Tichete de masă pe suport electronic

În data de 22.01.2015 a fost publicata în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, odată cu introducerea tichetelor de masa pe suport electronic.

În continuare vă reamintim aspecte importante legate de procedura de distribuire a tichetelor de masă:

–   Angajatorii distribuie salariaților tichetele de masa pe suport hârtie lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare.

–  Angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masăcorespunzătornumărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.

–     Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masa, după caz.

Nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariații:

  1. a) îșiefectuează concediul de odihna;
  2. b) beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, precum și de zile festive și de sărbătoare legale sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de muncă /regulamentelor interne;
  3. c) potrivit dispozițiilor legale, sunt delegați sau detașațiîn afara localitățiiîn care își au locul permanent de munca și primesc indemnizație zilnică sau lunară de delegare ori de detașare;
  4. d) se aflăîn concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenți de la locul de muncă ori se aflăîn alte situații stabilite de angajator împreună cu organizațiile sindicale ori, după caz, cu reprezentanțiisalariaților.

–     Angajatorii sunt obligați să organizeze o evidență proprie, pentru tichetele de masa pe suport hârtie, respectiv pentru tichetele de masa pe suport electronic.

–     La sfârșitulfiecărei luni, la data stabilită de angajator sau la data încetării contractului individual de munca, salariatul are obligația să restituie angajatorului tichetele de masă pe suport hârtie acordate pentru luna in curs, dar necuvenite și neutilizate potrivit prevederilor legale, sau, după caz, contravaloarea acestora, respectiv valoarea corespunzătoare tichetelor de masa alimentate si necuvenite, în cazul tichetelor de masa pe suport electronic.

–     În cazul în care salariatul utilizeazăîntr-o lună un număr de tichete de masă mai mare decâtnumărul de zile lucrate, iar angajatorul nu a încasat de la salariat contravaloarea tichetelor utilizate și necuvenite, angajatorul acordă acestuia pentru luna următoare un număr de tichete de masă egal cu numărul de zile lucrătoare, diminuat cu numărul de tichete acordate pentru luna anterioara si necuvenite.

–   Gestionarea tichetelor de masa pe suport hârtie se efectuează, potrivit legii, de persoane împuterniciteîn scris de către conducerea unităților angajatoare, respectiv a unităților emitente și a unităților de alimentație publică utilizate de unitățile emitente.

–     În cazul cumulului de funcții, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariațiiîn cauzăîși au funcția de bază potrivit legii

Lasă un răspuns