Archives

Norme RO e-Transport aprobate

Monitorul Oficial 656 din 30.06.2022 – Procedura de utilizare și funcționare a sistemului RO e-Transport a fost aprobată, obligația de declarare în sistem se aplică transporturilor efectuate cu vehicule cu o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului. (Ordin 1190/2022).

Modificari Kurzarbeit

Procedura Kuzarbeit, prin care angajatorii pot reduce timpul de lucru al salariatilor, ca urmare a scaderii activitatii, si pot primi 75% din salariul de baza al angajatilor aferent orelor de reducere a programului, s-a prelungit pana la finalul anului 2022, conform OUG 73 pentru completarea OUG nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, ce a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.536 din data de 31 mai 2022.

O alta schimbare adusa de OUG 73/2022 este ca motivul aplicarii procedurii va putea fi si scaderea productiei cu cel putin 10%, pe langa scaderea cifrei de afaceri, cum a fost prevazut initial in OUG 132.

Societatile care nu au mai aplicat pana acum trebuie sa urmeze urmatoarea procedura:

 • reducerea timpului de lucru de cel mult 80% din durata zilnica, saptamanala sau lunara a salariatilor trebuie sa se faca, printr-o decizie, cu cel putin cinci zile inainte de aplicarea efectiva;
 • masura trebuie sa vizeze cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii;
 • reducerea activitatii este justificata de o diminuare a productiei realizate in luna pentru care se solicita aplicarea masurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel putin 10% fata de luna similara sau fata de media lunara a productiei din 2019.

Ulterior, angajatorii trebuie sa depuna urmatoarele documente la agentiile teritoriale de ocupare a fortei de munca:

 • copie a deciziei privind reducerea timpului de lucru si dovada aducerii acesteia la cunostinta salariatilor;
 • declaratia pe propria raspundere a angajatorului (forma actuala urmeaza sa fie publicata);
 • copia acordului incheiat cu organizatiile sindicale sau, dupa caz, dovada informarii salariatilor, acolo unde nu exista organizatie sindicala;
 • lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia Kurzarbeit;
 • copie a documentelor de plata a salariilor, cu evidentierea platii indemnizatiei.

Angajatorul va plati indemnizatia de 75% aferenta orelor de munca reduse, din bugetul de cheltuieli de personal, impreuna cu salariul in cuatum de 100% pentru orele muncite efectiv de salariat la data acordarii salariului.

Ulterior, pana la data de 25 ale lunii pentru plata indemnizatiei din luna anterioara, angajatorul va depune la agentiile teritoriale de munca documentele mentionate mai sus.

In conditiile in care documentele sunt corecte, agentiile emit in cel mult cinci zile o decizie de decontare, urmand ca indemnizatia sa fie transferata in conturile bancare deschise de angajatori.

Pentru salariile si indemnizatiile acordate salariatilor pe durata aplicarii Kurzarbeit, angajatorii datoreaza contributia asiguratorie de munca si trebuie sa retina impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii.

Masuri de protectie sociala in contextul conflictului armat din Ucraina

Ca urmare a situatiei generate de conflictul armat din Ucraina, eveniment care a condus la intreruperea activitatii economice din Ucraina, precum si la instituirea de catre comunitatea internationala impotriva Federatiei Ruse si a Belarusului de sanctiuni economice, de restrictii financiare si de restrictii privind relatiile economice, in Monitorul Oficial (Partea I) nr. 340 din 07 aprilie 2022 a fost publicata OUG 36/2022, privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor.

Astfel, pana la data de 31 decembrie 2022, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

Categoriile de salariati care pot beneficia de masura sunt:

a) salariatii angajatorilor afectati in mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuarii de tranzactii comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, care inregistreaza o diminuare a incasarilor cu un procent de minimum 20% raportat la incasarile realizate in luna ianuarie 2022 sau la incasarile realizate in luna similara a anului 2021, comparativ cu luna pentru care se solicita indemnizatia;

         Operatorii economici sunt persoanele fizice sau juridice, care desfasoara activitati economice cu respectarea legislatiei din Ucraina, Federatia Rusa sau Belarus, care fabrica, importa, exporta, depoziteaza, transporta sau comercializeaza produse ori parti din acestea sau presteaza servicii.

Angajatorii afectati in mod indirect sunt angajatorii din Romania care au relatii contractuale cu alti angajatori din Romania care sunt afectati in mod direct de imposibilitatea efectuarii de tranzactii comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina.

b) salariatii angajatorilor supusi sanctiunilor internationale care au instituite masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei si care au fondurile sau resursele economice blocate prin ordin emis de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Indemnizatia se calculeaza si se acorda proportional cu numarul de zile in care activitatea a fost intrerupta sau redusa temporar.

Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferente indemnizatiei, se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Pentru indemnizatia primita nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Daca un salariat are incheiate mai multe contracte individuale de munca, dintre care cel putin un contract este in executare in perioada in care se aplica prevederile OUG 36/2022, din care obtine venituri la nivelul indemnizatiei mentionate mai sus, acesta nu beneficiaza de indemnizatia respectiva.

Daca un salariat are incheiate mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate in conditiile de mai sus, acesta beneficiaza de indemnizatia aferenta contractului individual de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Pentru acordarea sumelor necesare platii indemnizatiei, angajatorii depun, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, insotita de o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca au fost afectati in mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuarii de tranzactii comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federatia Rusa si Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, la care se anexeaza balanta de venituri si cheltuieli aferenta lunii pentru care se solicita indemnizatia, precum si balanta de venituri si cheltuieli la care se raporteaza diminuarea sau, dupa caz, de copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice in domeniul sanctiunilor internationale, emis de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului.

Plata din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiilor catre angajatori se face in cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti.

Plata indemnizatiei se efectueaza salariatului in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea de catre angajator a sumelor.

Ajustare TVA ca urmare a intrarii in faliment a unui client (speta)

Situatie: Care este procedura de ajustare a tva-ului ca urmare a intrarii in faliment a unui client in cursul anului 2022? Cu ce data se poate face ajustarea tva-ului? Este necesara o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru ajustare?

 

Baza de impozitare a TVA se reduce, conform art. 287 lit. d) din Codul fiscal, in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa ca urmare a intrarii in faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata.

Prin urmare se poate ajusta tva-ul doar prin deschiderea procedurii de faliment a clientului.

Conform dispozitiilor legale, ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de confirmare a planului de reorganizare, iar, in cazul falimentului beneficiarului, incepand cu data sentintei sau, dupa caz, a incheierii, prin care s-a decis intrarea in faliment, conform legislatiei privind insolventa.

Ajustarea se efectueaza in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a pronuntat hotararea judecatoreasca de confirmare a planului de reorganizare, respectiv a celui in care s-a decis, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere, intrarea in faliment.

Este important de mentionat faptul ca, in cazul in care intrarea in faliment ar fi avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 si nu ar fi fost pronuntata hotararea judecatoreasca definitiva/definitiva si irevocabila de inchidere a procedurii prevazute de legislatia insolventei pana la aceasta data, ajustarea s-ar fi efectuat in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019.

Prin urmare, in situatia data, se poate efectua ajustarea tva de la momentul intrarii in faliment/reorganizare a beneficiarului pana la indeplinirea termenului de 5 ani de la acel moment sau de la data de 1 ianuarie 2019, in cazul in care intrarea in faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019, fara a fi necesar sa se astepte inchiderea procedurii de faliment.

Nota: Ajustarea este permisa chiar daca s-a ridicat rezerva verificarii ulterioare, conform Codului de procedura fiscala. Prin efectuarea ajustarii se redeschide rezerva verificarii ulterioare pentru perioada fiscala in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunea care face obiectul ajustarii.

Precizam ca modalitatea de ajustare a TVA este prevazuta la art.330 alin.(2) din Codul fiscal. Factura de ajustare, intocmita cu semnul minus sau, dupa caz, o mentiune din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus sau fara mentiunea din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative, daca baza de impozitare se majoreaza, nu se transmite beneficiarului.

