Servicii de instalare-montaj executate de o PJ din de o firma din Turcia (speta)

Situatie: O societate ABC SRL din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, achizitioneaza de la o firma din Turcia, neinregistrata in scopuri de TVA, servicii de instalare-montaj, legate de un bun imobil. Serviciile sunt prestate in Romania.

Care este tratamentul fiscal al operatiunii (TVA, impozit pe nerezidenti)?

Solutie: Referitor la tratamentul TVA, daca este vorba de servicii de instalare-montaj legate de bunuri imobile, locul prestarii serviciilor este considerat locul unde este situat bunul imobil (in Romania), potrivit art.278 alin.(4) lit.a) din Codul fiscal.

Mentionam ca si in situatia in care serviciile de montaj n-ar fi fost legate de bunuri imobile, ci de servicii cu caracter general, locul prestarii serviciilor ar fi fost considerat tot in Romania, unde se afla sediul beneficiarului, in baza regulii generale B2B de la art. 278 alin.(2) din Codul fiscal.

Astfel, firma din Romania este persoana obligata la plata TVA potrivit art.307 alin.(6) sau art.307 alin.(2) din Codul fiscal, dupa caz. Taxa aferenta va fi achitata prin taxare inversa potrivit art. 326 alin.(2) din Codul fiscal.

In D300 achizitia serviciilor de instalare-montaj se declara la rd.7 si rd.22. Achizitia serviciului se declara de catre firma beneficiara si in declaratia informativa D394 cartusul F (nu este serviciu intracomunitar, pentru a fi declarat in D390 VIES).

In ceea ce priveste facturarea serviciilor de instalare-montaj, factura va fi emisa de prestatorul turc fara TVA, avand in vedere ca, in lipsa stabilirii unui sediu fix si a inregistrarii in scopuri de TVA in Romania a firmei turcesti, persoana obligata la plata TVA este firma beneficiara din Romania, in conformitate cu prevederile art.307 alin.(6) din Codul fiscal (daca serviciile sunt legate de bunuri imobile) sau cu cele ale art.307 alin.(2) din Codul fiscal (daca serviciile au caracter general pe regula B2B).

In ceea ce priveste impozitul pe veniturile nerezidentilor, veniturile obtinute de firma nerezidenta din Turcia din servicii de instalare-montaj sunt impozabile in Romania prin retinere la sursa, dupa cum reiese din prevederile art.223 alin.(1) lit.k) din Codul fiscal.

Astfel, societatea platitoare de venit din Romania este cea care trebuie sa retina la sursa impozitul pe veniturile nerezidentilor, sa-l declare si sa-l achite la bugetul de stat.

Mentionam ca impozitul este de 16% din valoarea bruta a serviciilor prestate se retine la sursa la momentul platii venitului catre firma nerezidenta, se determina pe baza cursului de schimb comunicat de BNR pentru ziua in care se efectueaza plata venitului catre nerezident si se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul, potrivit art.224 alin.(1), alin.(4) lit.d) si alin.(5) din Codul fiscal (se declara pe baza declaratiei D100).

O alta obligatie a societatii ABC SRl este sa depuna, anual, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, conform art.231 alin.(1) din Codul fiscal, formularul D207 Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti aprobat prin OPANAF 48/2019.

Este important de mentionat faptul ca firma nerezidenta, deoarece realizeaza astfel de venituri supuse impozitului pe veniturile nerezidentilor cu regim de retinere la sursa, impozitul fiind final, este obligata sa se inregistreze fiscal in Romania, pentru a primi un cod de identificare fiscala fie direct, fie la solicitarea societatii romanesti platitoare de venit, in conformitate cu prevederile art.82 alin.(1) lit.a) si alin.(3) din Codul de procedura fiscala, prin depunerea formularului 015 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania prevazut de OPANAF 3725/2017.

In situatia in care firma nerezidenta turca va pune la dispozitia societatii din Romania certificatul de rezidenta fiscala eliberate de autoritatile fiscale din Turcia, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 si art. 230 alin. 1 si 2 din Codul fiscal se vor aplica cu prioritate prevederile art. 22 Alte venituri din Conventia de evitare a dublei impuneri dintre Romania si Turcia conform carora astfel de venituri pot fi impozitate in statul contractant din care provin (adica in Romania, conform propriei legislatii fiscale interne, asa cum s-a precizat anterior).

De asemenea, avand in vedere ca prestarea serviciului are loc pe teritoriul Romaniei, ceea ce ar putea eventual implica si existenta in Romania a unui sediu permanent/baze fixe pentru nerezident, platitorul de venit va trebuie sa inregistreze contractul incheiat cu firma nerezidenta prestatoare la autoritatile fiscale in Romania in conformitate cu prevederile art. 8 alin. 8 din Codul fiscal. Inregistrarea se va face prin internediul formularului 017 “Declaratie de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente” prevazut de OPANAF 2994/2016.

Baza legala:

  • Conventie intre Romania si Turcia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere;
  • Ordinul ANAF 2994/2016 privind procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si persoane juridice straine care desfasoara activitate in Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente;
    • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
    • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
    • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).