Plafoane fiscale actualizate 2019

Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in EUR este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile –  la 31.12.2018 a fost de 4.6639 lei/eur prin urmare plafonul este de 4.663.900 lei).

Declaratie: D700 (010);

Termen: 31 martie a anului urmator celui de incadrare in plafon (pentru 2018, termenul e 31.03.2019).

Trecerea la impozit pe profit: Depasirea plafonului de 1.000.000 euro genereaza obligatia societatilor de a trece la impozit pe profit. Plafonul se calculeaza utilizand cursul de inchidere, respectiv cel din data de 31.12.2018 – 4.663.900 lei.

Societatile au posibilitatea sa treaca la impozit pe profit prin optiune, daca au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei si au cel putin 2 salariati.

Declaratie: D700 (010);

Termen: in termen de 15 zile de la data modificarii ulterioare a datelor declarate initial.

Trecerea la platitor de TVA: Plafonul pentru care o societate are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA este reprezentat de o cifra de afaceri de peste 88.500 eur.

Concret, persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 88.500 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire).

Declaratie: D700 (010, 020, 070);

Termen: in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon.