Sponsorizari efectuate de microintreprinderi

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat o informare privind efectuarea de sponsorizari de catre microintreprinderi pentru sustinerea entitatilor nonprofit, precizand limita valorii pana la care aceste sume se pot scadea din impozitul pe venitul microintreprinderilor.

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit Legii nr.32/1994, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

Lista furnizorilor de servicii sociale acreditati si a serviciilor sociale licentiate in baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare, se regasesc in Registrul electronic unic al serviciilor sociale:

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848

Acestea se refera la servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati, la servicii de adapost de noapte, de acordare a hranei, servicii de recuperare in regim de zi pentru copii fara parinti si/sau cu dizabilitati, cantine municipale etc.

In aceste conditii, microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr.32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea activitatilor anterior mentionate, pot diminua impozitul datorat pentru trimestrul respectiv.

Sumele care depasesc aceasta limita se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive (7 ani).

Scaderea se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

De retinut este faptul ca microintreprinderile care efectueaza sponsorizari trebuie sa depuna formularul 107 „Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/ mecenatului/ burselor private”.

Persoane juridice, care efectueaza sponsorizari/mecenat sau acorda burse private si scad aceste sume din impozitul pe venit, vor completa declaratia informativa cu beneficiarii acestor sume pentru monitorizarea si controlul cheltuirii fondurilor primite in scopul pentru care acestia s-au infiintat sau in scopul pentru care au fost alocate, dupa caz.

Termene de depunere a Declaratiei informative – formular 107:

  1. pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator;
  2. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare ultimului trimestru pentru care se datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor, in situatiile in care:
  • s-a optat pentru trecerea ca platitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel putin 45.000 lei,
  • s-a iesit din sistem in cursul anului ca urmare a realizarii de venituri mai mari de 1.000.000 euro;
  1. pana la data depunerii situatiilor financiare in cazul persoanelor juridice care se dizolva cu lichidare, potrivit legii, in cursul aceluiasi an in care a inceput lichidarea;
  2. pana la inchiderea perioadei impozabile, in cazul persoanelor juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare.

In formularul 100 microintreprinderile care efectueaza sponsorizari completeaza datele astfel:

  • la rd.1 “Suma datorata” inscriu impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat inainte de scaderea sumelor reprezentand sponsorizari;
  • la rd. 2 “Suma deductibila” inscriu suma reprezentand sponsorizari pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat.

Sponsorizari efectuate de PJ platitoare de impozit pe profit:

Referitor la persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care efectueaza cheltuieli cu sponsorizarea in baza prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile ulterioare, mentionam ca sumele inregistrate in evidenta contabila proprie sunt nedeductibile cand se determina impozitul pe profit, conform prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile ulterioare.

Sumele privind sponsorizarea se scad din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul/anul  pentru care acesta se declara, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • sunt in limita a 0,5% din cifra de afaceri;
  • nu reprezinta mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

In formularul 101 privind impozitul pe profit anual, intocmit pentru exercitiul fiscal 2018, suma privind sponsorizarea inregistrata in contul de cheltuieli se trece la rd. 2 si rd. 27, iar la rd. 44 se inscrie valoarea care se incadreaza in limitele de mai sus.

La rd. 44.1 din declaratia 101 (aprobata cu modificari prin OpANAF nr.4160/2017) se inscrie suma cu sponsorizarea efectuata in perioada pentru care se calculeaza impozitul pe profit, in limita prevazuta de Codul fiscal.

Daca in anul 2018 se inregistreaza profit fiscal se deduc mai intai sumele din anul 2017 (poz. 44.2) si apoi pe cele din an, daca este cazul.

Recuperarea sumelor se efectueaza in ordinea inregistrarii lor, la fiecare termen de plata  a impozitului pe profit, daca sunt indeplinite conditiile de la art. 25, alin. (4), lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.

Este important de mentionat faptul ca si societatile care au statut fiscal de platitoare de impozit pe profit trebuie sa depuna formularul 107, in aceleasi conditii.

Operatiunea de sponsorizare trebuie sa aiba la baza un contract incheiat in forma scrisa in care sa fie specificat obiectul, valoarea si durata sponsorizarii, precum si drepturile si obligatiile partilor.

Din anul 2018 simbolul contului privind sponsorizarea este 6584 “Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizare”.