Scutirea de impozit pe profit pentru invatamantul dual

Impozit pe profit in 2017 – deducerea cheltuielilor pentru invatamantul profesional si tehnic

În aprilie 2017, printr-un  act legislativ care adoptă Ordonanța de urgență 84/2016 de modificare a Codului Fiscal, a devenit posibil ca angajatorii care sprijină învățământul profesional și tehnic să poată beneficia de mai multe tipuri de stimulente fiscale, atât în domeniul impozitului pe profit, cât și al impozitului pe venit.

Mai exact, firmele care susțin învățământul profesional (inclusiv în cel dual) își pot deduce cheltuielile aferente (burse și materiale educaționale pentru elevi, formări și salarii pentru profesori) și își pot amortiza și recupera investițiile în echipamente și amenajări de spații pentru cursuri.

Invatamantul dual, ca parte a invatamantului profesional si tehnic, se organizeaza in unitati de invatamant de stat, particulare sau confesionale in baza unui contract de parteneriat care se incheie intre unul sau mai multi operatori economici sau asociatie/consortiu de operatori economici, unitatea de invatamantul si unitatea administrativ- teritoriala pe raza careia se afla unitatea scolara.

In cazul invatamantului profesional si tehnic finantarea din partea operatorilor economici se realizeaza in baza unui contract de parteneriat incheiat intre unitatea de invatamant, unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea scolara si operatorul sau operatorii economici. Categoriile de cheltuieli pentru operatorii economici, pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic, sunt:

-cheltuieli cu organizarea procesului de invatamant, si anume: cheltuieli efectuate pentru elevi, precum: burse si premii oferite elevilor, echipamente de lucru/protectie, transport, masa, cazare pe parcursul pregatirii practice la operatorul economic, alte facilitati oferite acestora, respectiv cheltuieli cu securitatea si sanatatea in munca si analize medicale obligatorii

-cheltuieli pentru asigurari de raspundere civila in cazul unor eventuale accidente, daune sau vatamari corporale generate in timpul pregatirii practice la operatorul economic etc.,

-cheltuieli materiale pentru sustinerea activitatilor desfasurate pe parcursul pregatirii practice la operatorul economic, reprezentand rechizite, carti de specialitate, auxiliare didactice, softuri educationale, costuri legate de evaluarea si certificarea elevilor, materii prime si materiale consumabile si alte cheltuieli de acest tip,

-cheltuieli aferente achizitiei, punerii in functiune si exploatarii mijloacelor fixe utilizate la operatorul economic pe parcursul pregatirii practice a elevilor,

-cheltuieli aferente salarizarii si pregatirii personalului propriu al operatorilor economici (tutori, formatori) pentru pregatirea practica a elevilor,

-cheltuieli aferente pregatirii si sprijinirii cadrelor didactice din unitatea de invatamant partenera, precum si sumele platite direct cadrelor didactice in baza unor contracte incheiate in conditiile legii cu operatorul sau operatorii economici pentru alte activitati decat cele prevazute in norma didactica;

Citeste si servicii de salarizare
Citeste si  DeBeizz Magazin Unica revista de business romano-germana din Romania

Teaha Management Consulting – audit financiar, contabilitate, consultanta fiscala, evaluari , preturi de transfer, nerezidenti UE, Audit, Payroll &HR,  Servicii de salarizare Administrare personal Finanțare Relația cu autoritățile

Lasă un răspuns