Nefiind o operatiune legata de o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, factura nu face obiectul declaratiei 394 Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA. Nici clientul nu va declara operatiunea pentru ca nu primeste aceasta factura.

Prin urmare, daca societatea se afla in termenul de ajustare, ajusteaza tva dedusa in baza art.287 lit.d) din Codul fiscal (chiar si inainte de inchiderea procedurii de faliment).

Ajustarea TVA (anularea TVA colectata) se reflecta in contabilitate cu ajutorul urmatorului articol contabil:

4118 „Clienti incerti”    = 4427 „TVA colectata”       suma cu minus

In decontul de TVA (D300), operatiunea se inscrie la randul rd.16 Regularizari taxa colectata, cu semnul minus.

In ceea ce priveste impozitul pe profit, se aplica prevederile art.25 lit.h) din Codul fiscal.

Scoaterea din evidenta a creantei neincasate (pentru valoarea fara TVA) se va realiza la momentul la care exista certitudinea ca nu va mai putea fi incasata.

Baza legala:

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).

Fonduri europene pentru IMM-urile din sectorul tehnologiei

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 23 iunie 2022 a fost publicat è Ordinul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr.918/2118/2022 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii TIC inovative create de IMM-uri” in cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investitie 2b “Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC”, actiunea 2.2.1 “Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operational Competitivitate 2014-2020

Prezenta schema de ajutor de minimis se aplica de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2022. Plata ajutorului se efectueaza pana la data de 31 decembrie 2023, in limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

Schema este finantata din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operational Competitivitate.

Este important de precizat ca prezenta schema de ajutor de minimis nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1407/2013.

Ajutoarele in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acorda numai in conditiile si criteriile prevazute in prezenta schema de ajutor de minimis, in limita bugetului disponibil.

Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin Autoritatea de management a Programului operational Competitivitate (AMPOC).

 Astfel, obiectivul schemei de ajutor de minimis este de a finanta o serie de activitati necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigura dezvoltarea de produse/servicii/aplicatii TIC inovative cu aplicabilitate in urmatoarele domenii:

 1. IoT, smart city/village/agriculture etc.;
 2. cyber security;
 3. big data;
 4. inteligenta artificiala/Blockchain/Virtual Reality (VR)/Augmented Reality (AR);
 5. tranzactii electronice;
 6. e-guvernare/e-administratie/e-sanatate/e-educatie;
 7. digitalizare (automatizare, robotizare) industriala.

Activitatile realizate trebuie sa fie direct legate de elaborarea si implementarea proiectelor finantate in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis.

Este important de precizat faptul ca masura de ajutor de minimis se aplica in toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei.

Sprijinul se acorda pentru beneficiarii care desfasoara activitati in urmatoarele domenii, cu codurile CAEN corespunzatoare:

Cod CAEN Denumirea activitatii
C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
C2612 Fabricarea altor componente electronice
C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
J6201 Activitati de realizare a softului la comanda (software orientat client)
J6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
J6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul
J6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
M7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
M7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Conform Ordinului MIPE nr.918//2022, nu se acorda sprijin in urmatoarele cazuri:

 1. ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1184/2006 si (CE) nr.1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.354 din 28 decembrie 2013;
 2. ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;
 3. ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
 4. atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective;
 5. atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
 6. ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
 7. ajutoarelor acordate intreprinderilor in dificultate;
 8. ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

In situatia in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat in sectoarele excluse de la finantare prin prezenta schema, cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare al prezentei scheme, prezenta schema de minimis se aplica ajutoarelor acordate pentru aceste din urma sectoare sau activitati, cu conditia ca beneficiarul ajutorului sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei de minimis nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu aceasta.

Acordarea ajutorului – modalitate:

Ajutorul se acorda sub forma de asistenta financiara nerambursabila in una sau mai multe transe. Ajutoarele care pot fi platite in mai multe transe se actualizeaza la valoarea lor in momentul in care sunt acordate.

Rata dobanzii care trebuie aplicata la actualizare este rata de actualizare aplicabila la data acordarii ajutoarelor.

Mentionam ca ajutoarele de minimis se acorda proiectelor finantate in baza cererii de finantare, elaborata in conformitate cu elementele prevazute in Ghidul solicitantului, dar care nu vor avea impact asupra criteriilor de eligibilitate din perspectiva legislatiei din domeniul ajutorului de stat, la care vor fi atasate urmatoarele:

 • declaratie privind incadrarea solicitantului/partenerilor in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii si, daca este cazul, calculul numarului mediu anual de angajati, al cifrei de afaceri anuale nete si al activelor totale pentru intreprinderile partenere sau legate;
 • declaratie privind componenta intreprinderii unice din care face/fac parte solicitantul/partenerii;
 • declaratie privind ajutoarele de minimis primite in ultimii 3 ani de catre intreprinderea unica din care face parte solicitantul/partenerul.

Conform actualelor reglementari, beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt IMM-uri (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in sectoarele economice mentionate in continuare, sau consortii de astfel de intreprinderi.

Astfel, pot beneficia de ajutor de minimis in baza schemei de ajutor de minimis intreprinderile prevazute la art. 11 care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt inregistrate potrivit Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. se incadreaza in una dintre categoriile: microintreprindere, intreprindere mica, intreprindere mijlocie la data depunerii cererii de finantare si la data semnarii contractului de finantare;
 3. nu inregistreaza obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plata restante la buget si sumele de recuperat de la buget):
 4. mai mari de 1/12 din obligatiile datorate in ultimele 12 luni – in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
 5. mai mari de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru – in cazul certificatului de atestare fiscala emis de catre autoritatile publice locale;
 6. nu se afla in una dintre situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice;
 7. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimii 5 ani, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati, in cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finantare; nu au mai obtinut finantare nici pentru alte proiecte implementate, avand acelasi obiectiv, dar care din diverse motive nu si-au atins indicatorii;
 8. sunt direct responsabile de pregatirea, realizarea si managementul proiectului si nu actioneaza ca intermediari pentru proiectul propus a fi finantat si sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilitatii rezultatelor proiectului;
 9. nu intra in categoria de “intreprindere aflata in dificultate;
 10. nu se afla in stare de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare sau suspendare temporara a activitatii sau nu se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
 11. asigura din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile si a celor conexe. Contributia proprie a beneficiarului, intr-o forma libera de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al actionarilor, altii decat organisme ale statului, sau din alte surse private;
 12. nu fac obiectul unui ordin de recuperare privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna sau, in cazul in care solicitantul a facut obiectul unui astfel de ordin, acesta trebuie sa fi fost deja executat si ajutorul integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
 13. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotarare cu valoare de autoritate de lucru judecat pentru un delict legat de conduita sa profesionala, pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 14. reprezentantul legal nu a comis in conduita sa profesionala greseli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractanta le poate justifica;
 15. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;
 16. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea grava in eroare a OIPSI/AMPOC prin furnizarea de informatii incorecte in cursul participarii la cererea de propuneri de proiecte;
 17. fac dovada apartenentei la un cluster centrat pe domeniul TIC, daca este cazul;
 18. fac dovada cofinantarii eligibile aferente proiectului si a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA (prin prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise/emis de banca/institutia financiar-bancara), in etapa de contractare;
 19. sunt infiintate pana in anul 2019 inclusiv;
 20. au obtinut profit din exploatare pe ultimul exercitiu financiar incheiat;
 21. indeplinesc orice alte conditii/cerinte specifice, care nu aduc atingere prevederilor in materie de ajutor de stat, care rezulta din dispozitiile legale aplicabile si Ghidul solicitantului.

Pentru a beneficia de finantare nerambursabila in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, solicitantul va da o declaratie privind ajutoarele de minimis primite de intreprinderea sau intreprinderea unica in cursul anului fiscal curent si al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din surse ale statului sau autoritatilor locale, fie din surse comunitare), precum si privind ajutoarele de stat primite pentru aceleasi costuri eligibile.

