Utilizare mixta in cazul unei microintreprinderi (speta)

Situatie:

Care este tratamentul fiscal al cheltuielilor cu combustibilul (inclusiv documente) in cazul unei societati (ABC SRL), platitoare de TVA si impozit pe venitul microintreprinderilor?

Pana in luna decembrie ABC utiliza un autoturism doar in scopul activitatii economice.Din luna ianuarie 2021 societatea foloseste un autoturism un regim mixt.

Solutie:

In conditiile in care autoturismul este utilizat in regim mixt, societatea nu va mai fi nevoita sa intocmeasca foi de parcurs, insa deductibilitatea TVA este limitata la 50%.

Daca societatea ar fi platitoare de impozit pe profit atunci limitarea de 50% s-ar aplica si in cazul deductibilitatii cheltuielilor.

In cazul unei microintreprinderi, natura cheltuielii este irelevanta.

Astfel, in cazul micro, aceasta deducere limitata se aplica pentru TVA aferenta tuturor cheltuielilor alocate autoturismului respectiv, nu numai pentru cheltuielile cu combustibilul (reparatii, intretinere, combustibil etc.).

In acest sens, la pct.68 alin. (4) din Normele metodologice date in aplicarea art. 298 din Codul fiscal se precizeaza foarte clar ca, daca vehiculul este utilizat atat pentru activitatea economica, cat si pentru uz personal, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului si a taxei aferente cheltuielilor legate de acesta. Persoana impozabila care aplica deducerea limitata de 50% nu trebuie sa faca dovada utilizarii vehiculului in scopul activitatii economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de parcurs. Prin limitarea la 50% a dreptului de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste vehicule, se intelege limitarea deducerii taxei care ar fi deductibila in conditiile prevazute la art. 297 si la art. 299 – 301 din Codul fiscal.

Mai mult decat atat, daca autoturismul a fost considerat bun de capital la momentul achizitiei, iar perioada de ajustare de 5 ani nu s-a incheiat, atunci va fi nevoie si de ajustarea TVA dedusa initial 100% conform art. 305 din Codul fiscal, avand in vedere ca este vorba de o schimbare de destinatie, din utilizare exclusiva in scop economic, in utilizare mixta, atat in scop economic, cat si in scop personal.

In conditiile in care societatea ABC SRL doreste deducerea integrala a TVA, atunci autoturismul trebuie sa fie utilizat exclusiv in scop economic, cu intocmirea obligatorie a foilor de parcurs.

Reamintim faptul ca incepand cu 1 ianuarie 2021, se aplica o modificare a Codului fiscal (prin Legea 296/2020) care vizeaza salariatii microintreprinderilor, in sensul ca sunt considerate venituri neimpozabile si avantajele sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, aflate in proprietatea sau folosinta persoanelor juridice ce aplica regimul de impozitare al microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati (art.76 alin.(4) lit. t 1) din Codul fiscal), spre deosebire de legislatia anterioara datei de 01.01.2021, cand o astfel de prevedere nu exista pentru salariatii microintreprinderilor.

Astfel spus, daca dupa data de 1 ianuarie 2021, microintreprinderea nu mai intocmeste foi de parcurs pentru autoturism si utilizeaza autoturismul in proportie de 50% in scop personal, suma respectiva nu va mai fi tratata ca avantaj salarial impozabil pentru salariatul care exploateaza autoturismul respectiv.

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).