Venituri din drepturi de proprietate intelectuala (1)

Contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala din Romania sunt obligati sa declare veniturile si sa plateasca impozite, taxe, contributii si alte sume la bugetul general consolidat.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, numai daca sunt primite de la un platitor de venit din Romania sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit in Romania.

Conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie obiect al dreptului de autor si al drepturilor conexe operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, precum si drepturile conexe dreptului de autor si drepturile sui-generis.

Constituie venituri din drepturi de proprietate intelectuala veniturile obtinute din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala care provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.

Sunt considerate venituri din drepturi de proprietate intelectuala, veniturile obtinute din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: inventii, know-how, marci inregistrate, francize si altele asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor.

Mentionam ca sunt incluse in categoria drepturilor de proprietate intelectuala si drepturile care fac obiectul unor contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, licenta, franciza si altele asemenea, precum si cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acorda, cum ar fi: remuneratie directa, remuneratie secundara, onorariu, redeventa si altele asemenea. De asemenea sunt considerate venituri din drepturi de proprietate intelectuala si veniturile din cesiuni pentru care reglementarile in materie stabilesc prezumtia de cesiune a drepturilor in lipsa unei prevederi contrare in contract.

Tratamentul fiscal al veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila:

Potrivit art.72 alin.(1) din Legea nr.227 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala datoreaza impozit pe venit, impozitul fiind final.

Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala cuprinde atat sumele incasate in cursul anului, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura.

Este important de precizat faptul ca evaluarea veniturilor in natura se face la pretul pietei sau la pretul stabilit prin expertiza tehnica, la locul si la data primirii acestora.

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, se determina de catre platitorii venitului, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.

Mentionam ca, potrivit Codului Fiscal, in cheltuielile forfetare se includ, printre altele: contributiile sociale datorate, comisioanele, sume care revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de venituri drept plata a serviciilor prestate pentru gestiunea drepturilor de catre acestia din urma catre titularii de drepturi.

In cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si in cazul remuneratiei reprezentand dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri , potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli de 40% asupra venitului brut.

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se determina ca diferenta intre venitul brut si comisionul cuvenit organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor catre titularii de drepturi, in urmatoarele situatii:

  • venituri din drepturi de proprietate intelectuala transmise prin succesiune;
  • venituri din exercitarea dreptului de suita;
  • venituri reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata.

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, carora le revine obligatia calcularii si retinerii impozitului, sunt, dupa caz:

  • utilizatorii de opere, inventii, know-how si altele asemenea, in situatia in care titularii de drepturi isi exercita drepturile de proprietate intelectuala in mod personal, iar relatia contractuala dintre titularul de drepturi de proprietate intelectuala si utilizatorul respectiv este directa;
  • organismele de gestiune colectiva sau alte entitati, care, conform dispozitiilor legale, au atributii de gestiune a drepturilor de proprietate intelectuala, a caror gestiune le este incredintata de catre titulari. In aceasta situatie se incadreaza si producatorii si agentii mandatati de titularii de drepturi, prin intermediul carora se colecteaza si se repartizeaza drepturile respective.

In conditiile in care sumele reprezentand venituri din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala se colecteaza prin mai multe organisme de gestiune colectiva sau prin alte entitati asemanatoare, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine organismului sau entitatii care efectueaza plata catre titularul de drepturi de proprietate intelectuala.

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira in cursul anului fiscal impozitul datorat de contribuabili. Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net.

Retinerea impozitului se efectueaza din veniturile platite, de catre platitorii de venituri la momentul platii veniturilor.

Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Atentie! Platitorii de venituri nu au obligatia calcularii, retinerii la sursa si platii impozitului din veniturile platite daca efectueaza plati catre asocierile fara personalitate juridica, precum si catre entitati cu personalitate juridica, care organizeaza si conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu.

 Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli si pentru care impozitul se retine la sursa nu au obligatii declarative.

Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care venitul net se determina de catre platitorii venitului, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, nu au obligatia de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Baza legala:

  • anaf.ro;
  • Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; Calendarul obligatiilor fiscale.