Ordine de plata electronice pentru Trezorerie

Ordinul MFP nr.1819 din 31 martie 2020 (pentru modificarea si completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.246/2005, precum si pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.660/2017) a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.279 din data de 3 aprilie 2020.

Conform documentului, ordinul de plata multiplu electronic (OPME) va putea fi utilizat inceapand cu 21 aprilie 2020 de catre operatorii economici pentru efectuarea de plati din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului prin care isi desfasoara activitatea proprie .

Astfel, formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» poate fi descarcat de pe website-ul Ministerului Finantelor Publice, Sistemul national de raportare Forexebug – Informatii publice – Formulare sau poate fi pus la dispozitie de catre unitatile teritoriale ale trezoreriei statului. Formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» se completeaza si se depune on-line prin intermediul serviciului «Depunere declaratii» de catre operatorii economici.

Recipisele aferente depunerii si validarii/respingerii ordinului de plata multiplu electronic (OPME) se vizualizeaza prin Spatiul privat virtual (SPV), sectiunea Mesaje.

Este important de precizat faptul ca persoanele din cadrul firmelor, care semneaza ordinul de plata multiplu electronic (OPME), trebuie sa fie inrolate in Spatiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau imputernicit pentru acestia si sa corespunda cu cele aprobate in fisa specimenelor de semnaturi depusa la unitatea Trezoreriei Statului prin care acestia isi desfasoara activitatea.

Verificarea corespondentei dintre semnatura electronica aplicata in rubrica «Semnatura 1» pe ordinul de plata multiplu electronic (OPME) si cea aprobata prin specimenul de semnaturi depus la unitatile Trezoreriei Statului se realizeaza automat potrivit instructiunilor si aplicatiei informatice puse la dispozitie de Centrul National pentru Informatii Financiare in functie de codul numeric personal/numarul de identificare fiscala al persoanei respective si corespondenta acestuia cu codul de identificare fiscala al platitorului.