Situatii financiare 2018

In Monitorul Oficial (Partea I) nr. 35 din data de 14 ianuarie 2019 s-a publicat OMFP nr.10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Este util de mentionat faptul ca nu sunt elemente deosebite ca structura de fond.

Situatiile financiare sunt structurate in functie de ”marimea” entitatii raportoare, de modul de organizare a contabilitatii, si de sistemul de raportare: sistemul conform cu directiva europeana adoptat prin Ordinul MFP nr.1802/2014 (cu modificari ulterioare), sistemul de raportare financiara IFRS adoptat prin Ordinul MFP nr. 2844/2016 (cu modificari ulterioare).

Actul normativ adopta si criteriile prin care se stabileste ce entitati raportoare au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale.

Se pastreaza situatia deja reglementata, cand se iau in calcul criteriile de marime existente la data de 31 decembrie 2018 si la 31 decembrie 2017, respectiv:

 • Total active = 16.000.000 lei;
 • Cifra de afaceri neta = 32.000.000 lei;
 • Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului = 50.

Important! Auditul statutar este obligatoriu, cand aceste criterii se depasesc pe parcursul a doua exercitii consecutive.

Formatul situatiilor financiare anuale in functie de criteriile de marime a entitatii – microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si entitati mari:

 1. Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime si anume:
 • totalul activelor: 1.500.000 lei;
 • cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
 • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: bilant prescurtat (cod 10); cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20).

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

 1. Entitatile care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime si anume:
 •  totalul activelor: 17.500.000 lei;
 •  cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
 • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: bilant prescurtat (cod 10); cont de profit si pierdere (cod 20); note explicative la situatiile financiare anuale.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

 1. Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime si anume:
 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 •  cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
 • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50, precum si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: bilant (cod 10);

– cont de profit si pierdere (cod 20);

– situatia modificarilor capitalului propriu;

– situatia fluxurilor de trezorerie;

– notele explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), respectiv o declaratie privind politicile contabile semnificative.

Termenele de depunere:

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:

 • pentru societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (31 mai 2019);
 • pentru societatile fara scop patrimonial sau pentru cele aflate in lichidare inregistrata la Registrul Comertului, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar (2 mai 2019);
 • entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar (4 martie 2019).

Mentionam ca pe website-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a aparut formatul electronic al situatiilor financiare, in conformitate cu OMFP nr.10/2019 – versiunea 1.0.0. din 30 ianuarie 2019:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1014_15_2018.html