Jurisdicții necooperante în scopuri fiscale- Anxea II cuprinde și Turcia

Începând cu 1 ianuarie 2021, prevederile art.25 alin.(4) din Codul fiscal au fost completate cu lit.( f^1), care prevede că sunt nedeductibile cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacții cu o persoană fizică sau juridică situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I și/sau anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale a fost întocmită în decembrie 2017 și a fost revizuită de câteva ori. Cea mai recentă revizuire substanțială a avut loc în februarie 2020. Începând cu 2020, acesta se actualizează de două ori pe an.

Un document privind situația actuală (anexa II) identifică jurisdicțiile din afara UE care încă nu respectă toate standardele fiscale internaționale, dar care au furnizat suficiente garanții ale angajamentului de a-și reforma politicile fiscale.

Jurisdicțiile sunt evaluate pe baza unui set de criterii stabilite de Consiliu în 2016 în ceea ce privește transparența fiscală, echitatea fiscală și punerea în aplicare a standardelor internaționale de combatere a erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor.

Conform Listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, actualizată în 18 februarie 2020, Turcia face parte din lista jurisdicțiilor cooperante în vederea punerii în aplicare a principiilor bunei guvernanțe fiscale prin angajamentele asumate-Anexa II, prin:

  • Angajamentul  de  a  pune  în  aplicare  schimbul  automat  de  informații  fie  prin  semnarea Acordului multilateral al autorităților competente, fie prin acorduri bilaterale cu termen  până la  31decembrie 2020
  • Calitatea de membru al Forumului mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri  fiscale  („Forumul  mondial”)  și  ratingul  satisfăcător  în  ceea  ce  privește  schimbul  de informații la cerere, până la sfârșitul anului 2018

Ministerul Finanțelor menționează că, în contextul raportării aranjamentelor transfrontaliere conform Directivei UE 2018/822 (cunoscută sub numele de DAC 6), prin noțiunea de jurisdicții necooperante se face referire doar la țările din anexa I a Listei UE privind jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Astfel, a lansat în consultare publică în data de 4 februarie 2021, un proiect de modificare și completare a Codului Fiscal, care prevede eliminarea Anexei II din sfera de aplicare a nedeductibilității cheltuielilor înregistrate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit ca urmare a unor tranzacții efectuate cu o persoană situată într-un stat care este inclus în Lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, în vederea corelării cu modul de implementare a măsurilor defensive de către celelalte state membre ale Uniunii Europene.