Furnizorul prezentei scheme de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica in baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi sau intreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, cumulate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nu depaseste pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro, in cazul intreprinderilor care activeaza in sectorul transportului rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost), echivalent in lei, si ca se respecta toate conditiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

In situatia in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi pe o perioada de 3 ani consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depaseste pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro, in cazul solicitantilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis nici chiar pentru acea fractiune din ajutor care nu depaseste acest plafon.

Este important de subliniat faptul ca, in cadrul schemei de ajutor de minimis, pot fi finantate activitati de informare si publicitate/promovare, servicii de consultanta, avize, acorduri, autorizatii, instruire/formare profesionala specifica, auditare financiara si tehnica intermediara/finala a proiectului, managementul intern de proiect, abonamente si cotizatii necesare pentru implementarea proiectului.

Sunt considerate eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

 1. cheltuieli de informare si publicitate:

a) cheltuieli obligatorii de informare si publicitate pentru proiect – conform prevederilor din Ghidul solicitantului si Manualul de identitate vizuala;

b) cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect;

c) in cazul proiectelor de cercetare industriala sau dezvoltare experimentala – cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului pe scara larga (conferinte, publicari, registre cu acces liber sau programe informatice gratuite sau open source);

 1. cheltuieli cu servicii de consultanta, avize, acorduri, autorizatii:

a) cheltuieli cu servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor necesare depunerii proiectului (cerere de finantare, studiu de fezabilitate, plan de afaceri, raport de expertiza etc.);

b) cheltuieli cu servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii proiectului si servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice (elaborarea documentatiei de atribuire si aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica);

c) cheltuieli pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente activitatilor eligibile ale actiunii;

d) cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale;

 1. cheltuieli pentru instruire/formare profesionala specifica:

a) cheltuieli legate de pregatirea personalului caruia ii este destinata/destinat aplicatia/produsul/serviciul software dezvoltata/dezvoltat;

b) cheltuieli legate de pregatirea personalului care va asigura mentenanta aplicatiei/produsului/serviciului software dezvoltate/dezvoltat, daca acesta este angajat al beneficiarului;

 1. cheltuieli pentru auditare intermediara/finala a proiectului: auditare financiara (conform reglementarilor nationale) si auditare tehnica (din perspectiva corespondentei rezultatului proiectului cu cererea de finantare);
 2. cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar daca nu au fost acoperite in cadrul cheltuielilor de management de proiect):

a) cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finantarii;

b) cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurna, cazare, transport);

c) cheltuieli cu transportul de bunuri, daca se justifica in cadrul proiectului;

d) birotica – pentru echipa de management (conform Hotararii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare);

e) achizitia de echipamente TIC – numai pentru echipa de management.

Cheltuielile eligibile se deconteaza dupa aprobarea si inceperea implementarii proiectului si pot fi efectuate pana la 31 decembrie 2023.

Valoarea maxima eligibila a ajutorului de minimis care poate fi acordata unui beneficiar in temeiul prezentei scheme de ajutor de minimis trebuie sa respecte urmatoarele conditii cumulative:

 1. nu poate depasi 20% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului;
 2. nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 de euro, calculat pe durata a 3 ani fiscali consecutivi (doi ani fiscali incheiati anterior si anul fiscal in curs).

Ajutoarele de minimis se considera acordate la data semnarii contractului de finantare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se platesc intreprinderii respective.

Baza legala: Ordinul MIPE 918/2022 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis ”Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii TIC inovative create de IMM-uri” in cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investitie 2b ”Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC”, actiunea 2.2.1 ”Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operational Competitivitate 2014-2020.

Modificari privind elementele obligatorii ale cecului

Legea 182/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.599 din 20 iunie 2022, cu aplicabilitate din data de 23 iunie 2022.

Prin actul normativ recent publicat se urmareste:

– adaptarea dispozitiilor legale in vigoare astfel incat sa permita, pe langa situatia actuala a remiterii la incasare a instrumentului de catre posesor catre banca sa in original, pe suport hartie, si remiterea spre incasare a imaginii instrumentelor de debit, transmisa prin intermediul unui canal electronic securizat, cu asigurarea unui nivel ridicat de securitate;

– introducerea, respectiv reformularea unor elemente obligatorii prevazute pe cec;

– clarificarea rolului fiecaruia dintre participanti la procesul de plata a cecului in conformitate cu practicile actuale in materie de plati si pe fondul dezvoltarii comunicatiilor electronice in relatiile de plata;

– introducerea posibilitatii de retragere de Ia decontare a unui instrument de debit la solicitarea scrisa a beneficiarului;

– actualizarea terminologiei juridice, simplificarea si completarea articolelor in scopul clarificarii intelesului acestora;

– eliminarea cecului circular, a cecului barat, a cecului platibil in cont, a cecului netransmisibil si a cecului de calatorie, pentru asigurarea adaptarii legii la practica bancara curenta, aceste tipuri de instrumente nemaifiind utilizate.

Modificari privind elementele cecului:

Conform Legii nr.182/2022, cecul cuprinde urmatoarele elemente:

 

 1. Denumirea de cec exprimata in limba romana;
 2. Ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani;
 3. Denumirea institutiei de credit care trebuie sa plateasca, avand calitatea de tras;
 4. Locul platii;
 5. Data si locul emiterii;
 6. Semnatura emitentului, avand calitatea de tragator. Prin semnatura tragatorului se intelege semnatura olografa a persoanei fizice avand calitatea de tragator sau a imputernicitului acesteia, respectiv semnatura olografa a reprezentantilor legali sau a imputernicitilor persoanelor juridice care se obliga ori ale altor categorii de entitati care utilizeaza astfel de instrumente, dupa caz;
 7. Numele/Denumirea tragatorului, respectiv numele si prenumele, in clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga. In cazul in care numele tragatorului depaseste spatiul alocat pe titlu, se vor inscrie pe cec primele caractere din numele si prenumele, respectiv din denumirea tragatorului, in limita spatiului special alocat, fara ca prin aceasta sa se atraga nulitatea cecului;
 8. Codul tragatorului, respectiv un numar unic de identificare, preluat din documentele de identificare sau de inregistrare ale tragatorului.

Cecul original este cecul emis pe suport hartie, purtand semnatura olografa. Imaginea cecului original reprezinta copia electronica a cecului original.

Cecul caruia ii lipseste unul din elementele prevazute mai sus, cu exceptia locului platii si a locului emiterii, nu va fi considerat cec.

In cazul in care locul platii lipseste, se considera platibil la sediul social al trasului.

Alte modificari/completari importante:

Cecul nu poate fi tras decat asupra unei institutii de credit.

Cecul nu poate fi emis decat daca tragatorul are disponibil in contul sau deschis la tras.

Cecul nu poate fi acceptat. Mentiunea de acceptare trecuta pe cec se considera nescrisa.

Cecul nu poate fi tras asupra tragatorului insusi.

Orice clauza cu privire la dobanda inscrisa in cec se considera nescrisa.

Cecul este platibil numai la institutia de credit trasa.

Intr-un cec suma de plata este scrisa in litere si in cifre, iar in cazul in care exista neconcordante, prevaleaza suma de plata scrisa in litere.

Daca suma de plata este scrisa de mai multe ori, fie in litere, fie in cifre, in caz de neconcordante suma de plata este cea mai mica.

In conditiile in care cecul poarta semnaturile unor persoane incapabile de a se obliga prin cec, semnaturi false ori semnaturi care pentru orice alt motiv nu ar putea obliga persoanele care au semnat cecul sau in numele carora a fost semnat, obligatiile celorlalti semnatari raman totusi valabile.

Persoana fizica care semneaza un cec in calitate de reprezentant legal sau de imputernicit al unei persoane pentru care nu are imputernicirea de a o reprezenta in acest scop este tinuta personal, in temeiul cecului, si, daca a platit, are aceleasi drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentat ori imputernicit.

Aceeasi regula se aplica reprezentantului sau imputernicitului care a depasit imputernicirea sa.

