de transfer, nerezidenti UE, Audit, Payroll &HR

Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer