Feststellungen nach einer Steuerprüfung bei einem Unternehmen, das die Tätigkeit „Herstellung von technischen und industriellen Textilien und Textilwaren“ ausübt

„Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile“, cod CAEN 1396.

Perioada verificată: 01.01.2012-30.09.2020.

Principalele constatări ale organelor de inspecție fiscală au fost:

În ceea ce privește impozitul pe profit, au fost stabilite următoarele cheltuieli nedeductibile:

Cheltuieli cu dobânzile – suma de x lei, aferente creditului contractat de la societatea P din spațiul extracomunitar;

Cheltuieli cu reclamații clienți – suma de x lei, înregistrate în evidența contabilă reprezentând produse finite vândute clienților, constatate de aceștia din urmă ca fiind produse cu defecte și care nu au fost returnate producătorului S.C. X S.R.L.;

Cheltuiala în sumă totală de x lei, reprezentând pierderi rezultate din procesul de producție, nefiind astfel ajustate consumurile reziduale din procesul de producție care depășesc timpurile maxime specificate în procedurile interne;

De asemenea, organele de inspecție fiscală au stabilit valoarea medie (tendința centrală a pieței) ca fiind prețul de transfer la prețul de piață și au procedat în consecință la ajustarea veniturilor din exploatare realizate tranzacțiile cu societățile afiliate, fiind determinat un venit din exploatare suplimentar la calculul profitului impozabil aferent perioadei 2014-2018 în sumă de x lei.

În ceea ce privește TVA, au fost stabilite următoarele:

Societatea verificată nu a aplicat corect tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA pentru bunurile constatate tipuri în gestiune, respectiv ajustarea TVA deductibilă în sumă de x lei aferentă minusurilor în gestiune;

TVA în sumă de x lei, aferentă unor facturi care reprezintă stornarea mărfurilor pe motiv de cantitate, fără să fie urmate de un retur la mărfuritor și recepția acestora la societatea S.C. X S.R.L., în valoare totală de x lei.

– TVA în sumă totală de x lei, aferentă rebursurilor de produse finite rezultate și ca urmare a reclamațiilor primite de la clienți, pentru bunuri care nu puteau fi reparate și a deșeurilor rezultate din procesul de producție;

TVA colectată suplimentar în sumă totală de x lei, aferentă operațiunilor triunghiulate – care S.C. X S.R.L. avea ca furnizor (SM1). Contractele de tranzacționare au fost încheiate cu societatea afiliată P din statul membru X, aceasta având calitatea de cumpărător-revânzător (SM2), iar calitatea de beneficiar al tranzacției ulterioare (SM3) au deținut-o societăți din UE. Aferent livrărilor „triunghiulate“, nu a fost justificată scutirea de TVA pentru tranzacțiile efectuate de societate către S.C. P din statul membru X.

 

Sursa: ANAF