Tratamentul fiscal al prestațiilor pentru tratament si odihnă

                     1. Din punct de vedere al impozitului pe venit:

Conform art.55 (4) din Codul fiscal, sumele care reprezinta contravaloarea prestatiilor pentru tratament si odihna nu sunt incluse in veniturile salariale si sunt scutite de la plata impozitulul pe venit la salariat. Acestea nu se inscriu in statul de plata.

Daca se doreste acordarea acestor facilitati, trebuiesc intocmite acte aditionale in acest sens, la contractele individuale de munca ale salariatilor respectivi.

2. Din punct de vedere al impozitului pe profit si al TVA:

Potrivit art.21(3) litera c, contravaloarea prestatiilor pentru tratament si odihna pot fi incadrate in categoria cheltuielilor sociale avand deductibilitate limitata de pana la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Ca si documente justificative trebuie sa existe factura de la agentia de turism sau de la baza de tratament, biletele de avion, factura pentru contravaloarea hotelului sau orice alte documente doveditoare pentru sejurul achizitionat. Numele salariatului si ai membrilor de familie trebuie sa fie mentionate explicit pe documentele sus amintite.

In cazul in care facturile primite pentru justificarea biletelor de tratament si odihna sunt purtatoare de TVA (exclusiv in cazul metodei marjei nete folosita de agentiile de turism potrivit careia TVA-ul este inclus in contravaloarea serviciului ea neputand fi dedusa), aceasta taxa nu va putea fi dedusa, achizitiile nefiind destinate unor operaţiuni taxabile.

In ceea ce priveste TVA, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:

  • Daca biletul de tratament are si o componenta medicala inclusa (tratament), beneficiaza de scutirea de TVA potrivit art.141 din Codul fiscal si al pct.24 (3) din Normele de aplicare ale Codului fiscal, atat agentia de turism cat si societatea care il achizitioneaza. In aceasta situatie, societatea nu va considera punerea la dispozitia salariatului a biletului de tratament ca fiind o livrare de servicii cu plata si nu va colecta tva.
  • Daca biletul de tratament nu are inclusa o componenta medicala, nu se poate aplica scutirea sus mentionata. In acest caz, trebuie aplicat tratamentul fiscal prevazut la art.129(4) lit.b din Codul Fiscal, potrivit careia serviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul propriu ori al personalului acesteia sunt considerate servicii cu plata si trebuie colectat tva pentru ele.

 

Autor: Raluca Tudor

Lasă un răspuns