PERIOADA DE COTITURĂ A PREȚURILOR DE TRANSFER

Indubitabil, globalizarea a condus la o creștere semnificativă a tranzacțiilor intragrup și în consecință la oportunităţi, în special pentru companiile multinaționale de a minimiza cheltuielile cu impozitele prin intermediul transferurilor de profituri din juridicții cu niveluri înalte de impozite și taxe către jurisdicții prietenoase. Ca urmare, guvernele puterilor centrale, au semnalat în repetate rânduri impactul practicilor abuzive ale multinaționalelor asupra veniturilor la bugetul de stat. În 2013 Organizația pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (”OECD”) a emis două rapoarte care vizează combaterea evaziunii fiscale internaționale plasând în centrul atenției o serie de modificări care vizează domeniul prețurilor de transfer. Cele doua rapoarte sunt:

 
 • Abordare despre erodarea bazei impozabile si transferarea profiturilor (Addressing Base Erosion and Profit Shifting) – 12/02/2013,
 • Planul de acțiuni pentru prevenirea erodării bazei impozabile si transferării profiturilor (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting ”BEPS”) – 19/072013.
 Primul raport prezintă situația actuală a fiscalității globale punțnd accent pe impactul asupra impozitului pe profit precum și pe ipoteza că legislația actuală nu mai corespunde realităților de zi cu zi, posibilitățile legale ale persoanelor afiliate de a transfera riscurile intra-grup au devenit nelimitate.
O serie de studii au arătat că dispersia devine tot mai mare între locul unde se dezvoltă afacerea și se investiște capitalul și locul unde profiturile sunt declarate pentru impozitare. Raportul subliniază necesitatea unui plan concret de măsuri cu participarea a cât mai multor țări.
 

Al doilea raport, planul de acţiuni (numit în continuare ”BEPS”) vizează în mod clar modificările fundamentale ale sistemelor fiscale actuale ce urmează a fi dezvbătute în perioada 2014-2015 stabilind termene de implementare urgente.

 Planul cuprinde cincisprezece măsuri sau acțiuni. Acestea sunt:
 
 • Actiunea 1: Abordarea provocărilor fiscale ale economiei digitale
 • Acținuea 2: Neutralizarea efectelor convenţiilor hibride
 • Acțiunea 3: Înăsprirea regulilor pentru societățile străine controlate (”CFC”)
 • Acțiunea 4: Limitarea erodării bazei impozabile prin limitarea deductibilității cheltuielilor cu dobânzile și ale plăți financiare
 • Acțiunea 5: Contracararea practicilor fiscale dăunătoare, luând în considerare transparenţa  informațiilor şi substanţa tranzacțiilor
 • Acțiunea 6: Prevenirea utilizării abuzive a tratatelor de evitarea a dublei impuneri
 • Acțiunea 7: Prevenirea utilizării abuzive a statutului de Sediu Permanent (”PE”)
 • Acțiunea 8:  Asigurarea că rezultatele preţurilor de transfer sunt conforme cu generarea de  valoare: imobilizări necorporale.
 • Acțiunea 9:  Modul de alocare al riscurilor și capitalurilor între persoanele afiliate
 • Acțiunea 10: Tranzacțiile purtătoare de risc ridicat privind prețurile de transfer
 • Acțiunea 11: Stabilirea de metodologii pentru colectarea și analizarea datelor privind BEPS
 • Acțiunea 12: Stabilirea unor norme de raportare a schemelor agresive de planificare fiscală a contribuabililor
 • Acțiunea 13: Re-examinarea documentației prețurilor de transfer
 • Acțiunea 14: Eficientizarea mecanismelor de rezolvare a disputelor
 • Acțiunea 15: Dezvoltarea unui instrument juridic multilateral

În continuare redăm doar măsurile ce urmează a fi implementate în anul 2014

Lasă un răspuns