Ordonanta 90

Ordonanta de urgenta (OUG) nr.90 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.459 din 29 mai 2020.

Modificari facute la OG nr.6/2019:

  • Conform modificarilor facute la OG nr.6/2019, OUG nr.90 extinde la 31 martie 2020 termenul de scadenta a obligatiilor fiscale care pot fi restructurate.

Astfel, debitorii isi pot restructura obligatiile fiscale restante la data de 31 martie 2020 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii. In reglementarea veche se puteau restructura obligatiile fiscale restante la 31 decembrie 2018.

  • Este important de mentionat faptul ca sunt incluse in categoria obligatiilor fiscale restante la 31 martie 2020 si cele stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 aprilie 2020 aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare (21 martie 2020) si data de 31 martie 2020, inclusiv.
  • Restructurarea obligatiilor bugetare se aplica si pentru obligatiile bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 1 aprilie 2020 (vechea reglementare mentiona data de 1 ianuarie 2019) pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.
  • Tot prin intermediul acestui act normativ se prelungeste, pana la 30 septembrie 2020, termenul de depunere a notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, vechiul termen fiind 31 iulie 2020.

Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa in perioada 8 august-31 octombrie 2019, precum si in perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent.

  • In ceea ce priveste masura inlesnirii la plata a obligatiilor bugetare, debitorul trebuie sa achite, pana la data depunerii solicitarii de restructurare, obligatiile bugetare scadente in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 (in loc de 1 ianuarie 2019) si data depunerii solicitarii de restructurare.
  • Se stabilesc masuri de relaxare la plata pentru debitorii care doresc anularea partiala a obligatiilor fiscale principale, astfel:

 

a) In cazul debitorilor care au inclus in planul de restructurare masura de anulare a unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, debitorul trebuie sa achite si 5% din cuantumul obligatiilor bugetare principale care fac obiectul inlesnirii la plata.

Vechea reglementare prevedea obligatia de a achita 5% din cuantumul obligatiilor bugetare (principale si accesorii).

b) In cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare si masura de anulare a unui cuantum cuprins intre 40% si 50%, inclusiv, din totalul obligatiilor bugetare principale, debitorul trebuie sa achite si 15% din cuantumul obligatiilor bugetare principale care fac obiectul inlesnirii la plata.

Vechea reglementare prevedea obligatia de a achita 15% din cuantumul obligatiilor bugetare (principale si accesorii).

  • Prorogarea termenului de depunere a solicitarii de restructurare:

Solicitarea de restructurare se poate depune pana la data de 15 decembrie 2020, sub sanctiunea decaderii (vechiul termen era de 30 octombrie 2020).

De retinut!

Debitorii care au depus notificari privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (29 mai 2020) pot depune cererea de restructurare pana la data de 15 decembrie 2020. In acest caz, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscala in termen de cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe care il comunica debitorului.

Pentru debitorii care au depus solicitari privind restructurarea obligatiilor bugetare aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, acestea se solutioneaza potrivit legislatiei in vigoare la data depunerii solicitarii sau debitorii pot opta prin cerere adresata organului fiscal competent, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru refacerea planului de restructurare cu obligatiile bugetare restante la 31 martie 2020 si depunerea unei noi cereri pana la 15.12.2020.

Modificari ale Ordonantei de urgenta nr.29/2020:

Prin OUG nr.90 se modifica Ordonanta de urgenta nr.29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial nr.230/21.03.2020, in sensul ca prelungeste la 25 iunie 2020, inclusiv, termenul de la care organul fiscal calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere si poate incepe executarea silita pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu 21 martie 2020 (data intrarii in vigoare a OUG nr. 29/2020).

Reamintim faptul ca vechiul termen prevazut de OUG nr.29/2020 era 15 iunie 2020 (30 de zile de la incetarea starii de urgenta).

Modificari ale OUG nr.48/2020:

Prin OUG nr.90,  s-au adus modificari ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.319/16.04.2020, in sensul ca prelungeste la data de 25 iunie 2020, inclusiv, termenul pana la care se aplica masurile derogatorii privind solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA (control ulterior cu cateva exceptii) si se suspenda calculul de accesorii si mentinerea valabilitatii esalonarilor la plata, in cazul platilor cu intarziere a ratelor din graficele de esalonare.

Va reamintim ca vechiul termen era 15 iunie 2020 (30 de zile de la incetarea starii de urgenta).