Orice persoana se poate obliga prin cec, prin mandatar sau, dupa caz, prin imputernicit, chiar daca mandatul este conceput in termeni generali, in ce priveste dreptul mandatarului de a emite sau semna cecuri.

 Tragatorul raspunde de plata. Orice clauza, prin care tragatorul se descarca de aceasta raspundere, se considera nescrisa.

Cecul stipulat platibil unei anumite persoane, cu clauza nu la ordin sau o expresie echivalenta, este transmisibil numai in forma si cu efectele unei cesiuni ordinare.

 Girul trebuie sa fie neconditionat. Orice conditie la care este supus se considera nescrisa.

Girul partial este nul. Este de asemenea nul girul trasului.

Girul la purtator este echivalent unui gir in alb.

Girul in folosul trasului are valoarea unei chitante, in afara de cazul cand trasul are mai multe dezmembraminte si daca girul este facut in folosul unui dezmembramant, altul decat acela asupra caruia cecul a fost tras.

Girul trebuie scris pe cec; el trebuie sa fie semnat de girant sau de catre reprezentantul sau legal sau, dupa caz, de imputernicitul acestuia.

Detinatorul unui cec transmisibil prin gir este considerat legitim daca justifica dreptul sau printr-o serie neintrerupta de giruri, chiar daca ultimul gir este in alb.

Girurile sterse se considera in aceasta privinta nescrise. Daca un gir in alb este urmat de un alt gir, semnatarul acestuia este considerat ca a dobandit cecul prin gir in alb.

In conditiile in care o persoana a pierdut, din orice motiv, posesia unui cec, posesorul in mainile caruia a ajuns cecul, fie ca este un cec la purtator, fie ca este un cec transmisibil prin gir, pentru care posesorul justifica dreptul sau, nu este obligat sa predea cecul, cu exceptia cazului in care l-a dobandit cu rea-credinta sau daca a savarsit o greseala grava in dobandirea lui.

Persoanele impotriva carora s-a pornit actiune, in baza unui cec, nu pot opune posesorului exceptiile intemeiate pe raporturile lor personale cu tragatorul sau cu posesorii anteriori, cu exceptia situatiei in care posesorul a dobandit cecul cu intentia de a pagubi debitorul.

Daca girul cuprinde mentiunea valoare pentru acoperire, pentru incasare, pentru procura sau orice alta mentiune care implica un simplu mandat, posesorul poate sa exercite toate drepturile ce decurg din cec, dar nu il poate gira decat cu titlu de procura.

Cei obligati nu pot opune in acest caz posesorului decat exceptiile pe care le-ar fi putut opune girantului.

Girul inscris posterior protestului sau unei alte constatari echivalente sau dupa expirarea termenului de prezentare produce numai efectele unei cesiuni ordinare.

Avalul se da pe cec. El se exprima prin cuvintele: pentru aval sau orice forma echivalenta; el este semnat de avalist.

Reamintim faptul ca, potrivit art.26 din Legea 59/1934, plata unui cec poate fi garantata printr-un aval pentru intreaga sau numai pentru parte din suma. Aceasta garantie poate fi data de un tert, altul decit trasul sau chiar de un semnatar al cecului.

Avalul trebuie sa arate pentru cine este dat. In lipsa acestei mentiuni el se considera dat pentru tragator.

Avalistul este tinut in acelasi mod ca si persoana pentru care a dat avalul.

Obligatia sa este valabila chiar daca obligatia pe care a garantat-o ar fi nula pentru orice alt motiv decat un viciu de forma.

Cand avalistul plateste cecul, el dobandeste drepturile rezultand din cec impotriva persoanei pentru care a garantat si impotriva celor care sunt obligati fata de acesta din urma, in temeiul cecului.

Cecul este platibil la vedere. Orice clauza contrara se considera nescrisa.

Cecul emis si platibil in Romania trebuie, sub sanctiunea pierderii dreptului de regres impotriva girantilor, garantilor si a tragatorului, sa fie prezentat la plata in termen de 15 zile.

Cecul emis intr-o tara straina si platibil in Romania trebuie sa fie prezentat in termen de 30 de zile, iar daca este emis in afara Europei in termen de 70 de zile.

Prezentarea unui cec la institutia de credit a platitorului sau la o casa de compensare echivaleaza cu o prezentare la plata.

Prezentarea unui cec la plata se poate face in original sau prin trunchiere.

Pin trunchiere se intelege procedeul informatic care consta in urmatoarele operatiuni succesive:

 1. transpunerea in format electronic a informatiilor relevante din cecul original sau din cecul remis la incasare de catre beneficiar printr-un canal electronic securizat;
 2. reproducerea imaginii cecului original sau a imaginii cecului remis la incasare de catre beneficiar printr-un canal electronic securizat; si
 3. transmiterea informatiei electronice obtinute prin operatiunile prevazute la lit. a) si b) catre institutia de credit platitoare.

Prezentarea la plata a unui cec prin trunchiere produce aceleasi efecte juridice ca si prezentarea la plata a cecului original, cu conditia ca acesta din urma sa fi fost emis cu respectarea prevederilor legii.

Mentionam ca institutiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu conditia ca intre ele si intre institutia de credit a beneficiarului si beneficiar sa existe o conventie prealabila in contextul unui aranjament de plata si de transfer de documente sau o conventie constand in aderarea lor la un sistem de plati.

In relatia dintre institutiile de credit, informatiile relevante pentru trunchiere, cuprinse in cecul original sau in imaginea cecului original, transmis printr-un canal electronic securizat, sunt stabilite potrivit conventiei.

Imaginea cecului original reprezinta copia electronica a cecului original. Imaginea cecului original trebuie sa respecte standardele stabilite potrivit conventiei.

Cand prezinta la plata un cec in original sau imaginea cecului original, prin trunchiere, institutia de credit este obligata:

 1. sa verifice daca cecul original sau imaginea cecului original respecta prevederile legale cu privire la forma si continut, inclusiv succesiunea girurilor, cu exceptia autenticitatii semnaturilor tragatorului si girantilor sau a reprezentantilor legali ori, dupa caz, a imputernicitilor acestora;
 2. sa garanteze acuratetea si conformitatea informatiilor relevante pentru trunchiere, transmise electronic, cu datele din cecul original, precum si conformitatea imaginii cecului cu cecul original.

Institutia de credit care prezinta la plata un cec prin trunchiere raspunde de orice pierdere suferita prin nerespectarea obligatiilor prevazute.

Refuzul total sau partial la plata al unui cec prezentat la plata prin trunchiere se face in forma electronica, de catre institutia de credit platitoare.

In baza refuzului, institutia de credit care detine cecul original sau careia beneficiarul i-a remis imaginea cecului original, printr-un canal electronic securizat, va inscrie pe cecul in original:

 1. data prezentarii acestuia la plata, spre a se constata;
 2. mentiunea Refuzat insotita de motivele refuzului la plata, datata si semnata de catre reprezentanti legali sau, dupa caz, imputerniciti ai acestora.

In conditiile in care beneficiarul a transmis institutiei sale de credit imaginea cecului original prin canal electronic securizat, pentru exercitarea dreptului de protest/regres, acesta va prezenta cecul original in vederea inscrierii mentiunilor doveditoare ale refuzului de plata de indata ce a primit notificarea refuzului, in conditiile stabilite conform conventiei prealabile incheiate intre acestia. Orice pierdere sau imposibilitate de exercitare a drepturilor specifice rezultate din neprezentarea cecului original va fi imputabila beneficiarului cecului, caz in care institutia de credit nu va raspunde pentru eventuale prejudicii, daca a informat beneficiarul cu privire la existenta refuzului.

Remiterea unui cec la incasare, printr-un canal electronic securizat, poate fi realizata de beneficiarii care indeplinesc conditiile de eligibilitate stabilite de institutiile de credit prin normele si politicile interne ale acestora.

