Vanzari online catre clienti PF din Austria (speta)

Situatie: O societate din Romania (X) care si-a creat un magazin online intentioneaza sa vanda produse, catre persoane fizice din Austria.

Care este tratamentul TVA pentru aceste livrari la distanta?

Solutie: Reamintim ca, potrivit modificarilor aduse Codului Fiscal de OUG nr.59/2021, incepand cu data de 1 iulie 2021 vanzarile de bunuri catre persoane impozabile sau neimpozabile din state membre UE care nu pot furniza un cod valid de TVA cum sunt: persoane fizice, persoane juridice neinregistrate in scop de TVA, asociatii si fundatii ce nu realizeaza activitati economice, institutii publice sunt definite ca vanzari intracomunitare de bunuri la distanta.

Locul livrarii acestor bunuri este definit la art. 275 alin. (2) din Codul Fiscal ca fiind locul in care se afla bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor.

Prin urmare, ca regula generala aceste livrari intracomunitare de bunuri la distanta sunt impozabile din punct de vedere TVA in statul membru de consum: statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor catre client si nu in Romania.

Mentionam ca in functie de valoarea totala fara TVA a vanzarilor intracomunitare de bunuri la distanta se disting 2 situatii:

 • Valoare vanzari in anul curent sub plafonul de 10 000 euro (echivalent 46.337 lei) si societatea X e stabilita doar in Romania.

In acest caz nu se aplica regula generala de mai sus, astfel vanzarile de bunuri sunt impozabile din punct de vedere TVA in Romania, asa cum este prevazut la art.2781 din Codul Fiscal:

“Art.278 1 – Pragul pentru persoanele impozabile care efectueaza operatiunile prevazute la art. 275 alin. (2) si art. 278 alin. (5) lit. h)

(1) Prevederile art. 275 alin. (2) si art. 278 alin. (5) lit. h) nu se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) furnizorul sau prestatorul este stabilit sau, daca nu este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un singur stat membru;
 2. b) sunt prestate servicii catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in orice stat membru, altul decat statul membru prevazut la lit. a), sau sunt expediate ori transportate bunuri catre un stat membru, altul decat statul membru prevazut la lit. a); si
 3. c) valoarea totala, fara TVA, a operatiunilor prevazute la lit. b) nu depaseste, in anul calendaristic curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala si nici nu a depasit aceasta suma in cursul anului calendaristic precedent.

(2) Atunci cand, in cursul unui an calendaristic, pragul prevazut la alin. (1) lit. c) este depasit, prevederile art. 275 alin. (2) si art. 278 alin. (5) lit. h) se aplica de la momentul depasirii pragului.

(…)

(5) Valoarea echivalenta in moneda nationala a statelor membre a sumei prevazute la alin. (1) lit. c) se calculeaza prin aplicarea cursului de schimb publicat de Banca Centrala Europeana . Pentru Romania, valoarea echivalenta in moneda nationala este de 46.337 lei.

Prin urmare, pana la atingerea plafonului de 10.000 euro, societatea X emite facturi catre persoanele fizice din Austria aplicand cota de TVA din Romania si desigur cu respectarea elementelor obligatorii ale unei facturi mentionate la art. 319 alin.(20) din Codul Fiscal.

Unul din elementele obligatorii este suma TVA colectata exprimata in lei.

De asemeni la art. 319 alin.(23) se prevede ca facturile pot fi emise in orice moneda dar suma TVA colectata trebuie sa fie afisata si in lei.

„(23) Sumele indicate pe factura se pot exprima in orice moneda cu conditia ca valoarea TVA colectata sau de regularizat sa fie exprimata in lei. In situatia in care valoarea taxei colectate este exprimata intr-o alta moneda, aceasta va fi convertita in lei utilizand cursul de schimb prevazut la art. 290. (art. 319 alin. 23 din Codul fiscal)”

Conform pct.35.(1) din Norme, in sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua urmatoare.

Astfel, in conditiile in care societatea emite facturile in euro valoarea TVA trebuie exprimata si in lei.

 • Dupa depasirea plafonului de 10.000 euro, societatea X are doua optiuni :
 • sa se inregistreze in scop de TVA in Austria;

In acest caz intocmiti facturile conform normelor fiscale din Austria, depuneti declaratia de TVA si achitati TVA catre autoritatile din Austria.

 • sa aplice regimul special UE prevazut la art.315 din Codul Fiscal, prin inregistrarea electronica in sistemul OSS (direct de pe pagina www.anaf.ro)

(2) Atunci cand, in cursul unui an calendaristic, pragul prevazut la alin. (1) lit. c) este depasit, prevederile art. 275 alin. (2) si art. 278 alin. (5) lit. h) se aplica de la momentul depasirii pragului. (art. 278 1 alin.2 din Codul Fiscal)

Este important de subliniat faptul ca Ghiseul unic OSS nu este un regim obligatoriu dar este o masura de simplificare prin care declararea si plata TVA datorata in alte state UE se realizeaza in Romania in comparatie cu inregistrare, declarare si plata TVA in fiecare din statele unde realizati livrari de bunuri catre persoane neimpozabile.

Pentru inregistrarea in OSS, societatea X utilizeaza codul de tva atribuit in baza art.316 pentru inregistrare normala in scop de TVA, prin urmare va exista un singur cod de taxa.

Ulterior inregistrarii in sistemul OSS, societatea va factura si declarai de pe acest cod de TVA toate livrarile de bunuri intracomunitare la distanta catre persoane neimpozabile din UE

Facturile se intocmesc aplicand TVA din Austria, cu afisarea pe factura si a valorii TVA in lei si avand elementele obligatorii din Codul Fiscal din Romania, societatea X fiind inregistrata in sistemul OSS in Romania.

Art. 319 Facturarea

(5) Fara sa contravina prevederilor alin. (31) – (35) se aplica urmatoarele reguli de facturare:

 1. a) Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv prestarii nu se considera a fi in Romania, conform prevederilor art. 275 si 278, facturarea face obiectul normelor aplicabile in statele membre in care are loc livrarea de bunuri/prestarea de servicii;
 2. d) prin exceptie de la prevederile lit. a), facturarea face obiectul normelor aplicabile in statul membru in care este inregistrat furnizorul/prestatorul care utilizeaza unul dintre regimurile speciale prevazute la art. 314, 315 si 315 ”

Trimestrial se depune Declaratia speciala de TVA D398, intocmita in euro chiar daca livrarile de bunuri sunt platite in alta moneda. In declaratie se vor detalia baza impozabila si TVA datorate in fiecare stat membru de consum. Declaratia se depune indiferent daca au fost sau nu realizate livrari de bunuri.

Mentionam ca PDF-ul inteligent al D398 a fost publicat pe website-ul ANAF, in data de 28.07.2021.

TVA datorata in alte state membre se achita in Romania, intr-un cont indicat de autoritatea fiscala, ulterior sumele fiind transferate catre statul membru de consum.

Baza legala:

 • anaf.ro
  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016);
 • Ordonanta de urgenta 59/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.