Venituri din proprietate intelectuala

Hotararea Guvernului nr. 354 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 442 din data de 25 mai 2018.
Astfel, in urma modificarilor la Codul fiscal prin OUG nr.18/2018, au fost modificate si precizarile din Normele metodologice, prin intermediului documentului mentionat anterior.

In primul rand, este important de precizat faptul ca Normele definesc ce anume se incadreaza in drepturi de proprietate intelectuala:

• venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: inventii, know-how, marci inregistrate, francize si altele asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor;
• drepturile care fac obiectul unor contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, licenta, franciza si altele asemenea;
• drepturi transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acorda, cum ar fi: remuneratie directa, remuneratie secundara, onorariu, redeventa si altele asemenea;
• veniturile din cesiuni pentru care reglementarile in materie stabilesc prezumtia de cesiune a drepturilor in lipsa unei prevederi contrare in contract.
Veniturile cu retinere la sursa – impozitare:

Conform art.70, alin.(2), modificat prin OUG nr.18/2018, veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.
Precizari in Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal:

Platitorii veniturilor au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira in cursul anului fiscal impozitul datorat de contribuabili. Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net. Retinerea impozitului se efectueaza din veniturile platite.

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, carora le revine obligatia calcularii si retinerii impozitului, sunt, dupa caz:

• utilizatorii de opere, inventii, know-how si altele asemenea, in situatia in care titularii de drepturi isi exercita drepturile de proprietate intelectuala in mod personal, iar relatia contractuala dintre titularul de drepturi de proprietate intelectuala si utilizatorul respectiv este directa;
• organismele de gestiune colectiva sau alte entitati, care, conform dispozitiilor legale, au atributii de gestiune a drepturilor de proprietate intelectuala, a caror gestiune le este incredintata de catre titulari. In aceasta situatie se incadreaza si producatorii si agentii mandatati de titularii de drepturi, prin intermediul carora se colecteaza si se repartizeaza drepturile respective.

Conform art. 72 alin.(2) din Codul fiscal, venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, se determina de catre platitorii venitului, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.
Precizari in Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal:

Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala cuprinde atat sumele incasate in cursul anului, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura. Evaluarea veniturilor in natura se face la pretul pietei sau la pretul stabilit prin expertiza tehnica, la locul si la data primirii acestora.

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se determina de catre platitorii de venituri prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.
In cheltuielile forfetare se includ, printre altele: contributiile sociale datorate, comisioanele, sume care revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de venituri drept plata a serviciilor prestate pentru gestiunea drepturilor de catre acestia din urma catre titularii de drepturi.

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se determina ca diferenta intre venitul brut si comisionul cuvenit organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor catre titularii de drepturi, in urmatoarele situatii:

• venituri din drepturi de proprietate intelectuala transmise prin succesiune;
• venituri din exercitarea dreptului de suita;
• venituri reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata.

Important! In conditiile in care sumele reprezentand venituri din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala se colecteaza prin mai multe organisme de gestiune colectiva sau prin alte entitati asemanatoare, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine organismului sau entitatii care efectueaza plata catre titularul de drepturi de proprietate intelectuala.

Distribuirea cotei de 2% sau 3,5%:

Contribuabilii pot opta ca platitorii de venituri sa distribuie cota de 2% sau de 3,5%, dupa caz, din impozitul pe venit datorat pentru sustinerea:

a) entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, a unitatilor de cult; sau
b) acordarea de burse private; sau
c) entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

Optiunea se exercita, in scris, pentru sustinerea entitatilor nonprofit sau acordarea de burse private, astfel:
a) la organul fiscal competent, prin depunerea unei cereri pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor;
b) la platitorul de venit, in urma solicitarii beneficiarului de venit, exercitata in scris.

Pentru acordarea de burse private:
 distribuirea cotei de 2% sau 3,5% din impozitul datorat se efectueaza de catre platitorul de venit pana la termenul de plata a impozitului, incepand cu luna exercitarii optiunii;
 in situatia in care optiunea se exercita prin depunerea unei cereri la organul fiscal, contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent contractul privind bursa privata, in copie cu mentiunea «conform cu originalul», precum si documentele de plata pentru aceste burse.

Contribuabilii care opteaza pentru distribuirea cotei de 2% sau de 3,5% din impozitul datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit sau unitatilor de cult la platitorii de venituri nu mai pot exercita aceeasi optiune si la organul fiscal competent, pentru aceeasi sursa de venit.

Lasă un răspuns