Transmiterea de catre beneficiar a imaginii cecului original in format electronic trebuie realizata prin mijloace si procedee tehnice care asigura autenticitatea si integritatea acestuia, conform standardelor de securitate internationale sau europene.

Remiterea spre incasare a unui cec printr-un canal electronic securizat produce aceleasi efecte juridice ca si remiterea spre incasare a cecului original, pe suport hartie, cu conditia ca acesta din urma sa fi fost emis cu respectarea prevederilor legii.

Cand un cec este platibil intr-o moneda care nu are curs la locul platii, suma poate fi platita, in termenul de prezentare a cecului, in moneda tarii, dupa valoarea ei din ziua platii. Daca plata nu a fost facuta la prezentare, posesorul poate, la alegerea sa, sa ceara ca suma sa ii fie platita in moneda tarii, fie dupa cursul in ziua prezentarii, fie dupa cursul din ziua platii.

Plata cecurilor emise in alte valute si care au curs la locul platii si sunt platibile in lei se va face prin conversia valutara a sumelor la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil in ziua prezentarii la plata a cecului.

Toti cei care s-au obligat prin cec sunt obligati solidar fata de posesor.

Posesorul se poate indrepta impotriva tuturor acestor persoane, individual sau colectiv, fara a fi tinut sa observe ordinea in care s-au obligat.

Cand prezentarea cecului, formularea protestului sau a constatarii echivalente in termenele prevazute in prezenta lege este impiedicata de un obstacol de neinlaturat (prevedere legala, caz fortuit ori de forta majora), aceste termene sunt prelungite in conditiile legii.

Posesorul este dator sa aduca fara intarziere la cunostinta girantului sau, tragatorului, prin scrisoare recomandata sau prin orice mijloc de comunicare care asigura confirmarea primirii, cazul fortuit ori de forta majora si sa inscrie pe cec o mentiune in acest sens datata si semnata de el.

Dupa incetarea cazului fortuit ori de forta majora, posesorul trebuie, fara intarziere, sa prezinte cecul la plata.

In cazul in care cazul fortuit ori de forta majora dureaza 15 zile calendaristice, calculate de la data cand posesorul a adus la cunostinta girantului sau, tragatorului, cazul fortuit ori de forta majora, chiar daca instiintarea este facuta inainte de expirarea termenului de prezentare, drepturile de regres pot fi exercitate fara a fi nevoie de prezentare.

Nu se considera cazuri fortuite ori de forta majora faptele pur personale ale posesorului sau ale celui pe care el l-a insarcinat cu prezentarea cecului sau cu intocmirea protestului.

In termen de 5 zile de la primirea somatiei, debitorul poate formula contestatie la executare.

Contestatia se va introduce la instanta de executare, care o va judeca potrivit Codului de procedura civila, de urgenta si cu precadere, inaintea oricarei alte cauze.

Hotararea pronuntata asupra contestatiei va putea fi atacata numai cu apel in termen de 15 zile de la pronuntare.

Instanta va putea suspenda executarea numai in cazul in care contestatorul, inscriindu-se in fals, nu recunoaste semnatura sa sau pe cea a reprezentantilor legali ori a imputernicitilor sai sau nu recunoaste procura.

In caz de suspendare a executarii, creditorul va putea obtine masuri de asigurare.

Banca Nationala a Romaniei este autoritatea competenta sa emita norme pentru punerea in aplicare a prezentei legi.

 

Baza legala:

 • Legea 59/1934 asupra CECULUI;
 • Legea 182/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului.

Obligatii fiscale privind veniturile din meditatii

 Persoanele fizice care intentioneaza sa realizeze sau realizeaza deja in mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentand meditatii, au obligatia de a se inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului si de a solicita autorizarea functionarii, in conditiile prevazute de OUG nr.44/2008, in urmatoarele forme de organizare:

 • individual si independent, ca persoane fizice autorizate;
 • ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;
 • ca membri ai unei intreprinderi familiale.

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) de pe langa tribunal va elibera certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare.

Ulterior inregistrarii la ONRC, persoana fizica ce obtine venituri din meditatii are si obligatii fiscale – declarative si de plata din punct de vedere al impozitului pe venit si contributii sociale.

 Depunerea Declaratie unice (formular 212):

In conditiile in care incepe activitatea in cursul anului fiscal, persoana fizica va depune Declaratia unica in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Daca PF incepe activitatea in luna decembrie a anului de impunere, persoana fizica va depune Declaratia unica „Capitolul I. Date privind veniturile realizate” pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de impunere.

Este util de mentionat faptul ca la completarea Declaratiei unice, contribuabilul estimeaza veniturile care vor fi obtinute in anul inceperii activitatii si isi exercita si optiunea privind determinarea venitului net anual:

 • fie pe baza normelor de venit;
 • fie in sistem real, pe baza datelor din contabilitate

 Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit:

In situatia in care venitul net anual din activitati independente se determina pe baza de norme de venit, la stabilirea acestuia se utilizeaza normele de venit de la locul desfasurarii activitatii.

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit sau asupra normei de venit ajustate, dupa caz.

Normele anuale de venit pe anul 2022, stabilite pentru activitati independente, conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , precum si coeficientii de corectie se regasesc pe website-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), la sectiunea Asistenta pentru      contribuabili/Declaratii obligatii fiscale/Norme de venit, pentru fiecare judet in parte:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Norme_venit_2022.html

Subliniem faptul ca Ministerul Finantelor Publice (MFP) elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN.

Regasim in Normele anuale de venit pe anul 2022 la pozitia 104 CAEN 8559 „Alte forme de invatamant” pentru activitatea independenta – Servicii executate de meditatori.

In conditiile in care activitatea de meditatii se desfasoara pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se reduce proportional.

Daca o persoana fizica desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri din activitati independente (activitati de productie, comert si prestari de servicii), venitul net din aceste activitati se stabileste de catre contribuabil prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.

In situatia in care o persoana fizica desfasoara o activitate inclusa in nomenclator si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real.

Precizam ca echivalentul in lei al plafonului de 100.000 euro se calculeaza utilizand cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfarsitul anului fiscal.

Este foarte important de precizat faptul ca se pot ajusta normele anuale de venit in declaratia unica.

Ajustarea normelor anuale de venit se realizeaza de catre contribuabil prin aplicarea coeficientilor de corectie publicati de catre Directiile generale regionale ale finantelor publice (calitatea de salariat, varsta, grad invaliditate handicap, spatiu inchiriat, studenti, dupa caz.).

Coeficientii de corectie sunt mentionati in cuprinsul normelor anuale de venit si pot fi de majorare sau reducere.

Daca activitatea inceteaza in cursul anului/se intrerupe temporar, contribuabilul are obligatia sa depuna la organul fiscal Declaratie Unica – Capitolul II -Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate si sa recalculeze impozitul pe venit, in 30 de zile de la producerea evenimentului.

Contribuabilii care care stabilesc venitul anual pe baza normelor de venit, nu au obligatia conducerii evidentei contabile, in schimb au obligatia completarii Registrului de evidenta fiscala numai la partea de venituri.

 

 Stabilirea venitului net anual in sistem real:

Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri.

Venitul brut cuprinde in principal sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura obtinute din desfasurarea activitatii.

Conform art.68, alin.(4) din Codul Fiscal si a pct.7, alin.(5) din normele de aplicare a CF, principalele conditii generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente, pentru a putea fi deduse, in functie de natura acestora:

 • sa fie efectuate in cadrul activitatilor independente, justificate prin documente;
 • sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
 • sa respecte regulile privind amortizarea;
 • sa fie efectuate in scopul desfasurarii activitatii si reglementate prin acte normative in vigoare.

Precizam ca la art.68 alin.(5) din CF sunt prevazute cheltuielile cu deductibilitate limitata. Cheltuielile nedeductibile sunt prevazute la art.68 alin.(7) din Codul Fiscal.

Declararea venitului net anual estimat si calculul impozitului pe venit:

Conform actualelor dispozitii, contribuabilul are obligatia estimarii venitului net anual pentru anul fiscal curent, si a stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea D.U. – Capitolul II.Date privind impozitul pe  veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate:

 • pana la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului;
 • in 30 de zile de la data inceperii activitatii- daca incep activitatea in cursul anului fiscal.

