Venituri din drepturi de autor 2018 – declaratia unica

In Monitorul Oficial nr.405 din 11 mai 2018 a fost publicat OpANAF nr.1155/2018 privind modificarea OPANAF 888/2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului (212) „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice“ prin care a fost eliminat indicativul numeric “212” din denumirea declaratiei, fara ca ANAF sa ofere explicatii in acest sens.

Prevederi generale – declaratia unica:

Declaratia unica reuneste continutul a 7 formulare fiscale, respectiv:

 • Declaratia 200 – pentru veniturile realizate din Romania;
 • Declaratia 201 – pentru veniturile realizate din strainatate;
 • Declaratia 220 – venitul estimat/norma de venit
 • Declaratia 221 – norme de venit – agricultura;
 • Declaratia 600 – venitul baza pentru CAS;
 • Declaratia 604 – stabilire CASS pentru persoanele fara venit;
 • Declaratia 605 – stopare CASS pentru persoanele fara venit.

Principalele modificari pe care le presupune noul sistem fiscal in cazul persoanelor fizice care inregistreaza venituri sunt:

 • simplificarea obligatiilor declarative, prin depunerea unei singure declaratii;
 • stabilirea impozitului de catre contribuabil, prin autoimpunere (organul fiscal nu va mai emite decizii de impunere);
 • introducerea unui singur termen de plata – 15 martie a anului urmator celui in care sunt obtinute veniturile;
 • posibilitatea de a efectua plati pentru impozitul pe venit la venitul estimat pentru anul curent;
 • evaluarea pentru incadrarea ca platitor de CAS si CASS se face in functie de venitul estimat pentru anul curent si nu in functie de veniturile obtinute in anul precedent;
 • posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata.

Incepand cu 16 mai 2018, orice persoana care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea sa le declare on-line prin intermediul formularului electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual (SPV). Formularul calculeaza automat cuantumul impozitelor si contributiilor datorate de persoanele fizice la bugetul de stat.

In Monitorul Oficial nr.399 din 9 mai 2018 a fost publicat OMFP 1938/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central in vederea completarii si/sau depunerii, precum si transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.

Asistenta fiscala va fi acordata in perioada 15 ianuarie – 15 martie a fiecarui an, exceptie fiind anul 2018 pentru care perioada de asistenta este intre 15 mai si 15 iulie 2018.

Organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central acorda asistenta in vederea completarii si/sau depunerii, precum si transmiterii Declaratiei unice contribuabililor care au domiciliul fiscal in localitatea in care isi are sediul organul fiscal local si nu exista o unitate teritoriala a ANAF.

Practic, persoanele fizice pot primi ajutor, in localitatile unde nu exista unitati proprii ANAF, de la persoane special instruite din cadrul primariilor.

Declaratia unica si drepturile de autor:

Declaratia unica este folosita acum de persoanele care obtin venituri din proprietate intelectuala la plata impozitelor, atunci cand nu le sunt retinute la sursa si, eventual, contributiile sociale la pensii (CAS) si sanatate (CASS), atunci cand se depaseste plafonul legal si nu au desemnat deja platitorul sa achite contributiile pentru ei.

Conform ultimelor modificari, sunt clarificate si situatiile celor care obtin astfel de venituri ca mostenitori ori de la platitori care nu sunt persoane juridice.

Astfel, potrivit Codului Fiscal, impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala este de 10%.

Cu exceptia celor care sunt scutiti prin lege de plata acestuia, toti cei care obtin astfel de venituri il datoreaza (cu mentiunea ca cei care obtin astfel de venituri cu retinere la sursa nu trebuie sa faca niciun demers pentru plata lui, pentru ca de asta se ocupa platitorul de venit).

 Cei scutiti de la plata impozitului sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, potrivit reglementarilor legale actuale.

Totusi, impozitul nu se calculeaza prin aplicarea cotei la valoarea bruta a veniturilor, ci la veniturile nete.

Astfel, legislatia stabileste pentru cei cu retinere la sursa ca impozitul se aplica venitului net reprezentand venitul brut minus o cota de 40% din acesta (cheltuieli forfetare) – dar asta nu presupune completarea declaratiei unice, pentru ca de retinere si plata se ocupa platitorul de venit.

In Codul fiscal se reglementeaza, ca urmare a modificarilor aduse de OUG nr.18/2018, si situatia in care platitorul de venituri din proprietate intelectuala nu este o persoana juridica si nici nu e obligat legal sa tina o evidenta contabila.

“Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala (…) se stabileste de contribuabili prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut”, scrie in Codul Fiscal acum cu privire la aceste cazuri, unde se precizeaza apoi ca impozitul si contributiile vor fi platite direct de catre contribuabil, ca si cum le-ar fi obtinut in mod independent, in sistem real.

Prin urmare acesta trebuie sa depuna declaratia unica pentru plata impozitului.

Este util de precizat faptul ca pentru cei se organizeaza cu veniturile in sistem real, lucrurile nu s-au schimbat, cota de 10% fiind aplicata asupra venitului net obtinut prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor efective, facute in desfasurarea activitatii. Si acestia trebuie sa depuna declaratia unica pentru estimarea veniturilor si plata impozitului.

Important! Pentru mostenitorii care exploateaza drepturi de proprietate intelectuala, Codul fiscal prevede ca venitul net la care se aplica cota de impozitare de 10% este calculat prin scaderea din brut a sumelor care ajung la organismele de gestiune colectiva sau la alte entitati de acest fel (deci cota de cheltuieli forfetare de 40% nu are loc in aceasta discutie).

Contributiile sociale:

Contributiile la pensii si sanatate se datoreaza de catre cei care obtin, in total, in 2018 venituri din drepturi de autor (si, eventual, alte tipuri de venituri independente) de cel putin 12 salarii minime brute (22.800 de lei).

Cota de CAS este de 25%, iar cea de CASS este de 10%. Sunt scutiti de la plata CAS-ului cei care sunt asigurati in sisteme proprii de sanatate (cum sunt avocatii, de pilda), precum si pensionarii si salariatii.

De asemenea, sunt scutiti de la plata CASS-ului cei care sunt pensionari ori salariati.

In cazul CASS, cei care constata ca trebuie sa-l plateasca ar trebui sa stie ca baza la care se aplica aceasta contributie este fixa – 22.800 de lei.

In schimb, la CAS lucrurile nu stau asa. Astfel, contribuabilul care datoreaza CAS pentru aceste venituri si trebuie sa depuna declaratia unica va aplica acea cota de 25% la venitul ales de el, care nu va putea fi mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute (22.800 de lei).

Prin urmare, se va putea alege o baza mai mare chiar decat 22.800 de lei.

Reamintim ca si in ipoteza in care nu exista obligatia de a plati CAS si CASS la aceste venituri prin declaratia unica, contribuabilul are posibilitatea sa plateasca voluntar aceste contributii, tot prin intermediul declaratiei unice.

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.688 din data de 10 septembrie 2015), modificat prin OUG 25/2017;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.547 din 23 iulie 2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal;
 • OpANAF nr.1155/2018 privind modificarea OPANAF 888/2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului (212) „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice“;
 • OMFP 1938/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central in vederea completarii si/sau depunerii, precum si transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.