TVA in cazul cupoanelor valorice

Reamintim faptul ca Legea nr.60 a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.296 din data de 17 aprilie 2019, cu intrare in vigoare din 20 aprilie 2019.

Actul normativ mentionat a modificat Codul Fiscal, aducand astfel clarificari cu privire la tratamentul TVA in cazul operatiunilor ce implica utilizarea cupoanelor valorice.

Este important de subliniat faptul ca prevederile nou-introduse in legislatia fiscala sunt aplicabile doar cupoanelor emise dupa intrarea in vigoare a actului normativ, respectiv cele care se elibereaza incepand cu 20 aprilie 2019. 

Legea nr.60/2019 aduce urmatoarea clarificare cu privire la termenul „voucher” folosit in legislatia nationala din domeniul TVA, si anume acesta va fi inlocuit cu „cupon valoric”.

Prin urmare, conform legislatiei actualizate, cupoanele valorice sunt definite ca instrumente care presupun obligatia de a fi acceptate drept pret partial sau pret integral pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii, si care indica fie in continutul acestora, fie in documentatia aferenta, bunurile sau serviciile ce urmeaza a fi livrate/ prestate sau identitatea potentialilor furnizori/prestatori.

Potrivit Legii nr.60, cupoanele valorice sunt de doua tipuri:

 • cupoane cu utilizare unica, si
 • cupoane cu utilizari multiple.

1. Tratament fiscal – cupoane cu utilizare unica:

Cupoanele valorice cu utilizare unica sunt cele in cazul carora se cunosc, la momentul emiterii lor:

 • locul livrarii sau locul prestarii, si
 • TVA datorata pentru bunurile sau serviciile aferente cupoanelor.

Persoana impozabila care vinde cuponul cu utilizare unica in nume propriu:

 • este considerata cumparator-revanzator al bunurilor/serviciilor aferente cuponului, si
 • are obligatia de a colecta TVA aferenta la momentul vanzarii cuponului.

In conditiile in care un intermediar actioneaza in numele si pe seama unei alte persoane impozabile in legatura cu vanzarea unui cupon cu utilizare unica, livrarea de bunuri/prestarea de servicii asociata cuponului va fi efectuata de catre persoana care a emis in nume propriu cuponul, nu de catre intermediar. Prin urmare, obligatia de colectare a TVA revine persoanei emitente a cuponului.

Este important de precizat faptul ca la momentul folosirii cuponului cu utilizare unica pot avea loc doua operatiuni:

 • livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuata de catre furnizorul bunurilor/serviciilor pentru partea acoperita de cupon fara a se colecta TVA, deoarece taxa a fost colectata la momentul vanzarii cuponului;
 • livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuata de furnizorul bunurilor/serviciilor catre posesorul cuponului, pentru partea care nu este acoperita de cupon.

Practic, se colecteaza TVA doar pentru valoarea vanzarii bunurilor/prestarii serviciilor care depaseste valoarea cuponului.

2. Tratament fiscal – cupoane cu utilizare multipla:

Cupoanele valorice cu utilizari multiple sunt cele in cazul carora nu se cunosc, la momentul emiterii lor:

 • locul livrarii sau locul prestarii, si
 • TVA datorata pentru bunurile sau serviciile aferente.

Este important de precizat faptul ca vanzarea cuponului  cu utilizare multipla nu reprezinta o operatiune in sfera de aplicare a TVA, prin urmare, nu intervine obligatia de a colecta TVA.

Daca un intermediar actioneaza in numele si pe seama unei alte persoane impozabile in legatura cu vanzarea unui cupon, efectueaza servicii care intra in sfera de aplicare a TVA si, pe cale de consecinta, se colecteaza TVA (ex: servicii de distributie sau de promovare a cupoanelor etc.).

In momentul folosirii cuponului cu utilizare multipla:

 • are loc o livrare de bunuri/prestare de servicii efectuata de furnizorul bunurilor/serviciilor catre posesorul cuponului, iar
 • baza de impozitare este suma indicata pe cuponul valoric din care se scade TVA sau, in lipsa acestei informatii, suma achitata pentru cupon.