Impozitul se determina prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil.

In conditiile in care activitatea inceteaza in cursul anului/se intrerupe temporar, contribuabilul are obligatia sa depuna la organul fiscal Declaratia Unica – Capitolul II-Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale   datorate si sa recalculeze impozitul pe venit, in 30 de zile de la producerea evenimentului.

 

Declararea venitului net anual realizat si stabilirea impozitului anual datorat:

Contribuabilul are obligatia declararii venitului net anual si a stabilirii impozitului anual datorat prin completarea D.U. – Capitolul I – Date privind veniturile realizate pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.

Ulterior incheierii anului:

 • venit net anual se recalculeaza, dupa caz, prin deducerea pierderilor fiscale reportate;
 • din venitul net anual recalculat se deduce, dupa caz, contributia de asigurari sociale datorata si se obtine venitul net anual impozabil;
 • se stabileste impozitul anual datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil-termen de plata pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.

Registre obligatorii in cazul stabilirea venitului anual in sistem real:

 • Registrul de incasari si plati – se inregistreaza cronologic toate sumele incasate si platite atat in numerar cat si prin conturi bancare, pe baza documentelor justificative;
 • Registrul inventar – se inscriu toate bunurile, drepturile si obligatiile aferente desfasurarii activitatii, acestea reprezentand patrimoniul afacerii;
 • Registrul de evidenta fiscala – in vederea stabilirii venitului net anual sau a pierderii nete anuale si a completarii D.U.

Se completeaza anual cu totalul veniturilor si al cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestora in anul curent pentru intreaga perioada de activitate desfasurata in anul fiscal precedent, pana la data depunerii D.U. dar nu mai tarziu de 25 mai.

Datele completate trebuie sa corespunda cu cele cuprinse in DU si in orice alta declaratie rectificativa depusa ulterior.

Se inscriu doar cheltuielile deductibile anual, cheltuieli care trebuie sa corespunda cu cele inscrise in DU.

Este important de precizat faptul ca poate fi tinut in forma scrisa sau electronica cu respectarea modelului prevazut in OMF nr.3254/2017.

Se pastreaza la domiciliul fiscal fie in forma scrisa, fie in format electronic.

Obligatii fiscale declarative –  contributiile sociale:

Pentru veniturile din activitati independente, din care fac parte si veniturile din meditatii, se datoreaza in functie de nivelul veniturilor :

 • Contributia de asigurari sociale (CAS)-cota de 25%
 • Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS)-cota de 10%

 

Contributia de asigurari sociale (CAS) se datoreaza daca persoana estimeza venituri din meditatii (norma anuala de venit ajustata sau venitul net anual), cumulate, dupa caz, cu alte venituri nete din activitati independente si/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuala, cel putin egale cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice estimative:

– pentru anul 2022: salariul minim brut 2.550 lei -> plafon 12 luni x 2.550 lei=30.600 lei CAS= 25% x venitul ales ( care nu poate fi mai mic decat 12 luni x salariul minim)

– pentru anul 2022: 25% x minim 30.600 lei=minim 7.650 lei

Mentionam ca nu datoreaza CAS pensionarii si persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale (avocati, notari, cadre militare) care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii.

In conditiile in care veniturile estimate nu se incadreaza in plafon, persoanele pot opta pentru plata CAS pentru anul curent in aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care estimeaza venituri anuale peste nivelul plafonului.

Termen de plata è 25 Mai a anului urmator celui de realizarea a veniturilor.

Contributia de asigurari sociale de snanatate (CASS) se datoreaza daca persoana realizeaza venituri din meditatii (norma anuala de venit ajustata sau venitul net anual), cumulate, dupa caz, cu alte venituri nete din activitati independente si/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuala, asocierea cu o persoana juridica, cedarea folosintei bunurilor, investitii, activitati agricole, silvicultura si piscicultura si alte surse cel putin egale cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la 25 mai a anului de realizare a veniturilor.

 • pentru anul 2022: salariul minim brut 2.550 lei -> plafon 12 luni x 2.550 lei=30.600 lei CASS= 10% x 12 salarii minime brute pe tara
 • pentru anul 2022: 10% x 30.600 lei = 3.060 lei

Important! Se datoreaza CASS, in functie de plafon, indiferent daca persoana are calitatea de salariat sau pensionar.

In conditiile in care veniturile estimate nu se incadreaza in plafon, persoanele pot opta pentru asigurarea la sistemul asigurarilor sociale de sanatate pentru anul curent prin depunerea DU.

 • CASS datorata=10% x 6 salarii de baza minime brute pe tara -daca declaratia se depune pana la data de 25 mai a anului de realizare a veniturilor;
 • CASS datorata=10% x numarul de luni ramase pana la 25 mai a anului urmator celui de realizare a veniturilor-daca declaratia se depune dupa data de 25 mai a anului de realizare a veniturilor.

Termen de plata è 25 Mai a anului urmator celui de realizarea a veniturilor.

 Taxa pe valoare adaugata:

 Contribuabilii, persoane fizice, care intentioneaza sa realizeze sau realizeaza deja in mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentand meditatii (altele decat cadrele didactice din domeniul invatamantului scolar, preuniversitar si universitar), au obligatia sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatii lor cu ajutorul Jurnalului de vanzari, si al Jurnalului de cumparari si se inregistreaza in scopuri de TVA in urmatoarele situatii:

 • prin optiune;
 • la depasirea plafonului de scutire de 300.000 lei prevazut in Codul fiscal;
 • in situatia in care efectueaza achizitii intracomunitare, presteaza sau primesc servicii catre/de la persoane impozabile din UE.

Precizam ca meditatiile acordate in particular de cadre didactice din domeniul invatamantului scolar, preuniversitar si universitar reprezinta operatiuni scutite de taxa pe valoare adaugata.

 

Baza legala:

 • Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Veniturile obtinute din meditatii sunt asimilate veniturilor din activitati independente si sunt tratate in Codul Fiscal la Titlul IV, CAPITOLUL II – Venituri din activitati independente.
 • HG 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OPANAF nr.2127/2021 din 30 decembrie 2021 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 212 “Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 • OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OMFP nr.3254/2017 privind Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • HG nr.65 /1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN;
 • OUG nr.28 /1999 republicata, privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Clarificări cu privire la obligația prevăzută la art. II din Legea nr. 139/2022 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România

Potrivit art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru,
relaţia dintre un operator economic şi autorităţi contractante, respectiv entităţi contractante – B2G este tranzacţia dintre un operator economic care are calitatea de contractant sau subcontractant/subantreprenor în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorităţi contractante sau entităţi contractante care primesc şi prelucrează facturi electronice.
În baza art. II din Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliţi în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia, în relaţia B2G, definită conform art. 2 alin. (1) lit. m) din OUG nr. 120/2021, să emită facturi electronice şi
să le transmită prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 Page 2/2 Prin urmare, tranzacțiile B2G efectuate în temeiul unor contracte pentru care actele normative reglementate la art. 2 alin. (1) lit. m) din OUG nr. 120/2021 prevăd exceptări de la aplicare, nu fac obiectul obligației de la art. II din Legea nr. 139/2022, respectiv operatorii economici nu au obligația să emită și să transmită facturile electronice prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura autorităților contractante sau entităților contractante începând cu data de 1 iulie 2022.

