OUG 37/2020, publicată în Monitorul Oficial referitoare la amanarea la plata a ratelor pentru debitori

OUG 37/2020 prevede posibilitatea amânării de către instituțiile de credit bancare și nebancare a ratelor și dobânzilor la credite. Principalii beneficiari ai măsurii publicate în Monitorul Oficial sunt: persoane fizice, PFA, întreprinderi individuale și familiale, profesii liberale și persoane juridice din contractele de credit, respectiv leasing. Suspendarea se poate produce pentru o durată de până 9 luni (durată minimă de suspendare 1 lună) pentru rate de capital, dobânzi și comisioane.

Conditiile pentru a beneficia de măsură sunt urmatoarele: creditele trebuie să fi fost contractate anterior intrării în vigoare a OUG, să nu fi fost declarate scadent anticipat anterior intrării în vigoare a ordonanței, să nu existe restanțe la data instituirii stării de urgență (16.03.2020) sau să fi efectuat plata restanțelor până la data solicitării suspendării.

Debitorii persoane fizice trebuie să fi fost afectați direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia criza COVID-19. Celelalte entități pot beneficia de prevederi numai dacă își întrerup total sau parțial activitatea ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice, pe perioada stării de urgență și dețin certificat de urgență emis de MEEMA sau dețin certificatul de urgență emis de MEEMA prin care se constată pe baza declarațiilor pe propria răspundere o diminuare a veniturilor sau încasărilor cu minim 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ian.-febr. 2020 si nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului.

Beneficiile în cazul aprobării suspendării cu 9 luni a ratelor aferente facilităților de creditare:

-În timpul perioadei de suspendare (maxim 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020) debitorul nu va achita către instituția de credit nici un fel de plată legată de facilitățile de creditare în discuție (principal, dobânzi, comisioane);

-Termenele de rambursare ale facilităților de creditare vor fi prelungite automat cu perioada suspendării ratelor;

-Dobânzile pe perioada suspendării vor fi capitalizate la principalul creditelor și eșalonate până la noua maturitate a creditelor (cu excepția creditelor ipotecare ale debitorilor persoane fizice);

-Valoarea principalului creditelor va crește cu dobânda calculată pe durata suspendării aferentă creditelor în sold;

-Debitorul va achita, ulterior expirării perioadei de suspendare, dobânzi aplicate la noua valoare a principalului, pentru toate facilitățile de credit care beneficiază de suspendare, mai puțin creditele ipotecare ale persoanelor fizice. Pentru acestea, dobânda aferentă perioadei de suspendare se va eșalona într-o facilitate distinctă cu o maturitate de maxim 5 ani, cu dobândă 0.

-Comisioanele bancare aferente creditelor nu vor fi capitalizate pe perioada celor 9 luni, acestea fiind exceptate total de la plată pentru această perioadă;

Procedura de urmat pentru a beneficia de măsură:

-Depunerea la creditor a unei cereri în format letric, prin poșta electronică sau pe cale orală, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat pe website-ul creditorului;

-Depunerea cererii în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a OUG37/2020;

-Analizarea și aprobarea cererii de către creditor se face conform normelor de aplicare a OUG 37/2020;

-În cazul aprobării are loc prelungirea duratei contractuale de la data comunicării solicitării de suspendare adresată creditorului.

Modificarea contractelor se va produce prin efectul legii fără încheierea de acte adiționale. În 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate potrivit prezentei OUG.