Ordonanta 92

Ordonanta de urgenta (OUG) nr.92 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.459 din data de 29 mai 2020.

Acordarea indemnizatiilor de somaj tehnic:

Potrivit OUG 92, din 29 mai 2020, acordarea indemnizatiilor de somaj tehnic, pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii in conditiile Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se prelungeste si dupa data de 31 mai 2020, pana la ridicarea acestor restrictii.

In cuprinsul aceluiasi act normativ se arata ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2020, inclusiv ale actelor normative care o modifica si/sau o completeaza ori care cuprind dispozitii ce privesc aplicarea prevederilor sale, se aplica in continuare, fara intrerupere, de la data incetarii starii de urgenta instituite prin decret, potrivit art.93 alin.(1) din Constitutia Romaniei, republicata, pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii, pana la ridicarea acestora, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020.

Asadar, termenul maxim pana la care s-ar putea acorda somaj tehnic in unele domenii in care se mentin restrictii este data de 31 decembrie 2020.

Potrivit dispozitiilor Legii nr.55/2020 mai sus mentionate, restrictiile se pastreaza deocamdata in urmatoarele domenii :

 • HORECA: consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, in interior. In ce priveste tersele au aparut masuri de relaxare incepand cu 1 iunie 2020, cu respectarea unor conditii de distantare.
 • MALL-uri: activitatile de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici, cu acordul CNSSU. Masura nu se aplica in cazul centrelor comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incinta de sub 500 mp fiecare.

Masuri de sprijin financiar pentru salariati, dupa data de 1 iunie 2020

Conform OUG nr.92/2020, incepand cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai caror angajati au beneficiat de prevederile art. XI alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 (indemnizatia de somaj tehnic) sau au avut contractele individuale de munca suspendate in conformitate cu prevederile art.52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii si nu au beneficiat de indemnizatia de somaj tehnic in perioada starii de urgenta sau alerta beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, de decontarea unei parti din salariu, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut.

Avand in vedere aspectele mentionate, angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pana la data de 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri.

Aceasta obligatie nu se aplica in cazul in care incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului.

Este important de mentionat faptul ca masurile de sprijin financiar se aplica doar persoanelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • au avut o durata a suspendarii contractului individual de munca de minimum 15 zile in perioada starii de urgenta sau de alerta;
 • au beneficiat fie de indemnizatiile prevazute de  art. XI si XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2020 (indemnizatia de somaj tehnic sau indemnizatia specifica altor profesionisti, sportivi, avocati, persoane care obtin venituri din drepturi de autor), fie de prevederile art.53 din Codul Muncii (indemnizatie de minimum 75% cu conditia sa se afle la dispozitia angajatorului).

 

Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate, dintre care cel putin unul se afla sub incidenta restrictiilor stabilite prin acte ale autoritatilor competente, opteaza fie pentru aplicarea prevederilor de mai sus (decontarea a 41.5% din salariul de baza brut), fie pentru aplicarea prevederilor referitoare la continuarea acordarii indemnizatiilor de somaj tehnic si dupa data de 31 mai 2020, pana la ridicarea restrictiilor.

Va reamintim ca, pentru anul 2020, conform Legii 6/2020 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, publicata in MOf nr 3 din 6 ianuarie 2020, castigul salarial mediu brut este de 5.429 lei.

Prin urmare, suma maxima decontata de stat = 41,5% x 5.429 lei = 2.253 lei

De prevederile anterioare beneficiaza si persoanele care au conventii individuale de munca incheiate in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

In vederea decontarii sumelor reprezentand 41,5% din salariul de baza, entitatile suporta integral contravaloarea salariilor pentru acesti angajati si ulterior, incepand cu data de intai pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare careia ii sunt aferente veniturile, depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in raza carora isi au sediul social urmatoarele documente care vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM):

– o cerere;

– o declaratie pe propria raspundere; si

– lista persoanelor care beneficiaza de aceasta suma.

Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor prevazute mai sus se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data indeplinirii de catre angajatori, potrivit legii, a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Nu pot beneficia de aceste sume:

 • institutiile si autoritatile publice;
 • angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului.

Este important de precizat faptul ca sumele mentionate anterior nu se cumuleaza cu subventiile care se acorda in cazul angajatilor pentru care angajatorii au incheiat cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca contracte sau conventii in baza Legii nr.76/2002.

Subventii pentru angajarea de noi persoane

Angajatorii care, in perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020, incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • au varsta peste 50 de ani;
 • raporturile de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta;
 • sunt inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca,

– primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii care incadreaza in munca, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • au varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani;
 • sunt inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca,

– primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Acesti angajatori au obligatia mentinerii raporturilor de munca pentru o perioada de minimum 12 luni de la implinirea termenului de 12 luni in care primesc „subventia”.

Sumele se acorda pentru plata salariului proportional cu timpul efectiv lucrat de salariat si nu se cumuleaza, pentru acelasi angajat, cu subventiile care se acorda angajatorilor care au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, contracte sau conventii in temeiul Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Prevederile de mai sus se aplica si in cazul incadrarii in munca a cetatenilor romani carora le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini aflate in derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

Sumele se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, la cererea angajatorilor, depusa, prin mijloace electronice, procedura urmand a fi stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Important!

Angajatorii care inceteaza contractele individuale de munca ale salariatilor anterior termenelor prevazute mai sus sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii contractelor individuale de munca, daca incetarea acestora a avut loc in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si e) si art. 65 din Codul muncii.