Obiectul contabilitatii

Contabilitatea este o componenta a sistemului stiintei economice. Ea are ca obiect stiinta conturilor, conturi prin care se efectueaza evidentavalorilor in miscare, inclusiv a unitatilor fizice, cand valorile suntexprimate si prin acestea.Contabilitatea este o tehnica cantitativa de colectare, tratare siinterpretare a informatiei, aplicata faptelor materiale, juridice sieconomice manifestandu-se in patrimoniul subiectelor economice caindivid, firma, intreprindere.Contabilitatea la origine avea un rol juridic de proba si de control. Eaa evoluat mult, in prezent ea este un mijloc de calcul economic si uninstrument de gestiune.Contabilitatea a existat din cele mai vechi timpuri. C.G.Dumitrescu in“Istoria contabilitatii” arata ca, grecii au imprumutat tehnica contabila dela egipteni si ei au trecut-o romanilor. Dar se pare ca evidentele contabilesunt mult mai vechi in istoria omenirii. Codul lui Hamurabi arata caasiro-caldeenii utilizau documente justificative si aveau notiuni de Activsi Pasiv, multe din tablitele de lut descoperite la civilizatiile din OrientulMijlociu, reprezinta conturi de operatii financiare ale marilor temple.Chinezii tineau numai evidenta cantitativ. Grecii au avut evidente pentruactivitatile economice. Romanii au avut organizare contabila atat pentrupatrimoniul public, cat si pentru patrimoniul particular. Bancherii romaniintocmeau periodic si balanta de verificare. Operatiile iregistrate incontabilitate de romani erau exprimate in unitati de masura si in valori.
Contabilitatea in partida dubla s-a nascut ca urmare a practiciicontabililor din Venetia si Genova. In anul 1494, Luca Paciolo descriecontabilitatea in partida dubla intr-o lucrare de matematica si geometrie.Dupa aparitia acestei lucrari, aplicarea contabilitatii in partida dubla seraspandeste in tarile Europei.In ce priveste aplicarea contabilitatii in partida dubla in Romania,mentionam aparitia in 1637 a Pravilei Comerciale, in Transilvania, incare erau si reguli de aplicare a contabilitatii. Este de retinut ca inMonitorul Oficial al Moldovei din 1859 a fost publicata structuracursului de contabilitate conceput de Ion Ionescu de la Brad, in 15 lectii.Invatamantul comercial in limba romana a aparut in Transilvania,Moldova, Muntenia si la Bucuresti in 1844. In anul 1913 se infiinteazaAcademia de Inalte Studii Comerciale si Industriale la Bucuresti.Prezenta unei scoli superioare cu caracter universitar determinapublicarea unor lucrari de contabilitate.Deci de-a lungul timpului s-a acumulat o bogatie importanta de teze,idei, concepte, teorii, principii si standarde cu privire la continutulcontabilitatii. Evolutia contabilitatii a fost insotita pe plan teoretic decontroverse privitoare la utilitatea sa in cadrul mecanismelor decunoastere si gestiunii a starii la un moment dat si a circuitului resurseloreconomice ale societatii. Mai importante sunt doua conceptii: primatrateaza contabilitatea ca teorie stiintifica, iar cea dea doua ca tehnica deculegere, prelucrare, stocare, transmitere si analiza a informatiilor.Analizand cele doua conceptii, putem spune ca ele nu sunt autentice.Ca orice disciplina stiintifica, contabilitatea reprezinta simultan oteorie si metoda. In calitatea sa de teorie stiintifica, contabilitateareprezinta un sistem de principii si cunostinte care explica si informeaza,iar ca metoda sau tehnica, un ansamblu coerent de procedee, instrumenteprin care se observa si inregistreaza resursele economice ale societatii,separate ca utilitati patrimoniale.In masura in care se accepta ideea ca prin vocatia sa, contabilitateaeste o disciplina stiintifica ea isi defineste continutul obiectului sau destudiu, metoda de cercetare si pozitia sa in cadrul sistemului stiinteloreconomice.
Totusi, pe plan mondial, s-au conturat trei conceptii cu privire ladelimitarea si definirea obiectului contabilitatii, respectiv:
1.Conceptia administrativa considera ca obiectul contabilitatiiil constituie reflectarea si controlul, in expresie valorica, afaptelor administrative, in vederea sprijiniriimanagementului (conducerii), pentru a obtine un minim deeforturi (cheltuieli), maximul de efecte economice(rezultate-venituri).
 2.Conceptia juridica considera ca obiectul contabilitatii ilformeaza patrimoniul unui subiect de drept (agenteconomic), prin prisma relatiilor juridice, adica a drepturilorsi obligatiilor pecuniare (materiale) ale unei persoane fizicesau juridice, in corelatie cu obiectele, adica cu bunurile sivalorile corespunzatoare.
 3.Conceptia economica sau  financiara
considera ca obiectulcontabilitatii il constituie circuitul capitalului, privit atat subaspectul destinatiei lui, cat si sub forma modului dedobandire, respectiv, sub forma de capital propriu si capitalstrain.
 

Lasă un răspuns