Modificari legate de amnistia fiscala

Ordonanta de urgenta (OUG) nr.85 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fiscal si vamal a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.594 din 17 iunie 2022

Avand in vedere dispozitiile recent publicate, enumeram cateva dintre premisele adoptarii acestei OUG:

 • din cauza pandemiei, operatorii economici se confrunta cu lipsa de lichiditati, fapt pentru care se impune continuarea masurilor de sprijin al acestora pentru a atenua efectele negative asupra economiei;
 • necesitatea prelungirii mecanismului de restructurare a datoriilor operatorilor economici, astfel incat statul sa se asigure ca acest mecanism ii permite sa recupereze creantele cu costuri cat mai reduse, iar operatorilor economici sa le permita sa se redreseze si sa isi mentina sau chiar sa genereze locuri de munca;
 • utilitatea dovedita a mecanismului de restructurare pentru stingerea obligatiile bugetare de catre operatorii economici;
 • este necesara instituirea unui cadru legal care sa permita sanctionarea faptelor asimilate infractiunii de contrabanda, lipsa unei reglementari ar putea afecta negativ relatiile sociale;
 • necesitatea prelungirii taxarii inverse pentru anumite categorii de livrari de bunuri/prestari de servicii, care expira la data de 30 iunie 2022;
 • se doreste evitarea declansarii unei proceduri de infringement, pentru asigurarea respectarii prevederilor art.13 alin. (3) din Directiva 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool si bauturi alcoolice, potrivit carora statele membre pot stabili un nivel redus al accizei pentru bauturile fermentate cu o concentratie alcoolica pe volum de sub 8,5% vol.

 

Modificari si completari la OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale:

Conform noilor reglementari introduse prin OUG 85/2022, pot fi restructurate obligatiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii (potrivit prevederilor anterioare puteau fi restructurate obligatiile in sold la 31,12,2020).

In scopul revitalizarii si evitarii deschiderii procedurii insolventei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a unitatilor administrativ-teritoriale, aflati in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa, isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii.

Sunt obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 si obligatiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 ianuarie 2022 aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 decembrie 2021.

Mentionam ca restructurarea obligatiilor bugetare se aplica si pentru obligatiile bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 1 ianuarie 2022 pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

 

Potrivit OUG 85/2022, obligatiile bugetare care nu pot fi restructurate sunt:

 1. obligatiile bugetare care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;
 2. obligatiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care suspendarea executarii actului administrativ inceteaza dupa data aprobarii planului de restructurare si comunicarea deciziei de inlesnire la plata, debitorul poate solicita includerea in inlesnirea la plata a obligatiilor bugetare ce au facut obiectul suspendarii sau luarea altor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare. In acest scop, organul fiscal competent comunica debitorului o instiintare de plata privind obligatiile bugetare individualizate in acte administrative pentru care a incetat suspendarea executarii, precum si deciziile referitoare la obligatiile accesorii aferente;
 3. obligatiile bugetare principale si accesorii care reprezinta ajutor de stat de recuperat, acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezinta fonduri europene sau fonduri publice nationale aferente fondurilor europene, precum si cele care reprezinta taxe vamale, accize si taxa pe valoarea adaugata pentru care administrarea, cu exceptia inspectiei fiscale si a executarii silite, revine Autoritatii Vamale Romane;
 4. obligatiile bugetare ramase de plata ca urmare a unei restructurari acordate in temeiul prezentei ordonante, pentru care a esuat planul de restructurare potrivit art. 13 alin. (1).

 

Subliniem faptul ca notificarea privind intentia de restructurare poate fi depusa pana la data de 31 ianuarie 2023. Termenul anterior a fost 31.12.2022.

Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa in perioada 8 august-31 octombrie 2019, in perioada 1 februarie- 30 septembrie 2020, in perioada 1 noiembrie 2020-30 septembrie 2021, precum si in perioada 20 iunie 2022-31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent. Debitorii care inregistreaza obligatii de natura celor prevazute la art. 1 alin. (21) depun notificarea in perioada 20 iunie 2022-31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sanctiunea decaderii si cu respectarea cerintelor prevazute de prezentul alineat.

 

Solicitarea de restructurare se poate depune pana la data de 31 iulie 2023, sub sanctiunea decaderii. Termenul anterior a fost data de 31 iulie 2022.

Pot fi restructurate si obligatiile bugetare in cazul organelor fiscale locale.

Debitorii isi pot restructura obligatiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii, existente in evidenta organului fiscal local, in vederea recuperarii, in conditiile prezentului capitol. Procedura se aproba prin hotarare a autoritatilor deliberative existente la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.

In cazul debitorilor care au depus solicitari privind restructurarea obligatiilor bugetare potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, acestea se solutioneaza potrivit legislatiei in vigoare la data depunerii solicitarii sau debitorii pot opta, prin depunerea in termenul prevazut la art. 22 alin. (1) din aceeasi ordonanta a unei noi cereri adresate organului fiscal competent, pentru refacerea planului de restructurare cu obligatiile bugetare restante la 31 decembrie 2021, in conditiile respectivei ordonante, astfel cum a fost modificata de prezenta ordonanta de urgenta.

Dispozitiile art.8 din OG nr. 6/2019, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.

In acest caz, in baza cererii, organul fiscal emite un nou certificat de atestare fiscala, care cuprinde obligatiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate la data emiterii acestuia.

Pentru debitorii care au depus notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu au depus solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 5 din acelasi act normativ, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, organele fiscale emit, din oficiu, in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, un nou certificat de atestare fiscala care cuprinde obligatiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate la data emiterii acestuia, in conditiile respectivei ordonante, astfel cum a fost modificata de prezenta ordonanta de urgenta, pe care il comunica debitorului.

Dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.

Depunerea unei noi notificari, dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, nu mai produce efecte. In situatia in care s-a inceput executarea silita, aceasta se suspenda de la data depunerii solicitarii de restructurare.

In  cazul debitorilor care depun notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art.3 din OG nr.6/2019, aprobata prin Legea nr.216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu depun solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 5 din acelasi act normativ in termen de 6 luni de la data depunerii notificarii, incepe sau continua, dupa caz, executarea silita. Dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, aprobata prin Legea nr.216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.

Depunerea unei noi notificari in perioada de 6 luni sau dupa expirarea acestui termen nu mai produce efecte. In situatia in care solicitarea de restructurare este depusa dupa inceperea executarii silite, aceasta se suspenda de la data depunerii solicitarii de restructurare.

 

Baza legala:

 • Ordonanta de urgenta (OUG) 85/2022 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fiscal si vamal;
 • Ordonanta Guvernului (OG) 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscal.

Procedura de comunicare online cu ANAF (2)

 Cererea de inregistrare ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a altor entitati fara personalitate juridica, a reprezentantilor, precum si a imputernicitilor

Persoanele fizice care detin certificat calificat pot solicita inregistrarea ca utilizator SPV cu calitatea de:

 1. reprezentant legal al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica;
 2. reprezentant desemnat al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica;
 3. imputernicit al persoanei fizice, al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica.

Cererea de inregistrare ca utilizator SPV pentru persoanele avand calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau imputernicit se face prin intermediul aplicatiilor informatice specifice, pe platforma informatica dedicata.

Cererea cuprinde informatii obligatorii si optionale.

Informatiile obligatoriu a fi furnizate sunt:

 1. datele de identificare ale persoanei fizice, persoanei juridice sau ale entitatii reprezentate/imputernicite/reprezentantului, dupa caz;
 2. calitatea de reprezentant sau de imputernicit;
 3. numarul de telefon mobil valid al reprezentantului sau al imputernicitului;
 4. acceptul privind termenii si conditiile de utilizare a SPV;
 5. documentul semnat cu certificat electronic calificat care atesta calitatea de reprezentant desemnat sau imputernicit sau documentul electronic copie a imaginii documentului care atesta calitatea de reprezentant desemnat sau imputernicit;
 6. adresa de posta electronica;
 7. elementele de identificare a certificatului calificat.

Informatiile optional a fi furnizate sunt:

 1. acordul privind primirea de atentionari prin posta electronica;
 2. documentul semnat cu certificat electronic calificat care atesta calitatea de reprezentant legal sau documentul electronic copie a imaginii documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

 Aprobarea cererii de inregistrare ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a altor entitati fara personalitate juridica, a reprezentantilor, precum si a imputernicitilor:

Ulterior completarii si transmiterii cererii de inregistrare, organul fiscal central inregistreaza cererea si atribuie un numar de inregistrare pe care il comunica solicitantului prin aplicatia dedicata.

