Ordinul de plata multiplu pentru plati din Trezorerie

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov, Serviciul Asistenta pentru Contribuabili, a pus la dispozitia contribuabililor un material cu instructiunile de efectuare a platilor prin ordinul de plata multiplu electronic (OPME) de catre operatorii economici si alte entitati decat institutii publice.

Conform Ordinului MFP nr.1819 (MO 279/03.04.2020), ordinul de plata multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de operatorii economici (agentii economici) si alte entitati decat institutii publice pentru efectuarea de plati online din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului.

Este foarte important de precizat faptul ca platile cu ajutorul ordinului de plata multiplu electronic se pot efectua incepand cu data de 21 aprilie 2020.

Pentru utilizarea OPME, reprezentantul agentului economic care semneaza ordinul de plata multiplu electronic (OPME) trebuie sa fie inrolat in Spatiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau imputernicit pentru acesta.

Reprezentantul agentului economic care semneaza ordinul de plata multiplu electronic (OPME) si persoana desemnata in Fisa specimenelor de semnatura depusa la unitatea Trezoreriei Statului la care agentul economic isi are deschise conturile, trebuie sa fie aceeasi.

Reprezentantul agentului economic aplica semnatura electronica in rubrica “Semnatura 1” pe ordinul de plata multiplu electronic (OPME).

Agentii economici care au desemnate in fisa specimenelor de semnaturi persoane distincte care semneaza ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) cu semnatura 1 si semnatura 2 pot utiliza ordinul de plata multiplu electronic (OPME) numai in cazul in care decid ca platile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnaturi si depun la unitatea Trezoreriei Statului o noua fisa a specimenelor de semnaturi in aceste conditii (in conditiile initiale se va putea utiliza doar ordinul de plata pentru Trezoreria Statului pe suport hartie(OPT).

Precizam ca formularul “Ordin de plata multiplu electronic (OPME)”:

  • se descarca de pe website-ul mfinante.gov.ro, Sistemul national de raportare Forexebug – Informatii publice – Formulare sau poate fi pus la dispozitie de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei statului;
  • se depune on-line prin intermediul serviciului “Depunere declaratii”,
  • se valideaza cu respectarea Procedurii de depunere on-line, validare si procesare a “Ordinului de plata multiplu electronic (OPME)”, aprobata prin Ordinul MFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare iar recipisele aferente depunerii si validarii/respingerii ordinului de plata multiplu electronic (OPME) se vizualizeaza prin Spatiul privat virtual (SPV), sectiunea Mesaje.

Mentionam ca raspunderea pentru efectuarea platilor pe baza de ordine de plata multiple electronice (OPME) intocmite de catre operatorii economici si alte entitati revine exclusiv persoanei care a semnat documentele respective.

Raspunderea privind concordanta dintre informatiile afisate in fisierul PDF al ordinului de plata multiplu electronic (OPME) si cele din fisierul XML atasat acestuia revine exclusiv agentilor economici care le-au intocmit si depus on-line prin intermediul serviciului “Depunere declaratii”.

Agentii economici pot utiliza in continuare, pentru efectuarea platilor din conturi deschise la unitatile Trezoreriei Statului, si Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) pe suport hartie depus la ghiseul unitatii Trezoreriei statului.

Agentii economici au obligatia de a verifica zilnic concordanta operatiunilor dispuse prin intermediul formularului “Ordin de plata multiplu electronic (OPME)” cu datele inscrise in extrasul de cont, iar in situatia in care sunt constatate erori materiale titularii conturilor au obligatia de a informa de indata unitatile Trezoreriei Statului in scopul efectuarii corectiilor care se impun.

Ordinele de plata multiple electronice (OPME) depuse de catre platitori pana la ora limita, stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si care se publica pe site-ul directiilor generale regionale ale finantelor publice si se afiseaza la sediile unitatilor Trezoreriei Statului, se proceseaza si se inregistreaza in contabilitate de catre unitatile trezoreriei statului in aceeasi zi lucratoare, in masura in care in procesul de validare nu sunt identificate erori.

Ordinele de plata multiple electronice (OPME) depuse de catre platitori dupa ora limita stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si care se publica pe site-ul directiilor generale regionale ale finantelor publice si se afiseaza la sediile unitatilor Trezoreriei Statului, se proceseaza si se inregistreaza in contabilitate de catre unitatile trezoreriei statului cu data urmatoarei zile lucratoare, in masura in care in procesul de validare nu sunt identificate erori.