Organul fiscal central verifica corectitudinea informatiilor inscrise in cerere si valideaza informatiile. Validarea informatiilor are ca efect aprobarea cererii.

In conditiile in care informatiile referitoare la datele de identificare inscrise in cerere sunt incorecte, cererea de inregistrare in SPV a persoanei juridice, a entitatii fara personalitate juridica sau a persoanei fizice se respinge.

In situatia in care solicitantul nu este de acord cu termenii si conditiile de utilizare a SPV sau numarul de telefon mobil nu este valid, nu se poate finaliza procedura de inregistrare.

In situatia in care imputernicirea nu este generala pentru toate operatiunile din SPV sau desemnarea ca reprezentant nu este generala pentru toate operatiunile din SPV, se informeaza solicitantul la adresa de posta electronica, in termen de 5 zile de la inregistrare. In acest caz cererea se respinge.

In situatia in care informatiile referitoare la datele de identificare inscrise in cerere sunt corecte, dar informatiile referitoare la calitatea de reprezentant sau calitatea de imputernicit nu se pot verifica sau din verificarea documentului rezulta ca acesta contine informatii incomplete sau incorecte, se notifica solicitantul la adresa de posta electronica, in termen de 5 zile de la inregistrare, cu privire la faptul ca aprobarea cererii de inregistrare se face la ghiseu.

In cazul in care documentul furnizat este un document electronic copie a imaginii documentului care atesta calitatea de reprezentant desemnat sau imputernicit, se notifica solicitantul la adresa de posta electronica, in termen de 5 zile de la inregistrare, cu privire la faptul ca aprobarea cererii de inregistrare se face la ghiseu.

Organul fiscal procedeaza la aprobarea cererii la ghiseu ori de cate ori a fost realizata identificarea fizica, verificarea documentelor justificative a fost realizata cu succes, documentul de desemnare a reprezentantului sau imputernicirea sunt generale si, dupa caz, verificarea informatiilor sau documentelor prezentate a fost realizata cu succes.

 Renuntarea la SPV:

Persoana fizica, persoana juridica sau entitatea fara personalitate juridica poate cere renuntarea la utilizarea SPV.

In situatia persoanelor fizice inregistrate ca utilizator SPV, renuntarea la SPV se efectueaza de catre acestea prin completarea corespunzatoare a campurilor special destinate in aplicatia informatica specifica oferita in SPV.

In cazul persoanelor fizice inregistrate ca utilizator SPV numai prin imputernicit, renuntarea la SPV se efectueaza, dupa caz, de catre:

 1. imputernicit prin completarea corespunzatoare a campurilor special destinate in aplicatia informatica specifica oferita in SPV;
 2. persoana fizica prin completarea unei cereri pe care o prezinta organului fiscal central de la domiciliul fiscal.

Precizam ca accesul la SPV se opreste, din oficiu, de catre organul fiscal central, in urmatoarele situatii:

 1. decesul persoanei fizice;
 2. radierea persoanei juridice sau a entitatii fara personalitate juridica;
 3. radierea persoanei fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere.

Extras din Anexa nr.2 a Ordinului 1090/2022:

Documente ce pot fi comunicate prin serviciul “Spatiul privat virtual” in cazul persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica Termenul de pastrare a documentelor
A. Documente emise de Ministerul Finantelor/Agentia Nationala de Administrare Fiscala si comunicate persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica
a) Automat
1. Decizii de impunere din oficiu 60 de zile
2. Acte administrative emise de organele de inspectie fiscala, respectiv: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, decizie de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la persoane juridice 60 de zile
3. Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii 60 de zile
4. Acte de executare, cum ar fi: somatie, titlu executoriu, adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, adresa de instiintare privind infiintarea popririi, decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti etc. 60 de zile
5.1. Alte acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale in executarea legii, cum ar fi: invitatie, notificare, instiintare etc., stabilite de Ministerul Finantelor/Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform competentelor legale

5.2. Lista si formatul documentelor prevazute la pct. 5.1 se publica pe site-ul Ministerului Finantelor/Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu 30 de zile inainte de a incepe transmiterea prin SPV.

60 de zile
6. Datele inscrise in Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA (declaratia 394) referitoare la tranzactiile derulate cu fiecare persoana impozabila (client/furnizor) inregistrata in scop de TVA. Informatiile sunt furnizate numai in situatia in care atat persoana impozabila care acceseaza serviciul “Spatiul privat virtual”, cat si partenerii acesteia si-au dat acordul in acest sens. 60 de zile
7. Informatii relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, in vederea instiintarii contribuabililor in scopul conformarii voluntare 60 de zile
8. Informatii si documente specifice sistemului national privind factura electronica RO e-Factura 60 de zile
b) La cererea persoanei juridice sau entitatii fara personalitate juridica
1. “Situatia fiscala conform fisei pe platitor la data de… “. Se va comunica fisa pe platitor, odata cu urmatorul mesaj: “ATENTIE! Acest document nu este un act administrativ fiscal, ci un document intern, utilizat de functionarii organelor fiscale in activitatea de administrare a creantelor fiscale, si foloseste in analiza declaratiilor si stingerea obligatiilor de plata. Prin urmare, acest document nu poate fi folosit decat in relatia cu administratia fiscala, in vederea punerii de acord a evidentei fiscale cu cea contabila!”
2. “Certificatul de atestare fiscala” 60 de zile
3. “Certificatul de cazier fiscal” 60 de zile
4. “Opinie privind aplicarea legislatiei fiscale” 60 de zile
5. “Raspunsul la sesizari, petitii, reclamatii, cereri de audienta” 60 de zile
6. “Adeverinta prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului” 60 de zile
7. “Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spatiul privat virtual»” 60 de zile
8. Documentul de solutionare a cererii de ajutor de stat 60 de zile
9. Decizie de stabilire a impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorul de venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat 60 de zile
10. Certificatul de atribuire a numarului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale 60 de zile
11. Certificatul de rezidenta fiscala 60 de zile
12. Informatii si documente specifice sistemului national privind factura electronica RO e-Factura 60 de zile
13.1. Acte administrative fiscale, acte emise de organele fiscale in executarea legii, alte documente si fisiere la cererea persoanei juridice, stabilite de Ministerul Finantelor/Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform competentelor legale.

13.2. Lista si formatul documentelor prevazute la pct. 13.1 se publica pe site-ul Ministerului Finantelor/Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu 30 de zile inainte de a incepe transmiterea prin SPV.

60 de zile
B. Documente emise de persoana juridica sau entitatea fara personalitate juridica si comunicate Ministerului Finantelor/Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
1. Declaratii fiscale 60 de zile
2. Cerere privind “Situatia fiscala conform fisei pe platitor la data de …. “
3. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala
4. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
5. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislatiei fiscale
6. Sesizare, petitie, reclamatie 60 de zile
7. Cerere de audienta
8. Cerere de eliberare a unei adeverinte prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
9. Cerere privind “Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spatiul privat virtual»”
10. Solicitare de informatii publice 60 de zile
11. Cerere de acordare a unui ajutor de stat
12. Declaratii de inregistrare fiscala 60 de zile
13. Cereri de restituire
14. Cerere de atribuire a numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judet/municipiul Bucuresti sau a numarului unic de identificare din aplicatia informatica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
15. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala
16. Informatii si documente specifice sistemului national privind factura electronica RO e-Factura 60 de zile
17.1. Alte declaratii, cereri sau documente, stabilite de Ministerul Finantelor/Agentia Nationala de Administrare Fiscala conform competentelor legale

17.2. Lista si formatul documentelor prevazute la pct. 17.1 se publica pe site-ul Ministerului Finantelor/Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu 30 de zile inainte de a incepe transmiterea prin SPV.

60 de zile
18. Formularul Ordin de plata multiplu electronic (OPME) 60 de zile

Baza legala:

 • Ordinul ANAF nr.1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica;
 • anaf.ro